Του Κωνσταντίνου Ζαχαρίου

Συμπληρώνονται εννέα μήνες από το κλείσιμο του Συνεργατισμού, αλλά ο Χάρης Γεωργιάδης, ο οποίος με βάση το πόρισμα της Ερευνητικής Επιτροπής είναι ο «μεγάλος υπεύθυνος» για την κατάρρευση της τράπεζας μετά από 110 χρόνια ζωής, παραμένει στη θέση του και συνεχίζει να απολαμβάνει της στήριξης του Προέδρου Αναστασιάδη και του κυβερνώντος ΔΗΣΥ. Για την κοινωνία όμως τίποτα δεν είναι πια το ίδιο, αφού πολλές κοινότητες έμειναν χωρίς υποκατάστημα ενώ πήραν φωτιά οι χρεώσεις των τραπεζών και οι εκποιήσεις.

Το πόρισμα της Ερευνητικής Επιτροπής είναι ξεκάθαρο όσον αφορά τις ευθύνες οι οποίες υπάρχουν για το κλείσιμο του Συνεργατισμού, αφού κατονομάζει τον Χ. Γεωργιάδη ως τον «μεγάλο υπεύθυνο», ενώ καταλογίζει βαρύτατες ευθύνες και στον Πρόεδρο Αναστασιάδη επειδή δεν τον έπαυσε. Παρά ταύτα, μέχρι σήμερα ούτε ο Χ. Γεωργιάδη αλλά ούτε ο Πρόεδρος Αναστασιάδης ανέλαβαν τις ευθύνες τους. Μάλιστα ο Υπουργός Οικονομικών στην κατάθεσή του ενώπιον της Ερευνητικής Επιτροπής είπε ότι «η κίνηση ήταν εξαιρετικά θετική και μακάρι να μπορούσε να γίνει και με άλλες τράπεζες αποκόπτοντας τα τοξικά περιουσιακά τους στοιχεία». Μάλιστα, αργότερα, σχολιάζοντας τις έντονες αντιδράσεις για το κλείσιμο 100 υποκαταστημάτων, που έχει ως αποτέλεσμα να μείνουν χωρίς υποκατάστημα δεκάδες κοινότητες της υπαίθρου, είπε ότι: «Εάν ήταν στο χέρι μου, θα έκλεινα και άλλα υποκαταστήματα τραπεζών».

Σημειώνεται ότι το πόρισμα της Ερευνητικής Επιτροπής επισημαίνει ότι «στο μυαλό (του Υπουργού Οικονομικών) δεν υπήρχε η αντίληψη ότι η τράπεζα θα έπρεπε να μείνει ενιαία και θα έπρεπε να συνεχίζει να ονομάζεται ΣΚΤ, με το ένα ή το άλλο σενάριο κάτι τέτοιο έπρεπε να γίνει». Επισημαίνεται επίσης ότι «στόχος (του Υπουργού Οικονομικών) ήταν άντληση πολιτικού οφέλους και όχι το καλώς νοούμενο συμφέρον της ΣΚΤ».

Τρελά κέρδη για τράπεζες και μεγάλους, αλλά και μεγάλες ζημιές για τους μικρομεσαίους

Το κλείσιμο του Συνεργατισμού έφερε τρελά κέρδη για τις τράπεζες, καθώς και οφέλη για τις πολύ μεγάλες επιχειρήσεις, αλλά την ίδια ώρα έφερε και μεγάλες ζημιές για τα νοικοκυριά και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Η Ελληνική Τράπεζα, η οποία απέκτησε το καλό κομμάτι του Συνεργατισμού, αποκόμισε κέρδη ύψους 297,9 εκατ. ευρώ από την «αρνητική υπεραξία» της συναλλαγής, με αποτέλεσμα να κλείσει το 2018 με καθαρά κέρδη ύψους 319,3 εκατ. ευρώ, σε σύγκριση με ζημιές 45,7 εκατ. ευρώ το προηγούμενο έτος. Μεγάλα κέρδη αποκόμισαν όμως και οι υπόλοιπες τράπεζες, οι οποίες αύξησαν τις χρεώσεις τους στις συναλλαγές τους με τους πελάτες, καθώς και το περιθώριο του κέρδους τους από τα επιτόκια. Ενδεικτικά το μέσο επιτόκιο στις υφιστάμενες καταθέσεις των νοικοκυριών με προειδοποίηση μέχρι δύο χρόνια μειώθηκε κατά 0,63% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο (από 1,29% σε 0,66%), ενώ στις νέες καταθέσεις  μειώθηκε κατά 0,7% (από 1,06% σε 0,36%). Από την άλλη πλευρά το μέσο επιτόκιο στα υφιστάμενα στεγαστικά δάνεια των νοικοκυριών με διάρκεια πέραν των πέντε ετών μειώθηκε μόνο κατά 0,48% (από 2,97% σε 2,49%), ενώ το κόστος δανεισμού για νέα δάνεια για αγορά κατοικίας μειώθηκε μόνο κατά 0,33% (από 2,51% σε 2,18%). Από την πιο πάνω αναπροσαρμογή των επιτοκίων οι τράπεζες αποκόμισαν συνολικά ετήσια κέρδη ύψους 122 εκατ. ευρώ.

Σημειώνεται επίσης ότι μετά το κλείσιμο του Συνεργατισμού οι τράπεζες εφάρμοσαν αυστηρότερα κριτήρια για την παραχώρηση νέων δανείων προς τα νοικοκυριά. Σύμφωνα με στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας, το πρώτο τρίμηνο οι τράπεζες παραχώρησαν «φρέσκα» δάνεια (εξαιρουμένων των αναδιαρθρώσεων) προς τα νοικοκυριά ύψους 294,9 εκατ. ευρώ, σε σύγκριση με 299,6 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο (-4,7 εκατ. ευρώ), ενώ παραχώρησαν επίσης 20,9 εκατ. ευρώ δάνεια για σκοπούς αναδιάρθρωσης παλαιότερων δανείων σε σύγκριση με 43,9 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο (-52,4%).

Επίσης, στις επιχειρήσεις το μέσο επιτόκιο στις υφιστάμενες καταθέσεις με προθεσμία μέχρι δύο χρόνια μειώθηκε κατά 0,7%, ενώ στις νέες καταθέσεις μειώθηκε κατά 0,67%. Από την άλλη πλευρά, το μέσο επιτόκιο στα νέα δάνεια άνω του 1 εκατ. ευρώ το καθένα μειώθηκε κατά 0,37%, ενώ  στα δάνεια μέχρι 1 εκατ. ευρώ μειώθηκε κατά 0,36%.Από την πιο πάνω αναπροσαρμογή των επιτοκίων οι τράπεζες αποκόμισαν συνολικά ετήσια κέρδη ύψους 2,6 εκατ. ευρώ.

Σημειώνεται ότι μετά το κλείσιμο του Συνεργατισμού οι τράπεζες εφάρμοσαν αυστηρότερα κριτήρια για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αφού το πρώτο τρίμηνο τα «φρέσκα» δάνεια κάτω του 1 εκατ. ευρώ το καθένα περιορίστηκαν στα 113 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με 127,5 εκατ. ευρώ πέρσι (-14,5 εκατ. ευρώ). Αντίθετα τα «φρέσκα» δάνεια άνω του 1 εκατ. ευρώ, τα οποία συνδέονται με τους πολύ μεγάλους, αυξήθηκαν στα 441,5 εκατ. ευρώ, σε σύγκριση με 304 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο (+137,5 εκατ. ευρώ).

Διπλάσιες επιστολές εκποίησης πρώτης κατοικίας

Εν τω μεταξύ, το κλείσιμο του Συνεργατισμού οδήγησε στην απότομη αύξηση των εκποιήσεων.

Ενδεικτικά, σύμφωνα με εμπιστευτική έκθεση την οποία κατέθεσε η Κεντρική Τράπεζα στη Βουλή, το τελευταίο τρίμηνο του 2018 οι τράπεζες έστειλαν επιστολές για 887 ακίνητα, σε σύγκριση με 647 το αντίστοιχο τρίμηνο του 2017. Δηλαδή, παρά τη μείωση του αριθμού των τραπεζών λόγω του κλεισίματος του Συνεργατισμού, οι επιστολές αυξήθηκαν κατά 37,1%. Μάλιστα, 61 από τις επιστολές οι οποίες στάληκαν το τελευταίο τρίμηνο του 2018 αφορούσαν πρώτη κατοικία, σε σύγκριση με 12 την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους. Δηλαδή αυξήθηκαν κατά 408,3%. Επίσης, το τελευταίο τρίμηνο του 2018 ορίστηκε ημερομηνία πλειστηριασμού για 32 περιπτώσεις πρώτης κατοικίας, σε σύγκριση με 11 το προηγούμενο έτος. Δηλαδή αυξήθηκαν κατά 190,9%.