Ελληνική: Κέρδη €89,4 εκατ. ευρώ – Προανήγγειλε νέα πώληση μη εξυπηρετούμενων δανείωνΗ Ελληνική Τράπεζα ανακοίνωσε χθες καθαρά κέρδη ύψους 89,4 εκατ. ευρώ για το πρώτο εννεάμηνο, αλλά και περαιτέρω ενίσχυση της κεφαλαιακής της επάρκειας σε επίπεδα πολύ πιο υψηλά από τις απαιτήσεις των εποπτικών Αρχών.

Ο Ανώτερος Εκτελεστικός Διευθυντής του Ομίλου Ιωάννης Μάτσης ανέφερε σε γραπτή του δήλωση ότι τα οικονομικά αποτελέσματα του Ομίλου για το πρώτο εννεάμηνο σε συνδυασμό με την κεφαλαιακή του θέση, αποδεικνύουν την ευρωστία και τη σταθερότητα της διευρυμένης Ελληνικής Τράπεζας. Σημείωσε επίσης ότι η Τράπεζα διαμορφώνει το επιχειρηματικό της μοντέλο, ώστε να προσαρμόζεται στις ραγδαίες εξελίξεις, ιδιαίτερα στον ψηφιακό τομέα.

«Τα σχέδιά μας στοχεύουν στη διατήρηση μιας βιώσιμης κερδοφορίας και στη δημιουργία ισχυρών αποδόσεων για τους μετόχους μας», τόνισε ο Ι. Μάτσης. Ανέφερε επίσης ότι το πρώτο εννεάμηνο η Τράπεζα παραχώρησε νέα δάνεια ύψους 572,5 εκατ. ευρώ, ενισχύοντας το μερίδιο αγοράς της στο στο 21,1%, σε σύγκριση με 19,5% στο τέλος του 2018.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση η Τράπεζα κατέχει πλέον ηγετική θέση στον τομέα της λιανικής τραπεζικής, αφού διαθέτει το μεγαλύτερο δίκτυο καταστημάτων και μερίδιο αγοράς καταθέσεων από νοικοκυριά στο 38,5% και μερίδιο αγοράς χορηγήσεων σε νοικοκυριά στο 29,8%. Σημειώνεται επίσης ότι ο Δείκτης Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 (CET1) διαμορφώθηκε στο 19,04%, ενώ ο Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας στο 21,53%.

Όσον αφορά τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια σημειώνεται ότι μειώθηκαν στα 2,34 δισ. ευρώ, κυρίως λόγω των διαγραφών οι οποίες πραγματοποιήθηκαν το δεύτερο τρίμηνο του 2019. Αναφέρεται επίσης ότι οι τερματισμένοι λογαριασμοί οι οποίοι περιλαμβάνονταν στα ΜΕΔ ανήλθαν σε 1,46 δισ. ευρώ, ενώ οι μεικτές χορηγήσεις με όρους που ήταν αντικείμενο επαναδιαπραγμάτευσης στις 30 Σεπτεμβρίου ανήλθαν σε 1,30 δισ. ευρώ.

Ο δείκτης Μη Εξυπηρετούμενων Χορηγήσεων (εξαιρουμένων των ΜΕΧ που καλύπτονται από Πρόγραμμα Προστασίας Περιουσιακών Στοιχείων) ανήλθε στο 25,2%, ενώ ο δείκτης κάλυψης των προβλέψεων ανήλθε στο 64,8%.

Επαναξιολόγηση ΜΕΧ

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της πώλησης χαρτοφυλακίου μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων (ΜΕΧ) τον Ιούνιο του 2018 και την απόκτηση μέρους των εργασιών της πρώην Συνεργατικής, «η Τράπεζα έχει ξεκινήσει ένα στάδιο προετοιμασίας για να επανεξετάσει τη βιωσιμότητα διαφόρων μεθόδων μείωσης ΜΕΧ, με στόχο τον εντοπισμό της επιλογής που ανταποκρίνεται καλύτερα στους στρατηγικούς της στόχους. Το στάδιο προετοιμασίας», προστίθεται, «περιλάμβανε τον ορισμό του χαρτοφυλακίου ΜΕΧ, την αξιολόγηση των εξασφαλίσεων με ακίνητα, την αποκατάσταση των δεδομένων και την ενίσχυση των δεδομένων (data tapes), τις μερίδες πληροφοριών των δανειοληπτών, τη νομική δέουσα επιμέλεια και τις επιλογές διαμόρφωσης συναλλαγών».

«Για την ολοκλήρωση των εργασιών που περιγράφονται παραπάνω και προκειμένου να καταλήξει στην καλύτερη δυνατή δομή, η Τράπεζα διόρισε διεθνείς συμβούλους και προχώρησε σε συζητήσεις μετά από υπογραφή συμφωνιών εμπιστευτικότητας με διάφορα τρίτα πρόσωπα που ενδέχεται να ενδιαφέρονται για πιθανή συνεργασία με την Τράπεζα», αναφέρεται στην ανακοίνωση.