Ενώπιον της Ολοµέλειας η Οδηγία για τις Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας

Ως µέρος του πακέτου «Fit for 55», η Κοµισιόν πρότεινε αναδιατύπωση ορισµένων άρθρων της τρέχουσας Οδηγίας για τις Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας (RED II). Το µεγαλύτερο µέρος αυτής της αναδιατύπωσης έχει ήδη εγκριθεί στην Ολοµέλεια τον Σεπτέµβριο µε την ονοµασία RED III. Τα άρθρα του RED II σχετικά µε τις διαδικασίες χορήγησης αδειών αντιµετωπίστηκαν ως χωριστό αρχείο και ονοµάστηκαν RED IV.

Στις 14 ∆εκεµβρίου λοιπόν, η Ολοµέλεια κλήθηκε να ψηφίσει το µέρος της Οδηγίας για τις Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας RED IV που περιλαµβάνει τα άρθρα που αφορούν τη διαδικασία αδειοδότησης για έργα και εγκαταστάσεις ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, µε επίκεντρο την επιτάχυνση αυτών των διαδικασιών.

Εκ µέρους της Οµάδας της Αριστεράς ο ευρωβουλευτής του ΑΚΕΛ και µέλος της Επιτροπής Ενέργειας του ΕΚ, Γιώργος Γεωργίου, εξήγησε ότι η οµάδα της Αριστεράς εκτιµά ως θετική την προσπάθεια της έκθεσης να προωθήσει πανευρωπαϊκά γενικούς κανόνες στη διαδικασία αδειοδότησης για έργα και εγκαταστάσεις ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, ζητώντας επιτάχυνση των διαδικασιών, δηµόσια διαδικασία σχεδιασµού και προτεραιότητα σε υποβαθµισµένες περιοχές.

Εντούτοις, συµπλήρωσε, µας προβληµατίζει ο κίνδυνος που ελλοχεύει για µείωση των απαιτήσεων όσον αφορά στις περιβαλλοντικές επιπτώσεις και την προστασία των περιοχών Natura 2000. Ο Γ. Γεωργίου υπογράµµισε πως ο πλανήτης µας εκπέµπει σήµα κινδύνου, καθώς η καταστροφή του περιβάλλοντος, λόγω της κατάχρησης των φυσικών πόρων και της αλόγιστης δράσης των πολυεθνικών, είναι τεράστια. Την ίδια στιγµή, συµπλήρωσε, η ενεργειακή ένδεια ταλανίζει 1 στους 4 πολίτες της Ένωσης.

Όπως ανέφερε, για την Οµάδα της Ευρωπαϊκής Ενωτικής Αριστεράς είναι ξεκάθαρο πως απαιτούνται νέες πολιτικές ανάπτυξης µε στόχο την αειφόρο ανάπτυξη προς όφελος των λαών. Ο πράσινος καπιταλισµός που επιβραβεύει µε πακτωλό χρηµάτων τους κύριους ρυπαντές, ως «πράσινα µονοπώλια», δεν µπορεί να συνεχιστεί.

Ο ευρωβουλευτής κατέληξε πως είναι αδήριτη ανάγκη να προωθεί µια ολοκληρωµένη στρατηγική για προώθηση και ανάπτυξη των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας. Κλείνοντας, ο κος Γεωργίου τόνισε πως αξιοποιώντας την ευρωπαϊκή Οδηγία, αναµένουµε και από την Κύπρο να προχωρήσει άµεσα σε µειοδοτικούς διαγωνισµούς για τις Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας ώστε να εξασφαλιστεί φτηνό ρεύµα για το λαό.

Google News icon Aκολουθήστε μας στο Google News

Οι τελευταίες ειδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο και όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy