Περισσότερα από ένα στα δύο μη εξυπηρετούμενα δάνεια στις τράπεζες κινδυνεύουν άμεσα με εκποίηση, αφού δεν καλύπτονται από σχέδιο αναδιάρθρωσης, σύμφωνα με στοιχεία τα οποία ανακοίνωσε χθες η Κεντρική Τράπεζα.

Μάλιστα η κατάσταση επιδεινώθηκε τους τελευταίους μήνες κυρίως λόγω της καθυστέρησης στην εφαρμογή του Εστία, αφού αυξήθηκαν τόσο τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια όσο και τα δάνεια σε καθυστέρηση πέραν των 90 ημερών. Σύμφωνα με τα στοιχεία, τον Απρίλιο το σύνολο των δανείων στις εγχώριες εργασίες των τραπεζών ανήλθε στα 32,95 δισ. ευρώ σε σύγκριση με 33,11 δισ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα, σημειώνοντας μείωση ύψους 164,6 εκατ. ευρώ.

Παρά ταύτα τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια αυξήθηκαν οριακά κατά 29 χιλ. ευρώ και έφτασαν στα 10,14 δισ. ευρώ, ενώ τα δάνεια σε καθυστέρηση πέραν των 90 ημερών, τα οποία αποτελούν το πιο προβληματικό κομμάτι των ΜΕΔ, αυξήθηκαν κατά 56,5 εκατ. ευρώ και έφτασαν στα 7,99 δισ. ευρώ.

Σημειώνεται μάλιστα ότι τα δάνεια σε καθυστέρηση πέραν των 90 ημερών κατέγραψαν αύξηση για τέταρτο συνεχόμενο μήνα (από 7,63 δισ. ευρώ τον Δεκέμβριο του 2018 σε 7,99 δισ. ευρώ τον Απρίλιο του 2019), κάτι το οποίο φαίνεται ότι συνδέεται με την επικείμενη εφαρμογή του σχεδίου Εστία.

Εν τω μεταξύ, όπως προκύπτει από την ανάλυση των στοιχείων, από τα 10,14 δισ. ευρώ δάνεια τα οποία κατατάσσονται στην κατηγορία των ΜΕΔ μόνο 4,58 δισ. ευρώ βρίσκονται κάτω από αναδιάρθρωση, ενώ τα υπόλοιπα 5,56 δισ. ευρώ (ή ποσοστό 54,8%) δεν καλύπτονται από οποιοδήποτε σχέδιο και ως εκ τούτου κινδυνεύουν άμεσα με εκποίηση.

Νοικοκυριά

Στα νοικοκυριά τον Απρίλιο το σύνολο των δανείων ανήλθε στα 13,62 δισ. ευρώ σημειώνοντας μείωση ύψους 37,4 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα. Ωστόσο τα ΜΕΔ μειώθηκαν μόνο κατά 17,2 εκατ. ευρώ και έφτασαν στα 5,14 δισ. ευρώ (ή ποσοστό 37,7%), ενώ τα δάνεια με καθυστέρηση πέραν των 90 ημερών αυξήθηκαν κατά 18,1 εκατ. ευρώ και έφτασαν στα 4,23 δισ. ευρώ.

Επίσης από τα 5,14 δισ. ευρώ ΜΕΔ μόνο 3,12 δισ. ευρώ βρίσκονται κάτω από αναδιάρθρωση, ενώ δάνεια ύψους 2,83 δισ. ευρώ (ή ποσοστό 55%) δεν καλύπτονται από οποιοδήποτε σχέδιο και ως εκ τούτου κινδυνεύουν άμεσα με εκποίηση.

Επιχειρήσεις

Στις επιχειρήσεις τον Απρίλιο το σύνολο των δανείων ανήλθε στα 14,87 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση ύψους 90,8 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα.

Ωστόσο τα ΜΕΔ αυξήθηκαν κατά 22,8 εκατ. ευρώ και έφτασαν στα 4,69 δισ. ευρώ (ή ποσοστό 31.5%), ενώ τα δάνεια με καθυστέρηση πέραν των 90 ημερών αυξήθηκαν κατά 37,8 εκατ. ευρώ και έφτασαν στα 3,48 δισ. ευρώ.

Επίσης από τα 4,69 δισ. ευρώ ΜΕΔ μόνο 2,09 δισ. ευρώ βρίσκονται κάτω από αναδιάρθρωση, ενώ δάνεια ύψους 2,60 δισ. ευρώ (ή ποσοστό 55.5%) δεν καλύπτονται από οποιοδήποτε σχέδιο και κινδυνεύουν άμεσα με εκποίηση.

Άλλα 10 δισ. ευρώ εκτός τραπεζών

Σημειώνεται ότι πέραν από τα ΜΕΔ στις τράπεζες υπάρχουν άλλα 10 δισ. ευρώ περίπου μη εξυπηρετούμενα δάνεια στις εταιρείες εξαγοράς πιστώσεων.

Στην ΚΕΔΙΠΕΣ (πρώην Συνεργατική) υπάρχουν 6,7 δισ. ευρώ, ενώ άλλα 3,5 δισ. ευρώ βρίσκονται στις υπόλοιπες έξι εταιρείες εξαγοράς πιστώσεων.

Κωνσταντίνος Ζαχαρίου