Φωτογραφία: Φίλιππος Χρήστου

Οι νοσηλευτές απέρριψαν από την αρχή την έκθεση του υπουργείου Υγείας για δημιουργία νοσηλευτών δυο ταχυτήτων, τόνισαν στον ΑΣΤΡΑ ο πρόεδρος του συνδέσμου νοσηλευτών και μαιών Γιάννης Λεοντίου και ο εκπρόσωπος τύπου της ΠΑΣΥΝΟ Θεόδωρος Πετέλης.

Υπάρχουν, τόνισαν, σημαντικές ανάγκες σε νοσηλευτικό προσωπικό, οι οποίες ξεπερνούν τον αριθμό των τριακοσίων.

Ο κ. Λεοντίου εξέφρασε ακόμη επιφυλάξεις για την πρόθεση της κυβέρνησης να μετατρέψει τα δημόσια νοσοκομεία σε ημικρατικούς οργανισμούς, μέσω της αυτονόμησης τους.

Κάτι τέτοιο, τόνισε από την πλευρά του ο κ. Πετέλης θα σήμαινε τον αθέμιτο ανταγωνισμό μεταξύ δημόσιων και ιδιωτικών νοσηλευτηρίων .

Οι εκπρόσωποι των νοσηλευτών υπογράμμισαν ακόμη την ανάγκη να έχουν έγκαιρα στα χέρια τους το νομοσχέδιο για την αυτονόμηση των νοσοκομείων, πριν εκφράσουν τις απόψεις τους και ενώπιον της Βουλής.