Πρόβλημα αναλφαβητισμού προκύπτει στα δημοτικά σχολειά σύμφωνα με επίσημα στοιχεία της Διεύθυνσης Δημοτικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας.

Έρευνα του Κέντρου Εκπαιδευτικής Έρευνας και Αξιολόγησης, δείχνει ότι το 7,5% των μαθητών της Γ’ τάξης του δημοτικού και το 5,1% των μαθητών έκτης τάξης παρουσίασαν ιδιαίτερο πρόβλημα στα μαθήματα Ελληνικών και Μαθηματικών κατά τη σχολική χρονιά 2017 – 2018.

Το Υπουργείο Παιδείας έχει ήδη προχωρήσει σε στήριξη των παιδιών αλλά και των σχολικών μονάδων με σκοπό την καλύτερη αντιμετώπιση του αναλφαβητισμού δήλωσε στον ΑΣΤΡΑ ο Διευθυντής Δημοτικής Εκπαίδευσης Χρίστος Χατζηαθανασίου.

Αυτό το διάστημα βρίσκεται ενώπιον της βουλής το θέμα του ορίου ηλικίας εισδοχής των παιδιών στο δημοτικό, γιατί όπως είπε σύμφωνα και με στατιστικά και ερευνητικά δεδομένα όσο πιο νωρίς πάνε τα παιδιά σχολείο μεγαλώνει ο κίνδυνος να αναπτύξει μαθησιακές δυσκολίες. Επιδιώκουν συνεχώς να εκσυγχρονίζουν τα αναλυτικά προγράμματα στα οποία εντάσσονται δείκτες επιτυχίας και επάρκειας οι οποίοι παρέχουν στους εκπαιδευτικούς πιο σαφή προσανατολισμό στη διδασκαλία των μαθητών.

Ένα άλλο θέμα το οποίο προωθείται και βρίσκεται σε εξέλιξη είναι το θέμα της αξιολόγησης των μαθητών το οποίο θα αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο για τους εκπαιδευτικούς έτσι ώστε να παρακολουθούν την πορεία του κάθε μαθητή και να το βοηθά ανάλογα με τις όποιες δυσκολίες. Ο κ. Χατζηαθανασίου επισήμανε ότι σημαντικό ρόλο διαδραματίζει και η επιμόρφωση των ίδιων των εκπαιδευτικών με καινούργιες τακτικές και δεξιότητες με έμφαση κυρίως στον εντοπισμό των προβλημάτων που παρουσιάζει κάθε παιδί.

Σύμφωνα με έρευνα που πραγματοποιεί το Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας και Αξιολόγησης παρατηρείται κάποια επιτυχία στην πρόληψη του αναλφαβητισμού και αυτό αποτελεί ένα κίνητρο γι’ αυτούς να συνεχίσουν προς συγκεκριμένη κατεύθυνση.

Στα σχολεία που παρουσιάζονται αυξημένα κρούσματα παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες εφαρμόζεται τα τελευταία χρόνια ένα πιλοτικό πρόγραμμα, σε 33 συγκεκριμένα σχολεία δίνεται περισσότερη στήριξη, με ώρες διδασκαλίας, με περισσότερους δασκάλους, με πιο συχνές επαφές των επιθεωρητών και συμβούλων και γίνεται μια προσπάθεια για να δουν αν τελικά αυτό το μέτρο είναι πιο αποτελεσματικό από το προηγούμενο που το κάθε σχολείο είχε τους δικούς του μηχανισμούς στήριξης.

Ο κ. Χατζηαθανασίου τόνισε επίσης και την αλλαγή που έγιναν στα ωρολόγια προγράμματα τα οποία δίνουν έμφαση στο γλωσσικό μάθημα τα μαθηματικά και πρόσφατα ξεκίνησε μια προσπάθεια τεχνολογικού αναλφαβητισμού μιας και οι κοινωνία μας τον χρειάζεται τα τελευταία χρόνια.

Σύμφωνα και με Ευρωπαϊκές έρευνες τα ποσοστά αναλφαβητισμού που παρουσιάζει η Κύπρος είναι στο ίδιο επίπεδο περίπου με άλλες Ευρωπαϊκές χώρες.

Νικολίνα Φραγκουλλίδου

Μας έχεις Like στο Facebook ;