Ελεγκτική Υπηρεσία για αγορά Μετροπόλιταν από κυβέρνηση: «Πρόκειται για σκανδαλώδη αγορά»

Σε ανάρτηση στα κοινωνικά δίκτυα σχετικά με το σκάνδαλο αγοράς του κτηρίου Μετροπόλιταν από την κυβέρνηση, προχώρησε η Ελεγκτική Υπηρεσία.


Συγκεκριμένα, όπως έγραψε ότι «για ένα κτήριο που το Τμήμα Δημοσίων Έργων υπολόγισε ότι στοίχισε στον ιδιοκτήτη €12,6εκ. για την κατασκευή, και του οποίου η γη αξίζει €2εκ. ( για 777 τ.μ.), το Κτηματολόγιο αποφάσισε ότι αξίζει €20,3εκ. και το Υπουργείο Οικονομικών αποφάσισε να το αγοράσει €21,3εκ. Πρόκειται για σκανδαλώδη αγορά».

Υπενθυμίζεται ότι η κοινοβουλευτική επιτροπή Οικονομικών, κατόπιν υπόδειξης της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, αποφάσισε να σταυρώσει τα κονδύλια για την αγορά των κτηρίων Μετροπόλιταν και Nicosia City Centre.

«Αβάσιμοι ισχυρισμοί», υποστηρίζει το Υπουργείο Οικονομικών

Το ΥΠΟΙΚ θα υποβάλει όλα τα σχετικά έγγραφα, πληροφορίες καθώς και τα συνοπτικά αντίγραφα των εκθέσεων εκτίμησης στην αρμόδια Κοινοβουλευτική Επιτροπή της Βουλής και «θα απαντηθούν οποιαδήποτε τυχόν ερωτήματα τεθούν στις επόμενες συνεδρίες», υποστηρίζεται σε σχετική ανακοίνωση.


Tο ΥΠΟΙΚ υπενθυμίζει την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου για αντιμετώπιση των επιτακτικών αναγκών στέγασης των κυβερνητικών υπηρεσιών.

Η σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δημοσιεύτηκε στις 13 Σεπτεμβρίου 2019, ενώ υποβλήθηκαν προτάσεις για συνολικά 16 ακίνητα τα οποία αξιολογήθηκαν από το Τμήμα Δημοσίων Έργων το οποίο ετοίμασε εισήγηση για την κατανομή των κατάλληλων κτιρίων, σύμφωνα με τις καταγεγραμμένες ανάγκες και θέτοντας ως προτεραιότητα την κάλυψη των πιο άμεσων αναγκών.

Σύμφωνα με το ΥΠΟΙΚ, μεταξύ των επιλεγέντων κτιρίων περιλαμβάνονταν τα κτίρια με την επωνυμία Μετροπόλιταν και Nicosia City Centre, τα οποία σύμφωνα με Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου ημερ. 10.3.2021, σε περίπτωση επιτυχούς οριστικοποίησης της διαδικασίας απόκτησής τους, στο κτίριο Μετροπόλιταν θα μεταστεγαστεί η Διοίκηση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων καθώς και οι Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων.


Αντίστοιχα, στο κτίριο Nicosia City Centre έχει προγραμματιστεί η μεταστέγαση της Διοίκησης του Υφυπουργείου Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, το Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη καθώς και τα Εξωτερικά Ιατρεία Λευκωσίας και Οδοντιατρικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας.

Στη συνέχεια για κάθε επιλεχθέν κτίριο διενεργήθηκε λεπτομερής αξιολόγηση από τις αρμόδιες τεχνικές υπηρεσίες της Δημοκρατίας.

Το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, ως το καθ’ ύλην αρμόδιο τμήμα, διενήργησε τις εκτιμήσεις των δύο κτιρίων βασιζόμενο σε διεθνώς αναγνωρισμένες μεθόδους εκτίμησης με τρεις διαφορετικούς τρόπους.


Υποστηρίζεται ότι οι εκτιμήσεις διενεργούνται από τουλάχιστον τρεις διαφορετικούς εκτιμητές εντός του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας διασφαλίζοντας κατά αυτόν τον τρόπο την αμεροληψία, διαφάνεια και αντικειμενικότητα των εκτιμήσεων.

Για την ολοκλήρωση των εκτιμήσεων λήφθηκαν πληροφορίες από το Τμήμα Δημοσίων Έργων και από τον Δήμο Λευκωσίας ως αρμόδια πολεοδομική αρχή, ενώ οι εκτιμητές προέβησαν σε ενδελεχή έρευνα αγοράς πωλήσεων και ενοικίων σύγχρονων γραφείων στην περιοχή, λαμβάνοντας υπόψη την ποιότητα της κατασκευής του κτιρίου.

Όπως υποστηρίζει το ΥΠΟΙΚ, ειδικότερα για το κτίριο Μετροπόλιταν η αγοραία αξία του κτιρίου υπολογίστηκε σε 20.350.000 ευρώ και συμφωνήθηκε κατά το στάδιο της διαπραγμάτευσης της οικονομικής πτυχής σε 21.315.000 ευρώ, ήτοι 4,7% ψηλότερα από την αρχική εκτίμηση.


Από την πλευρά του, ο εκπρόσωπος ιδιώτης εκτιμητής του ιδιοκτήτη υπολόγισε την αξία του ακινήτου σε 26.220.00 ευρώ, η οποία και απορρίφθηκε από το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας ως υπερβολικά ψηλή, όπως υποστηρίζεται.

«Ενόψει των πιο πάνω, οι τοποθετήσεις και οι ισχυρισμοί του Γενικού Ελεγκτή της Δημοκρατίας επί του θέματος αξιολογούνται ως αβάσιμες ενώ όλα τα σχετικά έγγραφα, πληροφορίες καθώς και τα συνοπτικά αντίγραφα των εκθέσεων εκτίμησης θα υποβληθούν στην αρμόδια Κοινοβουλευτική Επιτροπή της Βουλής και θα απαντηθούν οποιαδήποτε τυχόν ερωτήματα τεθούν στις επόμενες συνεδρίες», ισχυρίζεται το ΥΠΟΙΚ.

Ακολουθήστε το dialogos.com.cy, στο Google News

Οι τελευταίες ειδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο και όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.