Με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς θα πρέπει να τεθεί σε εφαρμογή η νέα στρατηγική για την ένταξη των παιδιών με μεταναστευτική βιογραφία, υποδεικνύει η Επιτροπή Παιδείας της Βουλής.

Κατά τη σημερινή συνεδρία η Επιτροπή διαπίστωσε ότι οι υποσχέσεις του Υπουργείου από την προηγούμενη χρονιά ότι το θέμα θα επιλύετο, τελικά τα προβλήματα παραμένουν λόγω μη επαρκούς εκμάθησης της Ελληνικής γλώσσας από τα παιδιά αυτά, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να ενταχθούν και να συμμετάσχουν στην τάξη και κατ’ επέκταση μερικές φορές να δημιουργούνται και προβλήματα ομαλής λειτουργίας της.

Η Επιτροπή έλαβε ξανά σήμερα διαβεβαιώσεις από τους εκπροσώπους του Υπουργείου Παιδείας ότι η νέα πολιτική στην ένταξη των παιδιών με μεταναστευτική βιογραφία θα εφαρμοστεί από την επόμενη σχολική χρονιά.

Ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ Αντρέας Καυκαλιάς υπέδειξε ότι χρειάζεται να εστιαστεί η προσοχή στα προγράμματα για εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας και παράλληλα πολύπλευρη στήριξη αυτών των παιδιών ώστε η ένταξη τους να είναι ομαλή.