Έκτακτη Γενική Συνέλευση ανακοίνωσε η Ελληνική Τράπεζα, για την πρόταση η οποία έχει υποβληθεί για εξαγορά της Συνεργατικής.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση η συνέλευση, η οποία ορίστηκε για την Τετάρτη 11 Ιουλίου, συγκλήθηκε μετά από αίτημα της Δήμητρας η οποία είναι ένας από τους μεγαλομετόχους της Ελληνικής.

Σύμφωνα με την ημερήσια διάταξη της συνέλευσης, θα γίνει πλήρης ενημέρωση των μετόχων της Τράπεζας αναφορικά με τα πιο κάτω έξι θέματα:

Πρώτον: Τη συμμετοχή της Τράπεζας στη διαδικασία προσφορών, η οποία διεξάγεται από τη Συνεργατική.

Δεύτερον: Αναφορικά με τις επιλογές οι οποίες αξιολογούνται από την Τράπεζα σε περίπτωση που χρειαστεί οποιοδήποτε κεφάλαιο για το σκοπό της συναλλαγής.

Τρίτον: Αναφορικά με το αντικείμενο και περιεχόμενο των συζητήσεων που διεξάγονται μεταξύ της Τράπεζας και πιθανών επενδυτών.

Τέταρτον: Αναφορικά με τις διαδικασίες που ακολουθήθηκαν και ακολουθούνται από την Τράπεζα σε σχέση με την προτεινόμενη συναλλαγή, περιλαμβανομένων της (i) επιλογής συμβούλων (νομικών, λογιστικών, φορολογικών, χρηματοοικονομικών, κλπ.), (ii) προσέλκυσης, ενημέρωσης και διαπραγμάτευσης με πιθανούς συνεργάτες ή/και συν-επενδυτές ή/και επενδυτές που θα λάβουν μέρος στην προτεινόμενη συναλλαγή.

Πέμπτον: Το λόγο μετάθεσης της ετήσιας γενικής συνέλευσης της Τράπεζας από τις 23 Μαΐου 2018 στις 11 Ιουλίου 2018.

Έκτον: Οποιαδήποτε άλλα θέματα αναφορικά με την Τράπεζα και τις εργασίες της που τυχόν να εγερθούν από τους μετόχους.

Κωνσταντίνος Ζαχαρίου