Κέρδος μετά τη φορολογία ύψους 320 εκ. ευρώ για το 2018 ανακοίνωσε το πρωί η Ελληνική Τράπεζα δια του Ανώτατου Εκτελεστικού Διευθυντή της κ. Ιωάννη Μάτση.

Σε δημοσιογραφική διάσκεψη ο κ. Μάτσης ανέφερε ότι η απόκτηση των εργασιών της ΣΚΤ εξασφάλισε την Ελληνική Τράπεζα ηγετική θέση στη λιανική τραπεζική και στις ΜμΕ της Κύπρου.

Από τη συνέντευξη τύπου για τα αποτελέσματα του 2018 εξάγονται σημαντικά ευρήματα ως προς την νέα δομή του Ομίλου της Ελληνικής μετά την απόκτηση της «καλής» Συνεργατικής, καθώς τον Ιούνιο του 2018 τα συνολικά περιουσιακά στοιχεία του Ομίλου ανέρχονταν σε 6,8 δις ενώ τον Δεκέμβριο με το κλείσιμο του έτους τα περιουσιακά στοιχεία διαμορφώθηκαν στα 16,1 δις.

Οι καθαρές χορηγήσεις τον Ιούνιο του 2018 έφταναν τα 2,7 δις και τον Δεκέμβριο του 2018 έκλεισαν στα 6,2 δις.

Τα ίδια κεφάλαια της τράπεζας παρουσίασαν αύξηση καθώς τον Ιούνιο του 2018 ήταν στα 533 εκ. ευρώ και τον Δεκιέμβριο του 2018 διαμορφώθηκαν στα 970 εκ.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα Δεκεμβρίου του 2018, Ελληνική ως προς το μερίδιο αγοράς, διαθέτει, ως προς τις καταθέσεις των νοικοκυριών το 39% ενώ τον Ιούνιο, ο ίδιος δείκτης έφτανε το 11,7%.

Επί του συνόλου των καταθέσεων, τον Ιούνιο του 2018 η Ελληνική είχε μερίδιο 12% ενώ τον Δεκέμβριο ο ίδιος δείκτης έφτασε στο 30,9%.

Οι Μη Εξυπηρετούμενες Χορηγήσεις

Σύμφωνα με τον Ανώτατο Εκτελεστικό Διευθυντή κ. Ιωάννη Μάτση, οι κίνδυνοι στον ισολογισμό της ΗΒ έχουν μειωθεί σημαντικά, και η ποιότητα του δανειακού χαρτοφυλακίου έχει βελτιωθεί καθώς ο Δείκτης ΜΕΧ της Τράπεζας έχει υποχωρήσει δραστικά από το 51,6% στο 26,5% τον Ιούλιο του 2018, ενώ ο Δείκτης καθαρών ΜΕΧ προς περιουσιακά στοιχεία μειώθηκε από το 11,7% στο 4,3%.

Οι αντιπαραγωγικές προσαυξήσεις

Ως προς την διαχείριση των εργασιακών θεμάτων και τη διαφορά που προκύπτει με την ΕΤΥΚ ως προς το θέμα της παραχώρησης προσαυξήσεων, ο κ. Μάτσης εξέφρασε τη θέση ότι η καταβολή προσαυξήσεων αποτελεί αντικίνητρο παραγωγικότητας και πέταξε την μπάλα στην πλευρά της ΕΤΚ λέγοντας ότι κλήθηκε ως συντεχνία σε διάλογο για ανανέωση της Σύμβασης και δεν το έπραξε.

Η Τράπεζα θέλει, είπε να παραχωρήσει αυξήσεις, οι οποίες ωστόσο, πρώτον, να κατανεμηθούν κατά τρόπον που να ανταποκρίνονται στην απόδοση του καθενός και κατά τρόπον που να εξισορροπούνται υφιστάμενες ανισορροπίες και δεύτερον να λαμβάνουν υπόψιν τι δίδεται στο παζάρι. Υπάρχουν είπε τμήματα που υποαμείβονται και άλλα που υπεραμοίβονται.

Τα ΜΕΔ ως το 2020

Ο κ. Μάτσης ερωτήθηκε ως προς τη δήλωση του Υπουργού Οικονομικών ότι στόχος πρέπει να είναι ο περιορισμός των ΜΕΔ στους ισολογισμούς των τραπεζών σε μονοψήφιο ποσοστό μέχρι το τέλος του 2020. Ανέφερε χαρακτηριστικά ότι η Ελληνική Τράπεζα σκοπεύει να βγάλει τον Υπουργό Οικονομικών ασπροπρόσωπο.

Kώστας Κωνσταντίνου