Εμπόρευμα (11): Αξία και τιμή

Με την εµφάνιση του χρήµατος όλα τα εµπορεύµατα εξισώνονται µε το χρήµα αποκτώντας τιµή

Η εµφάνιση του χρήµατος οδήγησε στην περαιτέρω ανάπτυξη των µορφών εµπορικής ανταλλαγής. Με την εµφάνιση, λοιπόν, του χρήµατος όλα τα εµπορεύµατα εξισώνονται µε το χρήµα. Έτσι τα εµπορεύµατα αποκτούν τιµή, η οποία είναι η χρηµατική έκφραση της αξίας ενός εµπορεύµατος.

Επειδή όµως η αξία των εµπορευµάτων εκφράζεται µέσω της εξίσωσής τους κατά τη διαδικασία της ανταλλαγής, η όποια διαφοροποίηση των αναλογιών κατά την ανταλλαγή σε όλα τα στάδια εξέλιξης των µορφών αξίας µπορεί να οδηγήσει σε αποκλίσεις από την πραγµατική κίνηση της αξίας των εµπορευµάτων. Κι αυτό γιατί οι αναλογίες κατά την ανταλλαγή εξαρτώνται τόσο από την αξία των εµπορευµάτων, ευρισκόµενων σε µια σχετική µορφή αξίας, όσο και από την αξία του ισοδύναµου εµπορεύµατος.

Η εµφάνιση της τιµής εκφράζει την περαιτέρω ανάπτυξη των συνδεόµενων µε αυτήν αντιφάσεων.

Πριν την εµφάνιση του καθολικού ισοδύναµου, οι συνθήκες ανταλλαγής του κάθε εµπορεύµατος ήταν εξαρτηµένες ολοσχερώς από τις περιστάσεις που προσδιόριζαν τη δεδοµένη εµπορική πράξη. Με την εµφάνιση του χρήµατος και της τιµής στην ανταλλακτική αξία των εµπορευµάτων άρχισαν να επιδρούν όχι µόνο οι περιστάσεις που προκαλούσαν τη δεδοµένη εµπορική πράξη, αλλά και η γενική κατάσταση που επικρατούσε στην παραγωγή και γενικότερα στην αγορά.

Υπό την επίδραση του συσχετισµού ζήτησης και προσφοράς, η απόκλιση των τιµών των ανταλλασσόµενων εµπορευµάτων από την αξία τους αποκτά γενικό χαρακτήρα και εµφανίζεται όχι µόνο σε κάθε ξεχωριστή πράξη αγοραπωλησίας, αλλά και στα πλαίσια ολόκληρης της αγοράς των δεδοµένων εµπορευµάτων.

Τιµή µπορούν να έχουν και πράγµατα που δεν έχουν αξία, π.χ. ακαλλιέργητες εκτάσεις γης στις οποίες δεν χρησιµοποιήθηκε η όποια ανθρώπινη εργασία.

Παρατηρείται λοιπόν ότι υπάρχει η δυνατότητα ύπαρξης τιµών που δεν εκφράζουν την όποια αξία, εποµένως η εµφάνιση της τιµής εκφράζει την εµβάθυνση των αντιθέσεων της εµπορευµατικής παραγωγής.

Είναι ενδιαφέρον λοιπόν να επεξηγηθεί στη συνέχεια ποια είναι η ουσία του χρήµατος και ποιες οι καθορισµένες λειτουργίες του στα πλαίσια της αγοράς.

Ακολουθήστε το dialogos.com.cy, στο Google News

Οι τελευταίες ειδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο και όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.