Ελεγκτική Υπηρεσία για Δικαστήρια: Δεν μειώνεται με ικανοποιητικό ρυθμό ο αριθμός των αγωγών

Ο αριθμός των αστικών αγωγών που εκκρεμούν στα κυπριακά Δικαστήρια δεν μειώνεται με ικανοποιητικό ρυθμό, λέει η Ελεγκτική Υπηρεσία, σε ειδική έκθεσή της με τίτλο «Έλεγχος Δικαστικής Υπηρεσίας».

«Παρόλο που οι αγωγές που καταχωρίζονται κατά τη διάρκεια του έτους είναι λιγότερες από αυτές που εκδικάζονται, ο τελικός αριθμός των αγωγών που εκκρεμούν δεν μειώνεται με ικανοποιητικό ρυθμό», αναφέρει η Ελεγκτική Υπηρεσία, προσθέτοντας πως επειδή το θέμα εμπίπτει στην αρμοδιότητα του Ανώτατου Δικαστηρίου και σεβόμενη πλήρως την ανεξαρτησία της Δικαστικής Εξουσίας, η Υπηρεσία μας δεν υποβάλλει οποιαδήποτε σύσταση.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παραθέσει στην έκθεση της η Ελεγκτική Υπηρεσία, στο τέλος του 2019 εκκρεμούσαν στα κυπριακά Δικαστήρια συνολικά 38.989 υποθέσεις, ενώ στην αρχή του έτους εκκρεμούσαν 38.981 υποθέσεις. Αντίθετα το 2017 και το 2018 οι υποθέσεις στο τέλος του έτους παρουσίασαν μείωση.

Στην έκθεσή της, η Ελεγκτική Υπηρεσία υπενθυμίζει πως το άρθρο 6.1 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την Προστασία των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και των Θεμελιωδών Ελευθεριών και το άρθρο 30.1 του Συντάγματος της Κυπριακής Δημοκρατίας, διασφαλίζουν το δικαίωμα σε διάγνωση αστικών δικαιωμάτων και υποχρεώσεων, σε εύλογο χρονικό διάστημα.

Στις συστάσεις της, η Ελεγκτική Υπηρεσία αναφέρεται στην εγκατάσταση συστημάτων ανίχνευσης μετάλλων και ακτινοδιαγνωστικών συστημάτων σημειώνει ότι το Ανώτατο Δικαστήριο σε συνεργασία με την Αστυνομία, θα πρέπει να προχωρήσει χωρίς καθυστέρηση στη στελέχωση του εξοπλισμού που είναι ήδη εγκατεστημένος με το αναγκαίο προσωπικό, ώστε να καταστεί δυνατή η αξιοποίησή του. Παράλληλα, θα πρέπει να επισπευσθούν οι απαιτούμενες εργασίες για ολοκλήρωση της εγκατάστασης όλου του εξοπλισμού.

Όπως αναφέρεται, η εγκατάσταση του εξοπλισμού εκκρεμεί για το νέο κτήριο Διοικητικού Δικαστηρίου, το κτήριο ΑΣΤΡΑ και το Εμπορικό Δικαστήριο η ίδρυση του οποίου αναμένεται.

Σημειώνεται ακόμη ότι τα συστήματα ανίχνευσης μετάλλων και ακτινοδιαγνωστικών συστημάτων, που έχουν ήδη εγκατασταθεί, δεν αξιοποιούνται ακόμα, λόγω του ότι εκκρεμεί η πρόσληψη κατάλληλου προσωπικού που θα αναλάβει τη λειτουργία τους. Για τον σκοπό αυτό, βρίσκεται σε εξέλιξη προκήρυξη διαγωνισμού με αρ. 3/2021, σύμφωνα με τον οποίο θα στελεχωθεί η Δικαστική Υπηρεσία με προσωπικό ιδιωτικής εταιρείας παροχής φύλαξης και ασφάλειας, η ολοκλήρωση του οποίου αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του πρώτου τριμήνου του 2022, όπως αναφέρεται στην έκθεση.

Σε σχέση με τις άδειες ασθενείας των Δικαστών, η Ελεγκτική Υπηρεσία σημειώνει πως δεν ακολουθούνται οι περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Χορήγηση Αδειών) Κανονισμοί, που αφορούν στις άδειες ασθενείας. Επίσης, λόγω της μη τήρησης προσωπικού φακέλου αδειών, τα ιατρικά πιστοποιητικά αρχειοθετούνται σε ένα γενικό φάκελο για όλους τους δικαστές, χωρίς να καταγράφονται.

Ωστόσο η Ελεγκτική Υπηρεσία σεβόμενη πλήρως την ανεξαρτησία της Δικαστικής Εξουσίας, δεν υποβάλλει οποιαδήποτε σύσταση.

Παρατηρεί επίσης ότι οι Δικαστές δεν συμπληρώνουν έντυπα αιτήσεων άδειας ανάπαυσης, που να τυγχάνουν έγκρισης από τον Προϊστάμενο του Τμήματος, όπως προνοείται στον Κανονισμό 4(4) των περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Χορήγηση Αδειών) Κανονισμών, παρόλο που λαμβάνουν άδεια κατά την περίοδο που είναι κλειστά τα Δικαστήρια, καθώς επίσης σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όταν παρουσιαστεί ανάγκη απουσίας με άδεια, μετά από έγκριση του Ανώτατου Δικαστηρίου, με αποτέλεσμα οι άδειες που λαμβάνουν οι Δικαστές δεν καταγράφονται και δεν είναι εφικτή η τεκμηρίωση του υπολοίπου της ετήσιας/συσσωρευμένης άδειας σε πίστη τους.

Αναφορικά με τις μνημονιακές αποκοπές της αντιμισθίας των Επαρχιακών Δικαστών, η Ελεγκτική Υπηρεσία σημειώνει ότι το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο αποφάσισε να υιοθετήσει στους διορισμούς Δικαστών από 1.9.2021 τη σχετική νομοθεσία στη βάση της σχετικής γνωμάτευσης της Νομικής Υπηρεσίας.

Εξάλλου, η Ελεγκτική Υπηρεσία ζητεί την προώθηση των αναγκαίων ενεργειών για επίλυση του θέματος της διαγραφής των απολεσθέντων βιβλίων από την βιβλιοθήκη του Ανωτάτου.

Όπως αναφέρεται, μετά από φυσική καταμέτρηση των βιβλίων της βιβλιοθήκης του Ανώτατου Δικαστηρίου το 2017, διαπιστώθηκε ότι 2.062 βιβλία δεν εντοπίστηκαν, παρά τις προσπάθειες που καταβλήθηκαν για ανεύρεσή τους και ζητήθηκε έγκριση για διαγραφή τους.

Όπως αναφέρεται, κατά τον έλεγχο, η Ελεγκτική Υπηρεσία διαπίστωσε ότι εξακολουθεί να εκκρεμεί η διαγραφή, διότι το Δικαστήριο δεν προέβηκε στον καθορισμό ενδεικτικής αξίας των πιο πάνω απολεσθέντων βιβλίων, με σκοπό τη συμπλήρωση του απαιτούμενου εντύπου ΓΕΝ 35, για υποβολή στην αρμόδια Τεχνική Επιτροπή Διαγραφής μη Εισπράξιμων Δημοσίων Χρημάτων, Αξιών και Υλικών.

«Επιπλέον, θα πρέπει να διενεργηθεί εκ νέου καταμέτρηση και καταγραφή των βιβλίων της βιβλιοθήκης του Ανώτατου Δικαστηρίου, έτσι ώστε να επιβεβαιωθεί ο πραγματικός αριθμός των βιβλίων που υπάρχουν σήμερα στη βιβλιοθήκη», προστίθεται.

Google News icon Aκολουθήστε μας στο Google News

Οι τελευταίες ειδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο και όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy