Στο στάδιο της υποβολής ενδεχόμενων προσφυγών εισέρχεται η διαδικασία την οποία χειρίζεται η ΔΕΦΑ για εισαγωγή φυσικού αερίου για σκοπούς ηλεκτροπαραγωγής, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης των τριών προσφορών για την κατασκευή των υποδομών εισαγωγής, αποθήκευσης και επαναεριοποίησης υγροποιημένου φυσικού αερίου.

Ως γνωστόν χθες η ΔΕΦΑ κατέταξε ως πρώτη τη διεθνή κοινοπραξία China Petroleum Pipeline Engineering, AKTOR S.A., METRON SA, για να αναλάβει τη λειτουργία και συντήρηση της όλης υποδομής για περίοδο 20 χρόνων.

Η ΔΕΦΑ δίδει περιθώριο 15 ημέρων για να κατατεθούν ενδεχόμενες προσφυγές στην Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών από τις δύο κοινοπραξίες που αποκλείστηκαν από την αξιολόγηση και αν η προθεσμία παρέλθει χωρίς προσφυγή θα προχωρήσει η υπογραφή των συμβολαίων.

Σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας ΠΟΛΙΤΗΣ, βάσει των όρων του διαγωνισμού, η παράδοση του έργου στο Βασιλικό πρέπει να γίνει εντός δύο χρόνων από την υπογραφή του συμβολαίου.

Το έργο στο Βασιλικό περιλαμβάνει την εγκατάσταση πλωτής μονάδας επαναεριοποίησης, προβλήτα πρόσδεσης της πλωτής μονάδας, αγωγό επί της προβλήτας και άλλες σχετικές σωληνώσεις και υποδομές.