Έντονες αντιδράσεις προκαλεί στο Κέντρο Προληπτικής Παιδιατρικής η απόφαση του Υπουργείου Υγείας για την προώθηση παράλληλου ανιχνευτικού προγράμματος ακοής νεογνών. Το Κέντρο Προληπτικής Παιδιατρικής εφαρμόζει με επιτυχία για 14 χρόνια το Ανιχνευτικό Πρόγραμμα Ακοής Νεογνών που καλύπτει παγκύπρια όλα τα νεογνά.

Ήδη, το Κέντρο Προληπτικής Παιδιατρικής έχει κοινοποιήσει τις διαφωνίες του προς το Υπουργείο Υγείας και τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, ενώ τώρα θα προχωρήσει στην ενημέρωση τόσο της Βουλής και των κομμάτων, όσο και της κοινής γνώμης.

Όπως αναφέρει το Κέντρο, οι ενέργειες του Υπουργείου Υγείας είναι εντελώς λανθασμένες, αφού θα επηρεάσουν αρνητικά την εφαρμογή ενός επιτυχημένου ανιχνευτικού προγράμματος. Οι ενέργειες του Υπουργείου Υγείας θα δημιουργήσουν σύγχυση τόσο στους γονείς όσο και στους παιδιάτρους, αύξηση των εξετάσεων, αύξηση στα ψευδώς θετικά αποτελέσματα και αχρείαστη ανησυχία στους γονείς. Επιπρόσθετα, θα επέλθει δραματική αύξηση του κόστους που θα επιβαρύνει τους εμπλεκόμενους και τον κύπριο φορολογούμενο, χωρίς κανένα όφελος.

Ειδικότερα, το Κέντρο επισημαίνει τους εξής κινδύνους, αν το Υπουργείο Υγείας προχωρήσει στην εισαγωγή νέων σημείων εξέτασης ακοής νεογνών :

• Θα υπάρξει επικάλυψη εργασιών και θα επιφέρει διάσπαση στο υφιστάμενο πρόγραμμα, που λειτουργεί με υψηλή διαγνωστική ικανότητα και υψηλά επίπεδα ποιότητας.
• Θα επέλθει σύγχυση στους φορείς που εμπλέκονται, αφού θα προσφέρονται δύο παράλληλα προγράμματα, με διαφορετικά πρωτόκολλα και διαφορετικές πηγές συγκεντρωτικών στοιχείων.
• Θα υπάρξει κίνδυνος νεογνά, είτε να μείνουν εκτός προγράμματος, λόγω της σύγχυσης, είτε να υποβάλλονται σε επαναληπτικές και αχρείαστες εξετάσεις.
• Θα επιφέρει αύξηση κόστους για τους φορολογούμενους, χωρίς αύξηση της αποδοτικότητας και του οφέλους για τους ασθενείς.
Ο παιδιατρικός κόσμος τάσσεται υπέρ των υπηρεσιών που προσφέρει το Κέντρο Προληπτικής Παιδιατρικής, το οποίο για 14 συνεχή χρόνια εφαρμόζει με μεγάλη επιτυχία το σχετικό πρόγραμμα.

Το Κέντρο, ζητά την άμεση ανάκληση της σχετικής απόφασης του Υπουργείου Υγείας, διότι είναι λανθασμένη, αχρείαστη και θα προκαλέσει πολλά προβλήματα.