Ελεγκτική Υπηρεσία: Τρύπες στους ελέγχους των ασφαλιστικών εταιρειών

Πολλές και σοβαρές αδυναμίες εντόπισε η Ελεγκτική Υπηρεσία

Πολλές και σοβαρές αδυναμίες στους ελέγχους των ασφαλιστικών εταιρειών εντοπίζει η Ελεγκτική Υπηρεσία σε έκθεσή της για την Υπηρεσία Ελέγχου Ασφαλιστικών Εταιρειών, η οποία δόθηκε χθες στη δημοσιότητα. Στην έκθεση αναφέρονται μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:

• Δεν υπάρχει καταγραμμένη διαδικασία για τη διαμόρφωση του ετήσιου προγράμματος ελέγχων.

• Η Ελεγκτική Υπηρεσία «διατηρεί τις επιφυλάξεις της αναφορικά με την αξιοπιστία της συνολικής εκτίμησης της επικινδυνότητας εταιρειών, για τις οποίες δεν έχει διεξαχθεί επιτόπιος έλεγχος για μεγάλο χρονικό διάστημα».

• Δεν διενεργήθηκε αξιολόγηση επικινδυνότητας, για σκοπούς προγραμματισμού εργασιών του έτους 2020, αλλά η Εποπτική Αρχή χρησιμοποίησε την αξιολόγηση επικινδυνότητας του 2019, την οποία αναθεώρησε, σε συναντήσεις του προσωπικού, με βάση την εμπειρία τους, για τις οποίες δεν τηρήθηκαν πρακτικά. Επίσης δεν τηρήθηκαν πρακτικά ούτε για τις συναντήσεις του προσωπικού για κατάρτιση και αναθεώρηση του πίνακα προτεραιοτήτων και του προγράμματος ελέγχων του 2019, για σκοπούς τεκμηρίωσης των αλλαγών που έγιναν.

• Δεν υπάρχει καθορισμένο χρονοδιάγραμμα για την εξέταση των τριμηνιαίων και ετήσιων αναφορών που υποβάλλουν οι ελεγχόμενες οντότητες, ούτε ετοιμάζεται πρόγραμμα όπου να περιγράφονται οι εργασίες που αναμένεται να διεκπεραιώσει, σε σχέση με τον έλεγχο αυτό ο κάθε λειτουργός.

• Δεν υπάρχει επίσημο και εγκεκριμένο πρόγραμμα ελέγχου, αλλά εναπόκειται στον κάθε λειτουργό να αποφασίσει το τι θα ελέγξει και σε ποιο βαθμό.

• Δεν υπάρχει γραπτή πολιτική που να καθορίζει τη συχνότητα διενέργειας επιτόπιων ελέγχων σε κάθε εταιρεία, με αποτέλεσμα να ελλοχεύει ο κίνδυνος μη διενέργειας επιτόπιου ελέγχου σε ελεγχόμενη οντότητα για σειρά ετών.

• Δεν παρακολουθούνται συστηματικά τα ευρήματα και οι συστάσεις που προκύπτουν από τους επιτόπιους ελέγχους που διενεργούνται.

Η Ελεγκτική Υπηρεσία ζητά από την Υπηρεσία Ελέγχου Ασφαλιστικών Εταιρειών «να αυξήσει τον αριθμό και τη συχνότητα των επιτόπιων ελέγχων που διενεργεί και να παρακολουθεί έγκαιρα και συστηματικά τα ευρήματα και τις συστάσεις της, με στόχο τον έγκαιρο εντοπισμό των ασφαλιστικών εταιρειών που κινδυνεύουν να καταστούν προβληματικές και, κατά προέκταση, την προστασία των ασφαλιζομένων».

Κωνσταντίνος Ζαχαρίου

Google News icon Aκολουθήστε μας στο Google News

Οι τελευταίες ειδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο και όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy