Του Γιώργου Τ. Γεωργίου

Το άρθρο αυτό γράφεται για να εκφράσουμε την ιδιαίτερη εκτίμηση και αναγνώρισή μας στη Βουλή των Νέων Αντιπροσώπων. Είχα την ευκαιρία να συμμετέχω στις εργασίες της 2ης Ολομέλειας της Βουλής των Νέων Αντιπροσώπων, που έγινε σε συνεργασία με το Συμβούλιο Νεολαίας Κύπρου και το Cyprus Youth Diploma CY, που έλαβε χώρα από τις 23-25 Σεπτεμβρίου 2017, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus. Η Ολομέλεια της Βουλής των Νέων Αντιπροσώπων είναι η δεύτερη μετά την περσινή σύνοδό της. Πρόκειται για μια κορυφαία συνάντηση Νέων της Κύπρου, ενεργών πολιτών, νέων ανθρώπων οι οποίοι επιλέγονται μέσα από ανοιχτή διαδικασία για όσους ενδιαφέρονται. Οι 56 νέοι βουλευτές της Βουλής των Αντιπροσώπων καλούνται να μελετήσουν θέματα επίκαιρα, κοινού ενδιαφέροντος και ζωτικής σημασίας για την πατρίδα μας. Για το σκοπό αυτό προετοιμάζουν σχετικές εκθέσεις για το κάθε θέμα, που αποφασίζεται να προωθηθεί για συζήτηση, ακολουθεί ο διάλογος και έπειτα η ψήφισή τους. Στην ουσία νομοθετούν με έναν ιδιότυπο τρόπο, μέσω της υιοθέτησης εκθέσεων των κοινοβουλευτικών επιτροπών.

Η έκθεση του κάθε θέματος, νομοσχεδίου ή Κανονισμών που προέρχεται από ξεχωριστή κοινοβουλευτική επιτροπή παρουσιάζεται στην Ολομέλεια, όπου εκεί γίνεται συζήτηση και τίθεται σε ψηφοφορία. Στη συνέχεια κάθε έκθεση Νόμου ή Κανονισμών που εγκρίνεται, παραδίδεται στο αρμόδιο Υπουργείο, ως ολοκληρωμένη άποψη/πρόταση για συγκεκριμένα ζητήματα, με την εντολή να ληφθεί υπόψιν και να ενταχθεί στις δράσεις και πολιτικές του κάθε υπουργείου.

Τα θέματα με τα οποία ασχολήθηκε η 2η Βουλή των Νέων Αντιπροσώπων είναι εκ των πραγμάτων τεράστιας σημασίας για τη χώρα μας. Η οριζόντια ψηφοφορία και η ενίσχυση συμμετοχής των νέων στα κέντρα λήψης αποφάσεων, η αναγνώριση της μη τυπικής και άτυπης μάθησης, καθώς και η διαχείριση αστικών και άλλων αποβλήτων, ήταν μερικά από τα θέματα που μελέτησε και για τα οποία ενέκρινε σχετικές εκθέσεις. Η συνάντηση αυτή των Νέων Βουλευτών αποτελεί ένα κορυφαίο φόρουμ της νέας γενιάς. Είναι θεσμός υποσχόμενος, που μπορεί να προσφέρει τα μέγιστα στην κοινωνία, στη χώρα μας και κυρίως στη νεολαία μας. Σήμερα που δυστυχώς, η πολιτική απαξιώνεται, που οι νέοι απογοητευμένοι αποσύρονται από κάθε πολιτική δράση, θεσμοί όπως αυτός, δημιουργούν ελπίδα. Μέσω αυτού του θεσμού προσφέρεται η ευκαιρία στους νέους, ελεύθερα και δημιουργικά, να καταθέσουν τις ιδέες και προτάσεις τους, το όραμα της νέας γενιάς για το μέλλον. Χωρίς στερεότυπα και προκαταλήψεις, μακριά από συντηρητικές ιδεοληψίες, προσφέρεται η δυνατότητα, ο χώρος, στα νέα παιδιά από τη μια να αμφισβητήσουν το σύστημα και από την άλλη να προτείνουν δημοκρατικές, προοδευτικές και εκσυγχρονιστικές αλλαγές.

Σε αυτή την προσπάθεια έχουν θέση και ρόλο πολλοί θεσμοί. Να συμβάλουν στην εμπέδωση της δημοκρατίας, της ελευθερίας του λόγου και της σκέψης, στο σεβασμό της αντίθετης άποψης, στα ανθρώπινα δικαιώματα, στον αγώνα κατά του εθνικισμού, του ρατσισμού και των φυλετικών διακρίσεων. Στο βαθμό που αγκαλιάζουμε έμπρακτα τους νέους, τους δίνουμε χώρο, δημιουργούμε όρους και προϋποθέσεις, καθώς και θεσμούς και υποδομές, μπορούμε να ελπίζουμε στους νέους μας ως την αισιόδοξη πλευρά της πατρίδας μας!

*Επαρχιακός Γραμματέας ΑΚΕΛ Λεμεσού, βουλευτής ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις