Ελλείψεις εργατικού δυναμικού: Έφυγαν οι ξένοι εργάτες και τώρα… τους ψάχνουν

  • Ανυπαρξία κυβερνητικής πολιτικής και ελέγχου και άλλες συγκυρίες αφήνουν εκτεθειµένους δύο κλάδους. Χάθηκαν οι κοινοτικοί από τα ξενοδοχεία, δεν ενδιαφέρονται οι Κύπριοι, ενώ ο αγροτικός τοµέας ψάχνει προσωπικό µε το φανάρι…
  • Γιατί όµως φτάσαµε στο σηµείο οι δύο βιοµηχανίες να κινδυνεύουν ακόµα και να µην µπορούν να λειτουργήσουν;

Του Τάσου Περδίου


Κατεβάστε το  Dialogos App
Apple | Android | HuaweiΕνδεικτικά του προβλήµατος στον ξενοδοχειακό τοµέα είναι τα στοιχεία που έδωσε στην εφηµερίδα µας ο πρόεδρος του Παγκύπριου Συνδέσµου Ξενοδόχων Αµµοχώστου.

Ο ∆ώρος Τάκκας σηµείωσε ότι σε όλες ανεξαιρέτως τις ξενοδοχειακές µονάδες της Αγίας Νάπας και του Πρωτάρα που είναι 200 στον αριθµό, υπάρχει έλλειψη προσωπικού από 20 – 40 άτοµα σε κάθε µονάδα. Αν πάρει κανείς ως µέσο όρο τον αριθµό 30, αυτό µεταφράζεται σε περίπου 6.000 κενές θέσεις µόνο στα ξενοδοχεία, χωρίς να υπολογίζονται τα κέντρα αναψυχής, όπως εκτιµούν οι ξενοδόχοι.

«Το πρόβληµα είναι τόσο οξύ που επηρεάζει σε πολύ µεγάλο βαθµό και την ποιότητα των προσφερόµενων υπηρεσιών», είπε ο πρόεδρος του τοπικού ΠΑΣΥΞΕ.

Εξηγώντας, ανέφερε ότι υπάρχουν ξενοδοχεία τα οποία φέτος αναγκάστηκαν να κλείσουν τµήµατα επειδή δεν είχαν προσωπικό να τα στελεχώσουν. Το πρόβληµα ήταν µεγαλύτερο σε τµήµατα µε µεγάλο αριθµό εργαζοµένων όπως οι κουζίνες, τα τµήµατα καθαριότητας και τα εστιατόρια, αλλά σε µικρότερο βαθµό υπάρχει υποστελέχωση σε όλα τα τµήµατα, σηµείωσε.

Ερωτηθείς για τις αιτίες, εστίασε κυρίως στη µαζική φυγή κοινοτικών εργαζοµένων. «Εκεί που είχαµε εργαζοµένους π.χ. από τη Βουλγαρία και τη Ρουµανία, τώρα έχουµε τουρίστες από εκείνες τις χώρες», είπε χαρακτηριστικά.

Η εγκατάλειψη της Κύπρου από αυτούς τους εργαζοµένους επιδεινώθηκε σε δραµατικό βαθµό την περίοδο της πανδηµίας, όταν η αβεβαιότητα τούς ανάγκασε να αναζητήσουν δουλειά σε άλλες χώρες, αλλά η πανδηµία ήταν µόνο ένας µέρος του προβλήµατος, είπε ο ∆. Τάκκας.

«Μοναδική λύση το εργατικό δυναµικό από τρίτες χώρες»

Με αυτά τα δεδοµένα, µοναδική λύση είναι η εργοδότηση εργατικού δυναµικού από τρίτες χώρες, απάντησε ερωτηθείς σχετικά ο πρόεδρος του ΠΑΣΥΞΕ Αµµοχώστου. «Σε διαφορετική περίπτωση, η ξενοδοχειακή βιοµηχανία δεν µπορεί να λειτουργήσει κανονικά», δήλωσε.

Σηµείωσε επίσης ότι η κυβέρνηση πρέπει να παραχωρήσει άδειες εργοδότησης προσωπικού από τρίτες χώρες ενδεχοµένως µε µια ποσοστιαία µέθοδο επί του συνολικού αριθµού εργαζοµένων σε κάθε επιχείρηση.

Ο ∆. Τάκκας ισχυρίστηκε επίσης ότι οι συντεχνίες παίζουν αρνητικό ρόλο µε όσα ζητούν για τους αλλοδαπούς εργαζοµένους, υποστηρίζοντας ότι οι εργαζόµενοι είναι καλυµµένοι από όσα προνοεί ο νόµος και δεν κατοχυρώνονται µόνο από τις συλλογικές συµβάσεις.

«Εάν ο νόµος προνοεί προσωπικά συµβόλαια, τότε πρέπει να ισχύουν προσωπικά συµβόλαια», ανέφερε ο πρόεδρος του ΠΑΣΥΞΕ Αµµοχώστου κάνοντας ξεκάθαρες τις προθέσεις των ξενοδόχων επί των εργασιακών δικαιωµάτων.

ΠΕΟ: Ρόλος και λόγος στις συντεχνίες και κατοχύρωση δικαιωµάτων

Από την πλευρά τους, οι συντεχνίες αναγνωρίζουν ότι υπάρχει έλλειψη εργατικού δυναµικού στην ξενοδοχειακή βιοµηχανία, αλλά διαµηνύουν και προς την κυβέρνηση και προς τους συνδέσµους εργοδοτών ότι αυτό δεν µπορεί να γίνει η βάση για µαζική εκµετάλλευση εργαζοµένων.

Ερωτηθείσα σχετικά, η αναπληρώτρια Γενική Γραµµατέας της ΠΕΟ, Σωτηρούλα Χαραλάµπους, προειδοποίησε τις εργοδοτικές οργανώσεις ότι δεν πρόκειται να γίνει αποδεκτό να δηµιουργηθούν συνθήκες ακόµα µεγαλύτερης εκµετάλλευσης των εργαζοµένων.

Όπως είπε, πρωτίστως, πρέπει να τεκµηριωθούν οι ελλείψεις σε εργατικό δυναµικό και εφόσον γίνει τούτο να γίνουν διαβουλεύσεις µέσα από διαφανείς και θεσµοθετηµένες διαδικασίες και φυσικά µε συµµετοχή του συνδικαλιστικού κινήµατος.

Ειδικά για το ενδεχόµενο να ανοίξει περαιτέρω η αγορά από τρίτες χώρες, κυρίως για την ξενοδοχειακή βιοµηχανία, ξεκαθάρισε ότι για να δοθεί συγκατάθεση για άδειες, πρέπει πρώτα να εξαντληθούν τα περιθώρια για προσλήψεις από την Κύπρο και την Ευρωπαϊκή Ένωση και ο εργοδότης που θα προσλαµβάνει να εφαρµόζει συλλογική σύµβαση εργασίας για όλο το προσωπικό.

«Εµείς ανησυχούµε ότι πίσω από αυτές τις φωνές για έλλειψη εργατικού δυναµικού ενδεχοµένως να βρίσκονται οι προθέσεις των εργοδοτικών οργανώσεων να µεγαλώσουν την πίτα των εργαζοµένων, ώστε να ανοίξει ο δρόµος για ακόµα µεγαλύτερη και µαζικότερη εκµετάλλευση. Και δεν πρόκειται να αποδεχθούµε κάτι τέτοιο», προειδοποίησε η Σ. Χαραλάµπους.

Ο Επαρχιακός Γραµµατέας της ΠΕΟ Αµµοχώστου, Πανίκος Ιεράρχης, αναγνωρίζοντας το πρόβληµα έλλειψης εργατικού δυναµικού, το απέδωσε και στην υποβάθµιση του επαγγέλµατος του ξενοδοχοϋπάλληλου ένεκα και των όρων εργασίας.

«Με την πάροδο του χρόνου, οι Κύπριοι θεωρούν λύση ανάγκης το επάγγελµα των ξενοδοχοϋπαλλήλων και των εργαζοµένων στα κέντρα αναψυχής. ∆εν το θεωρούν επάγγελµα καριέρας. Προτιµούν να πάνε σε υπεραγορές και βενζινάδικα για να µη στερούνται τις αργίες, τα Σαββατοκύριακα», εξήγησε ο ε.γρ. της ΠΕΟ Αµµοχώστου.

Το γεγονός ότι οι Κύπριοι γυρίζουν την πλάτη στην εργασία στην ξενοδοχειακή βιοµηχανία δεν είναι άσχετο µε τους όρους εργασίας που επέβαλαν οι ξενοδόχοι τα τελευταία χρόνια µε ένα ρεπό την εβδοµάδα και επιβολή προσωπικών συµβολαίων µε εξευτελιστικούς όρους εργασίας στις επιχειρήσεις όπου δεν ισχύει η συλλογική σύµβαση του κλάδου.

Ο κ. Ιεράρχης συµφώνησε επίσης ότι η µαζική φυγή κοινοτικών υπαλλήλων είναι βασική παράµετρος της κατάστασης που έχει δηµιουργηθεί και παραδέχθηκε ότι µολονότι κάποιοι υπολογίζεται ότι θα επιστρέψουν µε τη νέα σεζόν, το πρόβληµα δεν θα επιλυθεί.

Ως εκ τούτου, σηµείωσε, οι συντεχνίες είναι έτοιµες να δώσουν τη συγκατάθεσή τους στην αδειοδότηση θέσεων από τρίτες χώρες αφού, όπως τόνισε, το βάρος του µειωµένου προσωπικού σε επιχειρήσεις το σηκώνουν οι υφιστάµενοι εργαζόµενοι που δουλεύουν περισσότερες ώρες για να καλυφθούν τα κενά.

Ωστόσο, τόνισε ότι οι συντεχνίες δεν δίνουν λευκή επιταγή ούτε στην κυβέρνηση ούτε στους ξενοδόχους. «Εµείς είµαστε έτοιµοι να συµφωνήσουµε σε θέσεις εκεί όπου υπάρχουν ανάγκες. Δεν θέλουµε να κλείσουµε επιχειρήσεις. Ταυτόχρονα, όµως, απαιτούµε να γίνουν νόµοι του κράτους οι εκάστοτε συλλογικές συµβάσεις σε κάθε κλάδο», διεµήνυσε.

Φεύγουν από τη γεωργία και το κράτος κοιµάται…

Σε ό,τι αφορά την έλλειψη εργατικού δυναµικού στον αγροτικό κλάδο, το πρόβληµα έχει άλλη διάσταση και οφείλεται σχεδόν αποκλειστικά στην ανικανότητα του κράτους να ασκήσει έλεγχο.

Αυτό κατέστη σαφές και στη συζήτηση του θέµατος στην Επιτροπή Γεωργίας της Βουλής στις 2 Νοεµβρίου όπου ξεκαθαρίστηκε το δίπτυχο του προβλήµατος: Εργαζόµενοι από τρίτες χώρες που έρχονται στην Κύπρο για να εργαστούν σε γεωργικές εκµεταλλεύσεις, φεύγουν από τις εργασίες τους είτε για να αιτηθούν πολιτικό άσυλο ή για να εργαστούν αλλού µε συνθήκες µαύρης εργασίας.

Ενδεικτικά, σύµφωνα µε στοιχεία που έδωσε η Υπηρεσία Ασύλου, το 2019 περίπου 2.000 εργαζόµενοι στη γεωργία αιτήθηκαν πολιτικό άσυλο, ενώ µέχρι σήµερα υπολογίζεται ότι περίπου 3.500 εργαζόµενοι εγκατέλειψαν τις εργασίες τους µέσω µιας διαδικασίας στην οποία ξεκάθαρα υπάρχουν πολλά κενά. «

Πώς είναι δυνατόν να εξασφαλίζει κάποιος βίζα για εργασία και ταυτόχρονα να γίνεται δεκτός ως αιτητής πολιτικού ασύλου;» διερωτήθηκε ο βουλευτής του ΑΚΕΛ και πρόεδρος της Επιτροπής Γεωργίας, Γιαννάκης Γαβριήλ, ο οποίος κατήγγειλε ότι δεν υπάρχει κανένας έλεγχος ούτε στη διαδικασία ασύλου, ούτε σε αυτούς οι οποίοι φεύγουν από τους εργοδότες τους και εργάζονται αλλού αδήλωτα. Και, βεβαίως, δεν υπάρχει κανένας έλεγχος στους εργοδότες.

Επιπρόσθετα, δεν υπάρχει έλεγχος από το κράτος και για τις αιτίες που εγκαταλείπουν κάποιοι τις εργασίες τους και συχνά εντοπίζονται στις απάνθρωπες συνθήκες που επιβάλλουν ορισµένοι εργοδότες.

Τα τελευταία χρόνια, είδαν το φως της δηµοσιότητας πολλές περιπτώσεις αλλοδαπών εργατών που εξαναγκάστηκαν να διαµένουν σε παράγκες στα χωράφια, υπό βάρβαρες συνθήκες, για να εξοικονοµούν ενοίκια οι εργοδότες, ενώ υπήρξαν στο πρόσφατο παρελθόν και αποκαλύψεις για γεωργοκτηνοτρόφους που υπενοικίαζαν την εργασία αλλοδαπών εργαζοµένων σε συναδέλφους τους!

Ο κ. Γαβριήλ παραδέχθηκε ότι χωρίς εργάτες από τρίτες χώρες δεν µπορεί να λειτουργήσει η γεωργοκτηνοτροφία, αφού δεν δείχνουν κανένα ενδιαφέρον οι Κύπριοι. Ως εκ τούτου, κάλεσε την κυβέρνηση να αναλάβει τις ευθύνες της.

Όπως είπε, στην Επιτροπή Γεωργίας έγινε ξεκάθαρο ότι επικρατεί ένα αλαλούµ µεταξύ τεσσάρων συναρµόδιων υπουργείων -∆ικαιοσύνης, Εσωτερικών, Εργασίας και Γεωργίας. «Η εκτελεστική εξουσία πρέπει να πάρει µέτρα, έτσι ώστε ο εργάτης που έρχεται στην Κύπρο για γεωργικούς σκοπούς να µην µπορεί να απασχοληθεί αλλού», τόνισε ο Γ. Γαβριήλ.

Eιδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο, όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.
Ακολουθήστε μας και στο Google News.

Κατεβάστε το  Dialogos App
Apple | Android | Huawei