Ελ. Υπηρεσία για διαβατήρια: Ενδεχόμενη παρέμβαση Πετρίδη για επίσπευση διαδικασιών

Στοιχεία που δεικνύουν ενδεχόμενη παρέμβαση του τέως Υπουργού Εσωτερικών για επίσπευση του χρόνου εξέτασης κάποιων αιτήσεων για κατ εξαίρεση πολιτογράφηση εντοπίζει η Ελεγκτική Υπηρεσία.


Σημαντικές αδυναμίες στο Πρόγραμμα Πολιτογραφήσεων εντοπίζει η Έκθεση της ελεγκτικής Υπηρεσίας η οποία δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα παρά τις υποδείξεις του Υπουργού Εσωτερικών να μην δημοσιοποιηθεί.

Η Υπηρεσία διαπιστώνει αλλοίωση της φύσης του Προγράμματος με την εισαγωγή, νομοθετικά πλέον από τον Αύγουστο του 2020, της ευχέρειας πολιτογράφησης μελών της οικογένειας ενός επενδυτή, χωρίς ουσιαστικό οικονομικό όφελος για την Δημοκρατία.

Εντοπίζει παράλληλα απουσία κατάλληλων μηχανισμών που θα διασφάλιζαν τη διαφάνεια και τα φορολογικά έσοδα του Κράτους ως προς τις αμοιβές των Παρόχων Υπηρεσιών.

Επιπλέον γίνεται αναφορά σε αδυναμία παρακολούθησης και μεγάλο διοικητικό φόρτο λόγω της ευχέρειας που παρέχει το Πρόγραμμα για επενδύσεις σε υπό ανέγερση ακίνητα.

Τονίζεται επίσης η απουσία ικανοποιητικών μηχανισμών ελέγχου που θα μείωναν το ενδεχόμενο εικονικών επενδύσεων ή πρόωρης εγκατάλειψης τους.

Η Υπηρεσία καταγράφει την πρόθεσή της για διενέργεια, εφόσον το Πρόγραμμα συνεχιστεί, νέου ελέγχου (follow up) που θα σχεδιαστεί και εκτελεστεί περί το τέλος του 2021, ώστε να διαπιστωθεί αξιόπιστα αν έχουν ληφθεί ικανοποιητικά διορθωτικά μέτρα με σκοπό στη θωράκιση του Προγράμματος.

Στοιχεία που δεικνύουν ενδεχόμενη παρέμβαση του τέως Υπουργού Εσωτερικών για επίσπευση του χρόνου εξέτασης κάποιων αιτήσεων για κατ εξαίρεση πολιτογράφηση εντοπίζει η Ελεγκτική Υπηρεσία.

Σε σύνολο 748 αιτήσεων που έχουν εγκριθεί, σύμφωνα με τα στοιχεία που της έχουν δοθεί, η Υπηρεσία διαπιστώνει σαφή διάκριση για 23 αιτήσεις για τις οποίες υπάρχει η αναφορά «Οδηγίες του ΥΠΕΣ για επίσπευση».

Σύμφωνα με την Ελεγκτική Υπηρεσία, ο μέσος χρόνος διεκπεραίωσης των 23 αυτών αιτήσεων, ήταν σχεδόν ο μισός σε σχέση με τις υπόλοιπες 725 αιτήσεις.

Εντοπίστηκαν επίσης 169 περιπτώσεις για τις οποίες δεν υπάρχει στο λογιστικό φύλλο καταχωρισμένη ημερομηνία έγκρισης, ωστόσο έχουν σημειωθεί ως εγκριθείσες.

Οι ειδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο και όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy. Ακολουθήστε μας και στο Google News