Η Ένωση Δήμων αναλαμβάνει πλέον την καταγραφή των προβλημάτων που αφορούν καθαριότητα, ανάπτυξη και εξωραϊσμού των προσφυγικών οικισμών που εντάσσονται σε δήμους στην Κύπρο.

Σύμφωνα με την Πρόεδρο της Επιτροπής Προσφύγων της Βουλής Σκεύη Κουκουμά, ενώ εδώ και δύο χρόνια είχε αποφασιστεί η καταγραφή των προβλημάτων με την εμπλοκή του Υπουργείο Εσωτερικών, ωστόσο μέχρι σήμερα δεν έγινε κάτι, με αποτέλεσμα να παραμένουν εκκρεμή τα πολλαπλά προβλήματα που υπάρχουν.


Ο Πρόεδρος της Ένωσης Δήμων Αντρέας Βύρας, ο οποίος ήταν παρόν στην συνεδρία της Επιτροπής, είπε ότι οι δήμοι δε θέλουν να αποποιηθούν των ευθυνών τους απέναντί στους προσφυγικούς οικισμούς. Οι Δήμοι, πρόσθεσε, υπέδειξαν ότι για να μπορέσουν να αντεπεξέλθουν σε αυτό το ρόλο χρειάζεται να γίνουν σημαντικές βελτιώσεις σε θέματα υποδομής, στα οποία λόγω οικονομικής κρίσης δε μπορούν οι δήμοι να ανταποκριθούν, ζητώντας τη στήριξη του κράτους προς αυτή την κατεύθυνση. Ο κ. Βύρας γνωστοποίησε ότι με πρωτοβουλία της Ένωσης Δήμων θα καταγραφούν οι άμεσες προτεραιότητες για τις πρώτες και πραγματικές ανάγκες σε κάθε περιοχή και θα υποβληθεί υπόμνημα στην πολεοδομία. Σημείωσε ότι τα κονδύλια που το κράτος διέθετε στο παρελθόν για τους προσφυγικούς οικισμούς, θα πρέπει να μεταφερθούν για ένα μεταβατικό στάδιο στους δήμους, ώστε να μπορέσουν να καλύψουν τις ανάγκες που παρουσιάζονται.

Από την πλευρά του ο Βουλευτής του ΔΗΣΥ Κυριάκος Χατζηγιάννης είπε ότι η απαίτηση όπως το κράτος είναι αρωγός στις αμιγείς περιοχές που διαμένουν οι πρόσφυγες είναι δεδομένη, ωστόσο υπέδειξε ότι δε δικαιολογείται η Τοπική Αυτοδιοίκηση να μην εφαρμόζει ισορροπημένη πολιτική ανάπτυξης μεταξύ των προσφυγικών οικισμών και των υπολοίπων περιοχών τους, δημιουργώντας ουσιαστικά υποβαθμισμένα γκέτο στις περιοχές που ζουν οι πρόσφυγες.

Γιώργος Δεληγιάννης