Η Αστυνομία θα πρέπει να διερευνήσει άμεσα όχι μόνο τη βία/ bullying που δεχόταν ο έφηβος Παναγιώτης Στεφανή, αλλά και τις συνθήκες του θανάτου του. Την απίστευτη ποσότητα αλκοόλης που έδειξαν οι τοξικολογικές εξετάσεις στο αίμα του (340mg) είναι σχεδόν αδύνατο να την κατανάλωσε ο 16χρονος Παναγιώτης οικειοθελώς. Αρκεί μόνο να αναλογιστεί κανείς ότι το επιτρεπόμενο όριο για οδήγηση είναι 22mg. Λαμβάνοντας υπόψη το δεδομένο του ανελέητου bullying που δεχόταν από συμμαθητές του, είναι πολύ πιο πιθανό κάποιοι να του πότισαν με το ζόρι τη θανάσιμη αυτή ποσότητα αλκοόλης παρά να την κατανάλωσε από μόνος του, χωρίς εξαναγκασμό ή άσκηση βίας.

Επίσης, φαίνεται να προκύπτει ότι αφέθηκε για ώρα αβοήθητος από τους άλλους παρευρισκομενους στο πάρτι ενώ ήταν σε κώμα.
Με βάση τα δεδομένα αυτά και νοούμενου ότι η Αστυνομία προβεί στις απαραίτητες έρευνες και εξέταση της υπόθεσης, ενδέχεται να τυγχάνουν εφαρμογής τα άρθρα του Ποινικού Κώδικα που αναφέρονται σε ανθρωποκτονία και πρόκληση θανάτου.

Η Ανθρωποκτονία ορίζεται στο Άρθρο 205 του Ποινικού Κώδικα σύμφωνα με το οποίο:


205.-(1) Κάθε πρόσωπο το οποίο επιφέρει το θάνατο άλλου προσώπου με παράνομη πράξη ή παράλειψη, είναι ένοχο του κακουργήματος της ανθρωποκτονίας.
(2) Παράνομη παράλειψη είναι εκείνη που συνιστά υπαίτια αμέλεια παράλειψης εκτέλεσης καθήκοντος αν και δεν υφίσταται πρόθεση πρόκλησης θανάτου.
(3) Κάθε πρόσωπο το οποίο διαπράττει το κακούργημα της ανθρωποκτονίας υπόκειται σε ποινή φυλάκισης διά βίου.
Σχετικό μπορεί να είναι επίσης το Άρθρο 210 του Ποινικού Κώδικα το οποίο αναφέρεται στο αδίκημα της Πρόκλησης θανάτου λόγω αλόγιστης, απερίσκεπτης ή επικίνδυνης πράξης. Συγκεκριμένα:
210. Όποιος, λόγω αλόγιστης, απερίσκεπτης, ή επικίνδυνης πράξης ή συμπεριφοράς, που δεν ανάγεται σε υπαίτια αμέλεια, χωρίς πρόθεση επιφέρει το θάνατο άλλου προσώπου, είναι ένοχος αδικήματος και σε περίπτωση καταδίκης υπόκειται σε φυλάκιση μέχρι τεσσάρων χρόνων ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις δύο χιλιάδες πεντακόσιες λίρες.

Επίσης αν οι γονείς του παιδιού που έκανε το πάρτι γνώριζαν για την κατανάλωση αλκοόλ στο σπίτι τους από ανήλικους, τότε ενδεχομένως να τυγχάνει εφαρμογής, μεταξύ άλλων, και το άρθρο 5Α του περί Πωλήσεως Οινοπνευματωδών Ποτών Νόμου (ΚΕΦ.144) το οποίο προνοεί τις απαγορεύσεις αναφορικά με ανηλίκους. Προνοείται συγκεκριμένα ότι:

5Α.-(1) Η πώληση, η διάθεση ή η χορήγηση οινοπνευματώδους ποτού σε οποιοδήποτε πρόσωπο, είτε για σκοπούς επιτόπιας κατανάλωσης είτε για οποιοδήποτε άλλο σκοπό, απαγορεύεται, εκτός αν διαπιστωθεί με οποιαδήποτε έγγραφα αποδεικτικά στοιχεία ότι το πρόσωπο αυτό είναι ηλικίας μεγαλύτερης των δεκαεπτά ετών.

(2) Την ευθύνη για την πώληση, τη διάθεση ή τη χορήγηση οινοπνευματώδους ποτού σε πρόσωπο ηλικίας κάτω των δεκαεπτά ετών, κατά παράβαση του εδαφίου (1), φέρει και το πρόσωπο το οποίο είναι ιδιοκτήτης ή διευθυντής της επιχείρησης ή έχει υπό τον έλεγχο του το υποστατικό ή το χώρο στον οποίο διαπράττεται η παράβαση, καθώς και το πρόσωπο το οποίο παρέσχε το οινοπνευματώδες ποτό.

Με βάση τα πιο πάνω, η αστυνομία δεν θα πρέπει να αρκεστεί στο να εξετάσει μόνο το θέμα του bullying και της άσκησης σωματικής και ψυχολογικής βίας που εμφανώς δεχόταν ο Παναγιώτης, όπως προκύπτει από τα σχετικά βίντεο που έχουν δημοσιευτεί. Η κυπριακή αστυνομία θα πρέπει να διερευνήσει άμεσα και σε βάθος και τις συνθήκες του θανάτου του• γιατί όση μπόχα αναδύεται μετά από την κατανάλωση της ποσότητας αλκοόλης που ανιχνεύθηκε στο αίμα του Παναγιώτη, άλλη τόση αναδύεται όταν τα γεγονότα μιας υπόθεσης μυρίζουν ανθρωποκτονία ή πρόκληση θανάτου.

Φωτεινή Μιχαηλίδου – Χρίστου

Δικηγόρος – Λεμεσός