Ελ. Υπηρεσία: «Έκδηλη παρανομία» σε χρήση και κατοχή κρατικής γης από δύο εταιρίες

Έκδηλη αδυναμία, τόσο του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας (ΤΚΧ), όσο και άλλων αρμόδιων Αρχών, να αντιδράσουν έγκαιρα και αποτελεσματικά, ώστε να παρεμποδίσουν μια έκδηλη παρανομία σε σχέση με την κατοχή και χρήση κρατικής γης, εντοπίζει η Ελεγκτική Υπηρεσία σε Ειδική Έκθεση που ετοίμασε για εκμίσθωση κρατικής γης.

Όπως αναφέρεται στην Έκθεση που δημοσιοποιήθηκε το πρωί, στο πλαίσιο ελέγχου συμμόρφωσης των πράξεων και αποφάσεων της εκτελεστικής εξουσίας, εξετάστηκε το θέμα της εκμίσθωσης τεμαχίων κρατικής γης στην εταιρεία «Α», με σκοπό την ανέγερση πτηνοσφαγείου και κατασκευή κατάλληλου βιολογικού σταθμού επεξεργασίας αποβλήτων καθώς και την εκμίσθωση άλλων τεμαχίων κρατικής γης, για πτηνοτροφικούς σκοπούς, ορισμένα εκ των οποίων στη συνέχεια, μετά τη διάλυσή της, εκμισθώθηκαν στην εταιρεία «Β»,

Η ελεγκτική υπηρεσία διαπιστώνει ότι ο τρόπος διαχείρισης της κρατικής γης, δεν διασφαλίζει την τήρηση των αρχών της χρηστής διοίκησης, της διαφάνειας και της ίσης μεταχείρισης, προς διασφάλιση της διαχείρισης της περιουσίας της Δημοκρατίας με τον πιο οικονομικό, αποτελεσματικό και αποδοτικό τρόπο.

Εντοπίζει παράλληλα, αδυναμία, τόσο του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας (ΤΚΧ), όσο και άλλων αρμόδιων Αρχών, να αντιδράσουν έγκαιρα και αποτελεσματικά, ώστε να παρεμποδίσουν μια έκδηλη παρανομία σε σχέση με την κατοχή και χρήση κρατικής γης. Επίσης, δεν φαίνεται να προβλημάτισε η συνέχιση των δραστηριοτήτων πτηνοτροφίας της εταιρείας «Α» από την εταιρεία «Β», ενδεχομένως με σκοπό την αποφυγή ανάληψης των σημαντικών οικονομικών υποχρεώσεων της πρώτης προς το Κράτος.

Η Υπηρεσία καταγράφει και προώθηση, από το ΤΚΧ, στο Υπουργικό Συμβούλιο, αιτημάτων που αφορούσαν σε έκδηλα παράνομες ενέργειες και παντελή απουσία κατάλληλου μηχανισμού που να διασφαλίζει τη διαφάνεια, αφού, κατά τη διαδικασία λήψης σχετικών αποφάσεων από τις άλλες αρμόδιες Αρχές, το ΤΚΧ παράλειψε να αναφέρει την ήδη παράνομη κατοχή και χρήση της κρατικής γης από την εταιρεία «Β» και την ιδιάζουσα σχέση των δύο εταιρειών «Α» και «Β».

Το ΤΚΧ, κατά την εξέταση των αιτημάτων της εταιρείας «Β», δεν έλαβε σοβαρά υπόψη την ένσταση της επηρεαζόμενης Κοινοτικής Αρχής, αναφέρει η υπηρεσία.

Το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε την εκμίσθωση κρατικής γης στην εταιρεία «Β», την οποία ήδη χρησιμοποιούσε, για χρονική περίοδο πέραν των έξι χρόνων, παράνομα, επιβραβεύοντας, με αυτό τον τρόπο, αντί να τιμωρήσει, την παράνομη επέμβαση σε κρατική γη. Ταυτόχρονα, οι αρμόδιες Αρχές επέτρεψαν, στην εταιρεία «Β», τη χρήση κρατικής γης για κτηνοτροφικούς σκοπούς, σε αντίθεση με την εγκεκριμένη χρήση της, που ήταν γεωργική.

Παραβίωση των προνοιών

Ιδιώτης παραλήπτης Διαχειριστής της εταιρείας «Α», παραβιάζει τις πρόνοιες των συμβάσεων μίσθωσης κρατικής γης που παραμένουν εγγεγραμμένες στην εταιρεία «Α», αφού επιτρέπει, χωρίς την άδεια του ιδιοκτήτη, τη χρήση της εκμισθωμένης γης από την εταιρεία «Β», υπογραμμίζει η Υπηρεσία. «Ανάλογα, η εταιρεία «Β» κατέχει και χρησιμοποιεί κρατική γη, χωρίς την άδεια του ιδιοκτήτη, δηλαδή παράνομα».

«Αδυναμία συστημάτων εσωτερικού ελέγχου και παντελής έλλειψη σχετικής συνεργασίας και επικοινωνίας μεταξύ του ΤΚΧ και των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών (ΚΥ), αφού οι ΚΥ μετέφεραν τον αριθμό εκμετάλλευσης, από την εταιρεία «Α», στην εταιρεία «Β», χωρίς να βεβαιωθούν, σε συνεννόηση με το ΤΚΧ, για τη νόμιμη χρήση της κρατικής γης».

Η Υπηρεσία επέστησε την προσοχή του Διευθυντή του ΤΚΧ όπως, για διασφάλιση της νομιμότητας, προχωρήσει, χωρίς καθυστέρηση, στην άρση της υφιστάμενης παρανομίας. Επίσης, έγινε η σύσταση όπως το όλο θέμα απασχολήσει και τις υπόλοιπες αρμόδιες Αρχές. Όσον αφορά στις κτηνοτροφικές μονάδες και κτηνιατρικές εγκαταστάσεις που λειτουργούν εντός κρατικής γης, θα πρέπει να εξευρεθούν κανάλια επικοινωνίας και αλληλοενημέρωσης του ΤΚΧ και των ΚΥ, λέει η Υπηρεσία.

Ζητήθηκε, επίσης, από τον Γενικό Εισαγγελέα όπως γνωμοδοτήσει κατά πόσο συντρέχουν λόγοι για επίκληση της άρσης του εταιρικού πέπλου των δύο εταιρειών, σε σχέση με τη διεκδίκηση των οφειλών της εταιρείας «Α» προς το Κράτος, από την εταιρεία «Β», η οποία ανέλαβε στην ουσία τις δραστηριότητές της. Σε σχετική γνωμάτευσή του, ο Γενικός Εισαγγελέας παρέθεσε τις περιπτώσεις όπου αυτό μπορεί να εφαρμοστεί.

Google News icon Aκολουθήστε μας στο Google News

Οι τελευταίες ειδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο και όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy