Μειώθηκαν κατά €5,6 δισ. μετά τη μεταφορά ΜΕΔ από τη ΣΚΤ στην ΚΕΔΙΠΕΣ

Εντός του τραπεζικού συστήματος πέρασαν τα μισά μη εξυπηρετούμενα δάνεια, μετά το κλείσιμο του Συνεργατισμού και την πώληση δανείων σε επενδυτικά ταμεία. Σύμφωνα με στοιχεία τα οποία ανακοίνωσε χθες η Κεντρική Τράπεζα, τον Σεπτέμβριο τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια στις τράπεζες (εγχώριες εργασίες) ανήλθαν στα 11,02 δισ. ευρώ, σε σύγκριση με 16,59 δισ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.

Δηλαδή μειώθηκαν κατά 5,57 δισ. ευρώ. Ωστόσο αυτό δεν οφείλεται στη βελτίωση των συνθηκών στην οικονομία, αλλά κυρίως στη μεταφορά των ΜΕΔ του Συνεργατισμού εκτός του τραπεζικού συστήματος, καθώς επίσης στις εκποιήσεις και τις ανταλλαγές ακινήτων έναντι χρέους.

Η μεταφορά των δανείων του Συνεργατισμού στην ΚΕΔΙΠΕΣ σε συνδυασμό με τις πωλήσεις δανείων οι οποίες πραγματοποιήθηκαν το προηγούμενο χρονικό διάστημα (2,8 δισ. ευρώ της Τράπεζας Κύπρου στο Apollo και 144 εκατ. ευρώ της Ελληνικής στην B2Kapital), άλλαξαν το τοπίο αφού πλέον σχεδόν τα μισά μη εξυπηρετούμενα δάνεια βρίσκονται εκτός του τραπεζικού συστήματος. Αυτό σημαίνει ότι τα πιο πάνω δάνεια δεν επιβαρύνουν πλέον το τραπεζικό σύστημα, αλλά παραμένουν μη εξυπηρετούμενα και συνεχίζουν να επιβαρύνουν την ευρύτερη οικονομία.

Οι τράπεζες ετοιμάζουν νέες πωλήσεις δανείων και εκποιήσεις

Εν τω μεταξύ οι τράπεζες ετοιμάζουν νέες πωλήσεις δανείων, αλλά και εκποιήσεις. Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της ΚΤ, οι τράπεζες προχώρησαν σε «αναταξινόμηση δανείων ως χρεωστικών τίτλων διαθέσιμων προς πώληση (debt instruments held for sale)».

Επίσης, προχώρησαν σε διευθετήσεις μέσω ανταλλαγής με ακίνητη περιουσία έναντι χρεών, ενώ αύξησαν περαιτέρω τις προβλέψεις τους στο 51,9% σε σύγκριση με 47,9% τον προηγούμενο μήνα.

Νέα μείωση στις αναδιαρθρώσεις

Η στρατηγική των τραπεζών αποτυπώνεται επίσης στα στοιχεία για τις αναδιαρθρώσεις, οι οποίες μειώθηκαν σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα. Συγκεκριμένα, τον Σεπτέμβριο τα δάνεια υπό αναδιάρθρωση μειώθηκαν στα 7,32 δισ. ευρώ, σε σύγκριση με 9,21 δισ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.

Μάλιστα, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της ΚΤ, από τις 9.742 συσσωρευμένες αιτήσεις για αναδιάρθρωση που υπήρχαν το τρίτο τρίμηνο μόνο σε 2.043 περιπτώσεις επήλθε συμφωνία (ποσοστό 21%), ενώ 920 περιπτώσεις απορρίφθηκαν είτε από την τράπεζα είτε από τον δανειολήπτη (ποσοστό 9,4%) και 6.779 περιπτώσεις μεταφέρθηκαν για εξέταση το επόμενο τρίμηνο (ποσοστό 69,6%). Σύμφωνα με την ΚΤ στις συσσωρευμένες αιτήσεις περιλαμβάνονται και περιπτώσεις που έχουν ήδη αναδιαρθρωθεί στο παρελθόν.

Νοικοκυριά – Επιχειρήσεις

Η συρρίκνωση του χαρτοφυλακίου των τραπεζών τον Σεπτέμβριο αφορούσε κυρίως τα νοικοκυριά, απ’ όπου προέρχονταν και οι περισσότεροι πελάτες του Συνεργατισμού. Το σύνολο των δανείων των νοικοκυριών μειώθηκε κατά 5,41 δισ. ευρώ (από 19,41 δισ. ευρώ σε 14 δισ. ευρώ), ενώ το σύνολο των ΜΕΔ μειώθηκε κατά 4,89 δισ. ευρώ (από 10,21 δισ. ευρώ σε 5,32 δισ. ευρώ). Επίσης τα δάνεια υπό αναδιάρθρωση μειώθηκαν κατά 1,65 δισ. ευρώ (από 5,18 δισ. ευρώ σε 3,53 δισ. ευρώ).

Οι προβλέψεις των τραπεζών για τα ΜΕΔ των νοικοκυριών ανήλθαν τον Σεπτέμβριο στα 2,41 δισ. ευρώ, ήτοι 45,4%, σε σύγκριση με 44,2% τον προηγούμενο μήνα. Επίσης το σύνολο των δανείων των επιχειρήσεων μειώθηκε κατά 765,8 εκατ. ευρώ (από 15,52 δισ. ευρώ σε 14,76 δισ. ευρώ), ενώ το σύνολο των ΜΕΔ μειώθηκε κατά 756,5 εκατ. ευρώ (από 6,11 δισ. ευρώ σε 5,35 δισ. ευρώ). Επίσης τα δάνεια υπό αναδιάρθρωση μειώθηκαν κατά 312 εκατ. ευρώ (από 3,82 δισ. ευρώ σε 3,51 δισ. ευρώ). Οι προβλέψεις των τραπεζών για τα ΜΕΔ των επιχειρήσεων ανήλθαν τον Σεπτέμβριο στα 3,02 δισ. ευρώ, ήτοι 56,5% σε σύγκριση με 53,3% τον προηγούμενο μήνα.

Κωνσταντίνος Ζαχαρίου

Μας έχεις Like στο Facebook ;