Εμβαθύνεται η στρατιωτικοποίηση στην Ε.Ε.

Η εφαρμογή και διακυβέρνηση της μόνιμης διαρθρωμένης συνεργασίας PESCO

Με τη νέα Έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την εφαρμογή και τη διακυβέρνηση της μόνιμης διαρθρωμένης συνεργασίας (PESCO) επιβεβαιώνεται η θέση της Αριστεράς στην Ευρώπη για την προσπάθεια ενίσχυσης της στρατιωτικής και επιχειρησιακής ετοιμότητας της Ε.Ε. Θυμίζουμε ότι η PESCO αποτελεί μέρος της Συνθήκης της Λισαβόνας και ενεργοποιήθηκε τον Δεκέμβριο του 2017, με σκοπό την προώθηση της στρατιωτικοποίησης της Ε.Ε. μέσω της θέσπισης μιας κοινής αμυντικής πολιτικής, λειτουργώντας ως ευρωπαϊκός πυλώνας του ΝΑΤΟ. Μέλη της αποτελούν 25 κράτη μέλη της Ε.Ε. εκ των οποίων και η Κύπρος από τη μέρα ιδρύσεως της PESCO.

Η Έκθεση προτρέπει τα κράτη μέλη να ενισχύσουν την PESCO οικονομικά και με άλλα μέσα. Η προτροπή αυτή στηρίζεται στη φιλοσοφία ότι η Ε.Ε. καλείται να αντιμετωπίσει πιθανές απειλές από την αύξηση της τρομοκρατίας, τον κίνδυνο επιθέσεων στα σύνορα της, τις κυβερνοεπιθέσεις και τέλος από την κρίση που δημιουργείται με τον COVID-19. Παροτρύνει τα κράτη μέλη να αυξήσουν τις αμυντικές τους δαπάνες καθώς τα έργα, οι αποστολές και τα προγράμματα της PESCO εξαρτώνται από τις χρηματοδοτικές συνεισφορές των συμμετεχόντων κρατών μελών.

Η Έκθεση επιβεβαιώνει και τη θέση της Αριστεράς για διεύρυνση της συνεργασίας της Ε.Ε. με το ΝΑΤΟ. Αναφέρεται ότι η ενίσχυση των αμυντικών ικανοτήτων των κρατών μελών στο πλαίσιο της PESCO, θα ωφελήσει και το ΝΑΤΟ, καθώς θα ενδυναμώσει τον ευρωπαϊκό πυλώνα του και θα ανταποκρίνεται στις επανειλημμένες εκκλήσεις του για περισσότερο διατλαντικό επιμερισμό των βαρών. Αναφέρει επίσης ότι οι προτεραιότητες της Ε.Ε. και των εθνικών προτεραιοτήτων θα πρέπει να συγχρονιστούν με τις προτεραιότητες και στόχους του ΝΑΤΟ το συντομότερο δυνατό.

Η Ομάδα της Ευρωπαϊκής Ενωτικής Αριστεράς – Βόρεια Πράσινη Συμμαχία (GUE/NGL), τοποθετήθηκε ξεκάθαρα εναντίον της εν λόγω Έκθεσης. Η GUE/NGL στην τοποθέτηση της ανέφερε ότι διαφωνεί με το περιεχόμενο της Έκθεσης, καθώς υποστηρίζει την ενίσχυση της στρατιωτικοποίησης της ΕΕ, παραβιάζει το άρθρο 41 παράγραφος 2 της Συνθήκης της Ε.Ε., που απαγορεύει τη χρήση προϋπολογισμού της ΕΕ για δαπάνες που προκύπτουν από επιχειρήσεις που έχουν στρατιωτικές ή αμυντικές επιπτώσεις, υποστηρίζει τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού στρατιωτικού-βιομηχανικού συγκροτήματος με την ενίσχυση της βιομηχανικής και τεχνολογικής βάσης της ΕΕ και επαινεί τη συνεργασία ΕΕ-ΝΑΤΟ. Τέλος, η GUE/NGL απαίτησε τον τερματισμό της PESCO και όλων των στρατιωτικών και αμυντικών προγραμμάτων της Ε.Ε. και τον ριζοσπαστικό αφοπλισμό σε επίπεδο ΕΕ και σε παγκόσμιο επίπεδο.

Η ευρωβουλευτής Özlem Demirel, μιλώντας εκ μέρους της GUE/NGL τόνισε ότι «Η PESCO εκπροσωπεί την Ένωση Άμυνας της ΕΕ στην πιο μιλιταριστική της μορφή. Ωστόσο, ενώ δισεκατομμύρια δαπανούνται για εξοπλισμό, το ίδιο δεν μπορεί να ειπωθεί για τον έλεγχο των όπλων και τη διαχείριση των εμφύλιων συγκρούσεων. Η προσπάθεια της ΕΕ να γίνει στρατιωτική υπερδύναμη δεν δημιουργεί ασφάλεια. Αντίθετα, υπονομεύει την ειρήνη. Απαιτούμε επομένως το τέλος της PESCO και όλων των προγραμμάτων της ΕΕ που σχετίζονται με την άμυνα».

 

Manon Aubry: Ο κοινωνικός και οικονομικός αντίκτυπος του Covid-19

Τα κράτη μέλη και τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα δεν έχουν ακόμη κατανοήσει τη σοβαρότητα της οικονομικής και κοινωνικής κρίσης. Η φτώχεια και η ανεργία αυξάνονται παντού και το δεύτερο κύμα της πανδημίας είναι πιθανό να επιδεινώσει την κατάσταση. Πρέπει να λάβουμε ριζικά μέτρα για τον μετριασμό των επιπτώσεων της ύφεσης. Χρειαζόμαστε νέους ιδίους πόρους, όπως ο φόρος επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών, για να αυξήσουμε τα κεφάλαια συνοχής για να βοηθήσουμε τις πληγείσες περιοχές και τις ευάλωτες κοινότητες. Το σχέδιο ανάκαμψης πρέπει επίσης να ενσωματώσει δεσμευτικές κοινωνικές δεσμεύσεις για να διασφαλίσει ότι οι μεγάλες εταιρείες δεν μπορούν να απολύσουν χιλιάδες υπαλλήλους κατά τη λήψη δημόσιων επιδοτήσεων.

 

Martin Schirdewan: Το Brexit και η προστασία των θέσεων εργασίας

Η ευρωπαϊκή αλιεία και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα είναι οι πρώτες που θα υποστούν τις συνέπειες του πολιτικού πείσματος της βρετανικής κυβέρνησης έναντι του Brexit. Πολλές θα μπορούσαν να καταστούν μη βιώσιμες μετά την 1η Ιανουαρίου 2021. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων πρέπει να δημιουργήσει ένα ταμείο Brexit σε περίπτωση που η Βρετανία καταρρεύσει χωρίς συμφωνία. Στόχος πρέπει να είναι η διασφάλιση αυτών των θέσεων εργασίας και η προστασία της οικονομίας από μεγάλες ζημιές. Για να επιτευχθεί αυτό, είναι απαραίτητες οι μεγάλες ευρωπαϊκές επενδύσεις.

 

Luke «Ming» Flanagan: Κοινή Αγροτική Πολιτική

Το πώς θα ψηφίσουμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την ΚΑΠ θα καθορίσει την κατεύθυνση της γεωργικής πολιτικής και τις επιπτώσεις της στο περιβάλλον για τα επόμενα επτά χρόνια. Θα ακολουθήσουμε τη συνήθη πρακτική που γνωρίζουμε ότι έχει αποτύχει, ή θα εκμεταλλευτούμε την ευκαιρία που μας παρουσιάστηκε, θα ενημερωθούμε για τα γεγονότα και θα απαιτήσουμε από εκείνους που ισχυρίζονται ότι μας εκπροσωπούν να ψηφίσουν για μια πιο προοδευτική ΚΑΠ; Έχουμε θέσει μια εναλλακτική λύση στο τραπέζι που θα εγγυηθεί μια δικαιότερη, πιο πράσινη ΚΑΠ – που σέβεται τους τρεις πυλώνες μιας πραγματικά βιώσιμης γεωργίας: οικονομική, περιβαλλοντική και κοινωνική Ευρώπη. Χρειαζόμαστε και άλλοι να το υποστηρίξουν και να παραδώσουν αυτό που θέλει το κοινό και ο πλανήτης χρειάζεται απεγνωσμένα.

Google News icon Aκολουθήστε μας στο Google News


Οι τελευταίες ειδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο και όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy