•Δυσοίωνα τα μηνύματα που έρχονται από νέα έρευνα…

Το 44,3% των ουσιοεξαρτώμενων, βάσει του δείκτη μολυσματικών ασθενειών ανάμεσα σε ενδοφλέβιους χρήστες, είναι θετικοί στην ηπατίτιδα C.
Τα αποτελέσματα έρευνας που διεξήγαγε η Αρχή Αντιμετώπισης Κατά των Εξαρτήσεων Κύπρου της οποίας αναλύονται αυτή την περίοδο τα δεδομένα που έχουν συλλεχθεί, είναι ακόμη πιο ανησυχητικά. Από τα μέχρι στιγμής στοιχεία, όπως πληροφορείται η «Χ», το ποσοστό των χρηστών που είναι θετικοί στην ηπατίτιδα C θα είναι μεγαλύτερο, αφού τώρα ο αριθμός των ατόμων που εξετάζεται είναι πολύ μικρός.

Η εξέταση για τον ιό του HIV και της ηπατίτιδας C είναι εθελοντική και μόνο σε κάποιες κλειστές δομές είναι υποχρεωτική. Η νέα έρευνα, τα αποτελέσματα της οποίας θα ανακοινωθούν εντός του τρέχοντος έτους, αναμένεται να ρίξει φως στο πρόβλημα ώστε η Αρχή Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου σε συνεργασία με τους άλλους εμπλεκόμενους φορείς να λάβει μέτρα προς αντιμετώπιση αυτού του ιδιαίτερα σοβαρού προβλήματος. Να σημειωθεί ότι μια παρόμοια έρευνα έγινε το 2016 με μικρό όμως αριθμό ουσιοεξαρτώμενων ατόμων.

Βρέθηκε ότι ένας στους τέσσερις που ήταν σε θεραπεία έκανε έστω και μια φορά ενδοφλέβια χρήση (279 στο σύνολο). Από αυτούς εξετάστηκαν οι 67 με 43,4% να είναι θετικοί στην ηπατίτιδα Γ.

Η ενέσιμη χρήση ναρκωτικών αποτελεί μια συμπεριφορά υψηλού κινδύνου που συνεχίζει να διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στην εξάπλωση μεταδοτικών ασθενειών, όπως ο ιός της ηπατίτιδας C (HCV) και σε κάποιες χώρες ο ιός της ανθρώπινης ανοσοανεπάρκειας (HIV). Το 2016 κοινοποιήθηκαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση 1.027 νεοδιαγνωσθέντα κρούσματα HIV σε άτομα τα οποία προσβλήθηκαν λόγω ενέσιμης χρήσης ναρκωτικών. Παρ’ όλα αυτά, οι περισσότερες χώρες αναφέρουν μείωση του αριθμού των κρουσμάτων HIV που συνδέονται με ενέσιμη χρήση μεταξύ 2015 και 2016.

Η προσβολή από τον ιό της ηπατίτιδας Γ εμφανίζει υψηλό επιπολασμό στους χρήστες ενέσιμων ναρκωτικών σε ολόκληρη την Ευρώπη. Στα 100 άτομα που μολύνονται από τον HCV, 75 έως 80 θα προσβληθούν από χρόνια λοίμωξη. Αυτό έχει σημαντικές μακροπρόθεσμες συνέπειες, δεδομένου ότι η προσβολή από χρόνια HCV, που συχνά επιδεινώνεται από κατάχρηση αλκοόλ, θα οδηγήσει σε αυξανόμενο αριθμό θανάτων.

Τα μέτρα που λαμβάνονται πανευρωπαϊκά
Τα συνιστώμενα μέτρα, σύμφωνα με δελτίο Τύπου της Αρχής Αντιμετώπισης των Εξαρτήσεων Κύπρου για τη μείωση των λοιμωδών νοσημάτων στους χρήστες ενέσιμων ναρκωτικών περιλαμβάνουν την παροχή θεραπείας υποκατάστασης οπιοειδών, τη διανομή αποστειρωμένων συνέργων, τον εμβολιασμό, τον εργαστηριακό έλεγχο για λοιμώδη νοσήματα, τη θεραπεία της ηπατίτιδας και του HIV, καθώς και παρεμβάσεις προαγωγής της υγείας με στόχο την ασφαλέστερη ενέσιμη χρήση και τη μείωση των σεξουαλικών συμπεριφορών υψηλού κινδύνου.

Η έρευνα
Η Αρχή Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου μέσα στα πλαίσια μείωσης των επιβλαβών συνεπειών από τη χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών και συγκεκριμένα της μείωσης του κινδύνου μετάδοσης μολυσματικών ασθενειών ανάμεσα σε χρήστες, διεξήγαγε έρευνα με θέμα την «Επικράτηση μολυσματικών ασθενειών HIV, HBV και HCV και συμπεριφορών υψηλού κινδύνου ανάμεσα σε Χρήστες Εξαρτησιογόνων Ουσιών» (2017). Ομάδα στόχος αποτέλεσαν άτομα που έχουν κάνει έστω και μια φορά στη ζωή τους ενέσιμη χρήση ουσιών εξάρτησης. Πρόκειται για μια βιο-συμπεριφορική μελέτη, η οποία συνδυάζει τη συλλογή βιολογικών δειγμάτων (αίμα) και δεικτών συμπεριφοράς (ερωτηματολόγιο) από τα ίδια άτομα.

Κουτιά με προφυλακτικά…

Στο μεταξύ, αγωνιωδώς η Αρχή Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου αναμένει την πρώτη αξιολόγηση του προγράμματος που εφαρμόζεται εδώ και ένα εξάμηνο περίπου και αποσκοπεί στη μείωση της βλάβης μέσω αυτόματων μηχανών που έχουν τοποθετηθεί σε όλες τις επαρχίες και οι οποίες προσφέρουν στα άτομα με πρόβλημα εξάρτησης δωρεάν κουτιά με αποστειρωμένες σύριγγες/βελόνες, μαντιλάκια εμποτισμένα με αλκοόλ, προφυλακτικά, καθώς και έντυπο με συμβουλές μείωσης της βλάβης.

Για τη δωρεάν παροχή των πιο πάνω αντικειμένων απαιτείται η εξασφάλιση ειδικού κέρματος, το οποίο μπορούν να εξασφαλίσουν από την ΑΑΕΚ και από τις διάφορες δομές απεξάρτησης που λειτουργούν παγκύπρια. Να σημειωθεί ότι στόχος του έργου είναι η εύκολη πρόσβαση των χρηστών εξαρτησιογόνων ουσιών σε κουτιά μείωσης της βλάβης ώστε να μειωθούν οι κίνδυνοι που σχετίζονται με την ενέσιμη χρήση ψυχοδραστικών ουσιών. Να υπενθυμίσουμε ότι τέτοια μηχανήματα τοποθετήθηκαν στις 5 επαρχίες: Παλιό Νοσοκομείο Λευκωσίας (πίσω από Εξωτερικά Ιατρεία), Παλιό Νοσοκομείο Λεμεσού (πλησίον της βάσης ασθενοφόρων), Παλιό Νοσοκομείο Λάρνακας (πλησίον Υγειονομικού), Κέντρο Υγείας Αμμοχώστου (στην είσοδο), εξωτερικός χώρος στο Γενικό Νοσοκομείο Πάφου (πλησίον Τμήματος Πρώτων Βοηθειών).

Μαρίνα Κουμάστα