Ελεγκτική Υπηρεσία: Αναποτελεσματική παρακολούθηση των παραβάσεων στο Ταμείο Θήρας

Αναποτελεσματική παρακολούθηση υποθέσεων παραβάσεων και περιπτώσεων καταδίκης προσώπων, ετοιμασία ελλειμματικού προϋπολογισμού για το 2014, διενέργεια μη νομοθετικά καλυμμένων πληρωμών, διαπιστώνει, μεταξύ άλλων, η Ελεγκτική Υπηρεσία όπως αναφέρει σε ειδική έκθεσή της για το Ταμείο Θήρας και Διαχείρισης Άγριας Πανίδας.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τον έλεγχο οικονομικών καταστάσεων του Ταμείου, από το 2003 μέχρι τον Δεκέμβριο του 2016 ήταν καταχωρημένες συνολικά 747 υποθέσεις από το 2003 μέχρι τον Δεκέμβριο του 2016 στο μηχανογραφημένο μητρώο του Ταμείου με την ένδειξη «Καταγγελία», δηλαδή ότι έγινε καταγγελία στην Αστυνομία αλλά δεν έχει προχωρήσει η κατηγορία στο δικαστήριο.

Όπως μας αναφέρθηκε, η Αστυνομία εξετάζει τις υποθέσεις εντός ενός μηνός περίπου και τις παραπέμπει για κατηγορία, οπόταν δεν θα έπρεπε να εκκρεμούν υποθέσεις προηγούμενων ετών, αναφέρει η Ελεγκτική Υπηρεσία.

Στα υπόλοιπα ευρήματα, περιλαμβάνονται η ετοιμασία ελλειμματικού προϋπολογισμού για το έτος 2014, η απουσία των υποχρεώσεων του Σχεδίου Συντάξεων και Φιλοδωρημάτων του Ταμείου από τις οικονομικές καταστάσεις του Ταμείου, η μη έγκαιρη κατάθεση των εισπράξεων στην τράπεζα και η μη συμπλήρωση των σχετικών εντύπων που αφορούν στις εισπράξεις.

Στα ευρήματα σημειώνονται επίσης η μη κατάθεση στην Βουλή και δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδας της Δημοκρατίας της ετήσιας κατάστασης των λογαριασμών που ελέχθησαν μαζί με την έκθεση του Γενικού Ελεγκτή για όλα τα έτη, καθώς και η μη κατάθεση στα έσοδα του Ταμείου ποσών που αφορούν σε χρηματικές ποινές που εισπράττονται από τα δικαστήρια.

Σημειώνεται ότι ο έλεγχος των οικονομικών καταστάσεων για τα έτη 2015 και 2016 έχει ανατεθεί από την Ελεγκτική Υπηρεσία σε ιδιώτες ελεγκτές, ενώ η ΕΥ για τα εν λόγω έτη έχει διενεργήσει έλεγχο συμμόρφωσης, καθώς και διαχειριστικής φύσεως έλεγχο.