Ελεγκτική Υπηρεσία: Στη δημοσιότητα η έκθεση για το Γενικό Λογιστήριο – Υπερπληρωμή €9,1 εκ. για δάνεια στη ΣΚΤ

Την έκθεση που αφορά τον έλεγχο του Γενικού Λογιστηρίου, έδωσε στη δημοσιότητα η Ελεγκτική Υπηρεσίας.

Συγκεκριμένα, όπως σημειώνεται στην έκθεση, τα κυριότερα ευρήματα που εντοπίστηκαν ήταν τα εξής:

 • Εντοπίστηκαν περιπτώσεις που δεν τηρήθηκαν πλήρως οι πρόνοιες των νομοθεσιών και
  οδηγιών/εγκυκλίων του ΓΛ, αναφορικά με την τεκμηρίωση και έλεγχο των εισπράξεων και πληρωμών.

-Έγινε εισήγηση για πλήρη τήρηση των νομοθεσιών και οδηγιών/εγκυκλίων ή την
τροποποίησή τους, όπου κρίνεται αναγκαίο.

 • Εντοπίστηκαν περιπτώσεις αναγνώρισης εσόδου/εξόδου, χωρίς να προκύπτει η πραγματική
  ταμειακή ροή, γεγονός που δεν συνάδει με τη βάση ετοιμασίας των οικονομικών
  καταστάσεων της Κ.Δ.

– Έγινε εισήγηση συμπερίληψη σχετικής πληροφόρησης στις οικονομικές καταστάσεις
της ΚΔ.

 • Δεν εφαρμόστηκαν οι νομοθεσίες για τις μνημονιακές αποκοπές στους μισθούς των
  Δικαστών που προσλήφθηκαν μετά την ψήφιση των νομοθεσιών αυτών.
 • Διαπιστώσαμε ότι, κατά την εξόφληση δανείων με κυβερνητική εγγύηση στη Συνεργατική
  Κεντρική Τράπεζα, διενεργήθηκε υπερπληρωμή ποσού ύψους €9,1 εκ., λόγω του ότι δεν
  προηγήθηκε οποιοσδήποτε έλεγχος. Η τράπεζα, βασιζόμενη σε γνωμάτευση των νομικών
  της συμβούλων, δεν αποδέχτηκε ότι υφίσταται υπερπληρωμή και το θέμα βρίσκεται
  ενώπιον της Νομικής Υπηρεσίας

-Έγινε εισήγηση για να εντατικοποιηθούν οι προσπάθειες για εξεύρεση λύσης και, αν αυτό δεν καταστεί δυνατό, να προωθηθούν διαδικασίες για δικαστική διευθέτηση του θέματος.

 • Διαπιστώθηκε ότι η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου επιβάλλει αρνητικό επιτόκιο στα
  χρηματικά διαθέσιμα της Δημοκρατίας και σε καταθέσεις από δικαστικές υποθέσεις που
  βρίσκονται στην κατοχή της Δημοκρατίας, αλλά δεν της ανήκουν

-Έγινε εισήγηση όπως, για τα ποσά που δεν ανήκουν στη Δημοκρατία, εξεταστεί το
ενδεχόμενο συζήτησης του θέματος με τη Δικαστική Υπηρεσία και, αν ενδείκνυται, να
ξεκαθαριστεί ότι το σχετικό κόστος θα βαρύνει τους διάδικους.

Ακολουθήστε μας στο Google News.
Eιδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο, όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.