Συστάσεις από τη Διεύθυνση Δημοτικής Εκπαίδευσης

Ενισχυμένα και αυστηρότερα παρουσιάζονται τα μέτρα τα οποία θα κληθούν να λάβουν οι Διευθύνσεις των δημοτικών σχολείων με το πρώτο κουδούνι τον Σεπτέμβριο σε ό,τι αφορά τις απουσίες των παιδιών, δικαιολογημένες ή αδικαιολόγητες. Στις σχετικές συστάσεις, τις οποίες ήδη απέστειλε στα σχολεία ο Διευθυντής Δημοτικής Εκπαίδευσης Χρίστος Χατζηαθανασίου, τονίζεται ότι για να αποτραπούν δυσάρεστες καταστάσεις, όπου μαθητές/μαθήτριες μπορεί να απουσιάζουν από το σχολείο εν αγνοία των γονέων/κηδεμόνων τους, και για να αντιληφθούν τόσο οι μαθητές/μαθήτριες όσο και οι γονείς/κηδεμόνες ότι το σχολείο γνοιάζεται και φροντίζει για το καλώς νοούμενο συμφέρον τους, τότε τα σχολεία θα πρέπει να προβούν στις ακόλουθες ενέργειες:

α) Να αποστείλουν επιστολή στους γονείς/ κηδεμόνες, με την οποία να τονίζεται ότι πρέπει να ενημερώνουν το σχολείο έγκαιρα (π.χ. από την προηγούμενη ή το πρωί της ημέρας που θα απουσιάζει το παιδί τους, έστω και αν η απουσία είναι μόνο για μία ημέρα ή μερικές ώρες), είτε τηλεφωνικώς, είτε γραπτώς, είτε κατ’ ιδίαν.

β) Να διασφαλιστεί ότι οι εκπαιδευτικοί ενημερώνουν, καθημερινά, το αργότερο μέχρι τις 8 π.μ., τη Γραμματεία/Διεύθυνση του σχολείου για τις περιπτώσεις παιδιών που απουσιάζουν και δεν έχουν ενημερωθεί σχετικά από τους γονείς/κηδεμόνες, κυρίως σε περιπτώσεις παιδιών που απουσιάζουν συχνά και, συνήθως, αδικαιολόγητα από το σχολείο.

γ) Να διασφαλίστει, επίσης, ότι η Γραμματεία/Διεύθυνση ή οι εκπαιδευτικοί, με τη σειρά τους, επικοινωνούν με τους γονείς/κηδεμόνες των μαθητών/ριών, για να διαπιστωθεί, κατά πρώτον, κατά πόσο οι γονείς/κηδεμόνες είναι ενήμεροι για την απουσία του παιδιού τους και, κατά δεύτερον, εφόσον είναι ενήμεροι, να δοθεί, έστω και προφορικά, ο λόγος της απουσίας του παιδιού. (Κατά την τηλεφωνική αυτή επικοινωνία είναι σημαντικό να υπενθυμίζεται και να τονίζεται σε αυτούς ότι πρέπει να ενημερώνεται το σχολείο όταν απουσιάζει το παιδί τους.)

Βήμα-βήμα πώς θα γίνεται ο έλεγχος

Επίσης, όπως επισημαίνεται, μετά τα δυσάρεστα γεγονότα της περσινής σχολικής χρονιάς κρίνεται απαραίτητο να ελέγχεται η παρουσία των παιδιών περισσότερες φορές την ημέρα. «Συγκεκριμένα, καλείστε να παίρνετε παρουσίες μόλις μπείτε στην τάξη για τη διδασκαλία του πρώτου μαθήματος, καθώς και μετά από κάθε διάλειμμα. Επίσης, τήρηση παρουσιών πρέπει να γίνεται και κάθε φορά που μπαίνει στην τάξη άλλος/η εκπαιδευτικός.

Επισημαίνεται, παράλληλα, ότι οι γονείς/ κηδεμόνες, όταν πρόκειται να παραλάβουν τα παιδιά τους πριν από τη λήξη των μαθημάτων, θα πρέπει πρώτα να ενημερώσουν σχετικά τη Διεύθυνση του σχολείου ή τον/την εκπαιδευτικό της τάξης και έπειτα να αποχωρήσουν τα παιδιά από το σχολείο.

Επιπρόσθετα, με σκοπό τη βελτίωση των μέτρων ασφάλειας στις σχολικές μονάδες, θα πρέπει να τηρούνται οι οδηγίες αναφορικά με τη διαδικασία εισόδου δικαιούχου στον σχολικό χώρο κατά τη διάρκεια των ωρών λειτουργίας των σχολικών μονάδων.

Πότε ενημερώνεται το Γραφείο Παιδείας

Σημειώνεται ότι στις περιπτώσεις που ένας/μία μαθητής/μαθήτρια Νηπιαγωγείου (Υποχρεωτικής Προδημοτικής Εκπαίδευσης δηλ. 4 8 /12 χρονών και άνω), Δημοτικού ή Ειδικού Σχολείου απουσιάζει πάνω από έξι συνεχόμενες ημέρες ή απουσιάζει λιγότερες 16 ημέρες, κάθε φορά, αλλά σε τακτά διαστήματα, χωρίς να υπάρχει ικανοποιητική δικαιολογία, πρέπει οι Διευθύνσεις των σχολείων να ενημερώσουν αμέσως, και με κάθε λεπτομέρεια, το οικείο Επαρχιακό Γραφείο Παιδείας, καταγράφοντας όλα τα απαραίτητα προσωπικά στοιχεία του/της μαθητή/μαθήτριας και των γονέων/κηδεμόνων του, καθώς επίσης οποιεσδήποτε άλλες σημαντικές πληροφορίες για τον/τη μαθητή/μαθήτρια και την οικογένειά του/της.

Συγκεκριμένα αναφέρεται: «Είναι απολύτως απαραίτητη η έγκαιρη ενημέρωση του οικείου Επαρχιακού Γραφείου Παιδείας, με κάθε δυνατή πληροφορία, για διευκόλυνση, στη συνέχεια, του έργου της Αστυνομίας. Σημειώνεται ότι όταν πρόκειται για δύο ή περισσότερα αδέρφια που απουσιάζουν, θα πρέπει να αποστέλλετε μία μόνο επιστολή στο οικείο Επαρχιακό Γραφείο Παιδείας, στην οποία να καταγράφετε τα στοιχεία όλων των αδερφών που απουσιάζουν και των γονέων/κηδεμόνων τους. Παρόλο ότι, με βάση τους περί Δημοτικής και Μέσης Εκπαίδευσης (Υποχρεωτική Φοίτηση Παροχή Δωρεάν Παιδείας) Νόμους του 1993 έως 2019, η φοίτηση είναι υποχρεωτική, μόνο για τα παιδιά ηλικίας 4 8/12 χρονών και άνω και για μικρότερα παιδιά γίνεται η σύσταση όπως όταν απουσιάζουν για περίοδο πέραν των έξι ημερών και η επικοινωνία με τους γονείς/ κηδεμόνες δεν είναι με κανένα τρόπο εφικτή, να ενημερωθεί το οικείο Επαρχιακό Γραφείο Παιδείας, ώστε με τη σειρά του να προβαίνει σε σχετική ενημέρωση της Αστυνομίας.

Σημειώνεται ότι, για όλες τις περιπτώσεις αδικαιολόγητων απουσιών, τα Επαρχιακά Γραφεία Παιδείας ενημερώνουν την Αστυνομία ή/και το Γραφείο Ευημερίας, αν πρόκειται για οικογένεια που παρακολουθείται από το Γραφείο Ευημερίας, για να προβούν σε περαιτέρω ενέργειες, ώστε να διασφαλιστεί το δικαίωμα των παιδιών στην εκπαίδευση. «Για το σκοπό αυτό πρέπει απαραίτητα, έπειτα από την πρώτη ενημέρωση, να συνεχίσετε να κρατείτε ενήμερο το οικείο Επαρχιακό Γραφείο Παιδείας για τη φοίτηση του συγκεκριμένου παιδιού, κατά πόσο, δηλαδή, επανήλθε και φοιτά κανονικά ή κατά πόσο εξακολουθεί να απουσιάζει, ώστε να ενημερώνονται σχετικά και οι άλλες επηρεαζόμενες υπηρεσίες (Αστυνομία ή/και Γραφείο Ευημερίας).

Ταυτόχρονα με την αποστολή της επιστολής σας καλείστε να ενημερώνετε και τον/την Αστυνομικό της Γειτονιάς, ώστε να επιταχύνεται η διερεύνηση του θέματος». Όπως σημειώνει ο Διευθυντής Δημοτικής Εκπαίδευσης, έχει παρατηρηθεί ότι τα σχολεία, σε ορισμένες περιπτώσεις, δεν προβαίνουν στις δέουσες ενέργειες να ενημερωθούν αναφορικά με τους λόγους απουσίας ενός/μίας μαθητή/μαθήτριας, με αποτέλεσμα να προωθούνται στην Αστυνομία περιπτώσεις που οι μαθητές/μαθήτριες μετεγγράφηκαν σε άλλο σχολείο (ιδιωτικό ή/και δημόσιο) ή ήταν άρρωστοι/ες, ή ακόμα επέστρεψαν και φοιτούσαν κανονικά, αλλά τα σχολεία παρέλειψαν να ενημερώσουν το οικείο Επαρχιακό Γραφείο Παιδείας. «Καλείστε να μεριμνάτε, ώστε να εξασφαλίζετε όσες περισσότερες πληροφορίες μπορείτε για τον/τη μαθητή/μαθήτρια που απουσιάζει και να ενημερώνετε σχετικά, πλήρως και έγκαιρα, το οικείο Επαρχιακό Γραφείο Παιδείας.

Αν μετά την αποστολή της επιστολής σας, ρυθμιστεί η φοίτηση του παιδιού, είτε λόγω των παρεμβάσεων/ενεργειών του/της Αστυνομικού της Γειτονιάς είτε των δικών σας ενεργειών ή για άλλους λόγους, καλείστε να ενημερώσετε αμέσως το οικείο Επαρχιακό Γραφείο Παιδείας με νέα επιστολή. Η ίδια διαδικασία πρέπει οπωσδήποτε να ακολουθείται και από τα ιδιωτικά σχολεία, ώστε να διασφαλίζεται το δικαίωμα των παιδιών στην εκπαίδευση και η υποχρέωση των γονέων/κηδεμόνων για παροχή εκπαίδευσης στα παιδιά τους».

Τι γίνεται στις περιπτώσεις υγείας

Στις περιπτώσεις που μαθητής/μαθήτρια του σχολείου σας χρειάζεται να αποχωρεί συστηματικά πριν από τη λήξη των μαθημάτων, ή να μην προσέρχεται έγκαιρα το πρωί στο σχολείο, για υποβολή σε θεραπεία ή λήψη θεραπείας, λόγω προβλημάτων υγείας, θα πρέπει να εξασφαλίζεται, εκ των προτέρων, σχετική έγκριση από το οικείο Επαρχιακό Γραφείο Παιδείας. Σημειώνεται ότι έγκριση σε αιτήματα για αποχώρηση ή μη έγκαιρη προσέλευση θα δίνεται μόνο στις περιπτώσεις στις οποίες το παιδί θα επισκέπτεται γιατρό για να υποβάλλεται σε θεραπεία ή θα λαμβάνει θεραπείες που δεν παρέχονται στο σχολείο, όπως φυσιοθεραπεία, εργοθεραπεία κ.α.

Ελένη Κωνσταντίνου