Της

Κορίνας Κρέτσου*

 

Μετά το Κίτο το 2016, η Κουάλα Λουμπούρ το 2018. Το Παγκόσμιο Αστικό Φόρουμ πραγματοποιείται από τις 7 έως τις 13 Φεβρουαρίου στην πρωτεύουσα της Μαλαισίας, μια πόλη που είναι γνωστή για τη φουτουριστική αρχιτεκτονική της και τους φημισμένους πύργους Πετρόνας.

Είναι ένας τόπος ιδανικός, δεδομένου ότι τα θέματα του φόρουμ είναι τα σημερινά και αυριανά αστικά ζητήματα και η βιώσιμη αστική ανάπτυξη.

Γιατί είναι σημαντικό για μισό δισεκατομμύριο Ευρωπαίους; Ο κύριος λόγος είναι επειδή τα αστικά προβλήματα στον κόσμο εκφράζουν χαρακτηριστικά το φαινόμενο της πεταλούδας: τα μέτρα που έχουν ληφθεί (ή δεν έχουν ληφθεί!) όσον αφορά την ενέργεια, το κλίμα, το περιβάλλον, την κοινωνική πολιτική, χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά από την ήπειρό μας, μπορούν να έχουν έντονες επιπτώσεις στις ευρωπαϊκές πόλεις και περιφέρειες.

Ας σκεφτούμε το εξής: Η Ευρώπη κατέχει ηγετική θέση παγκοσμίως στον τομέα της αστικής ανάπτυξης, τόσο από πλευράς συγκεκριμένων αποτελεσμάτων στις πόλεις μας (εξοικονόμηση ενέργειας, καθαρές μεταφορές, πολιτική χωρίς αποκλεισμούς κ.λπ.) όσο και από πλευράς μεθοδολογίας (το αστικό θεματολόγιο της ΕΕ ωθεί τις εθνικές κυβερνήσεις, τις τοπικές αρχές και την κοινωνία των πολιτών να εργαστούν από κοινού, ως ίσοι, για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής στις ευρωπαϊκές πόλεις).

Στην Κουάλα Λουμπούρ, το καθήκον που μου έχει ανατεθεί είναι η προώθηση του μοντέλου μας σε άλλους συμμετέχοντες, η ενθάρρυνση των ανταλλαγών καλών πρακτικών μεταξύ της Ευρώπης και άλλων ηπείρων, για τον απλό λόγο ότι η προστασία του κλίματος του πλανήτη μας στην Ευρώπη είναι μάταιη αν δεν λαμβάνονται μέτρα και αλλού. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η Ευρωπαϊκή Ένωση επιθυμεί να συνεχίσει να διαδραματίζει ηγετικό ρόλο στην υλοποίηση των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης (ΣΒΑ) έως το 2030, κάτι που έχουμε ήδη αρχίσει στην ήπειρό μας και για το οποίο πρέπει να ενθαρρύνουμε τον υπόλοιπο κόσμο να πράξει επίσης.

Το νέο θεματολόγιο για το αστικό περιβάλλον θα είναι ένα σημαντικό βήμα προόδου, δεδομένου ότι θα ενισχύσει τις πόλεις σε όλο τον κόσμο ώστε να λάβουν συγκεκριμένα μέτρα, προσαρμοσμένα στις συνθήκες και τις ανάγκες της κάθε πόλης, για την αντιμετώπιση των αστικών προκλήσεων. Επιπλέον, οφείλουμε όλοι να είμαστε περήφανοι για το ότι το νέο παγκόσμιο θεματολόγιο θα έχει ένα «ευρωπαϊκό άρωμα». Πράγματι, το νέο παγκόσμιο θεματολόγιο αντανακλά το ευρωπαϊκό όραμα για μια πολιτική για το αστικό περιβάλλον η οποία είναι βιώσιμη, δεν εγκαταλείπει κανέναν και δίνει τη δυνατότητα σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη να συνεργαστούν στις πόλεις τους.

Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι σε αυτήν την περίοδο κατά την οποία ορισμένοι έχουν αμφιβολίες όσον αφορά το ευρωπαϊκό όραμα και το μέλλον της Ευρώπης, η Ευρώπη είναι πράγματι ένας φάρος, ένα παράδειγμα προς μίμηση για δεκάδες εκατομμύρια ανθρώπων σε όλο τον κόσμο, και αυτό σε πολλούς τομείς.

Η αστική πολιτική είναι ένας από αυτούς. Στη διάρκεια αυτού του φόρουμ θα έχω την τιμή να παρουσιάσω τα επιτεύγματα της Ευρώπης όσον αφορά την εφαρμογή των τριών εθελοντικών δεσμεύσεων που αναλάβαμε στο Κίτο· αυτές οι δεσμεύσεις αφορούν την εφαρμογή του νέου παγκόσμιου αστικού θεματολογίου μέσω του υφιστάμενου αστικού θεματολογίου για την ΕΕ· την ανάπτυξη ενός εναρμονισμένου ορισμού των πόλεων και την προώθηση της συνεργασίας μεταξύ πόλεων ολόκληρου του κόσμου για την ενίσχυση της βιώσιμης αστικής ανάπτυξης.

Στην Κουάλα Λουμπούρ θα έχω την τιμή να αντιπροσωπεύω 500 εκατομμύρια Ευρωπαίους, περίπου 100.000 ευρωπαϊκές πόλεις, με τα επιτεύγματά τους και τα σχέδιά τους για το μέλλον, με στόχο να γίνουν οι πόλεις μας καλύτεροι τόποι διαβίωσης για όλους.

*Ευρωπαία Επίτροπος, αρμόδια  για την περιφερειακή πολιτική