Εντοπίστηκαν 18 ακατάλληλα παιδικά ενδύματα από την Υπηρεσία Προστασίας ΚαταναλωτήΗ Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή ανακοίνωσε ότι κατά τη διάρκεια της εκστρατείας ελέγχου των σχολικών και παιδικών ενδυμάτων που διενεργήθηκε 26/8/2019 –  6/9/2019 (Α’ φάση – Σχολικά Ενδύματα) και 23/9/2019 – 4/10/2019 (Β’  φάση – Παιδικά Ενδύματα), εντοπίστηκαν στην αγορά συνολικά 18 παιδικά ενδύματα (4 στην Α’ φάση και 14 στην Β’ φάση) τα οποία παρουσίαζαν κινδύνους για τα παιδιά και αποσύρθηκαν από την αγορά.

Τα παιδικά ενδύματα που έχουν αποσυρθεί από την αγορά φαίνονται στον πίνακα εδώ.

Η εκστρατεία κάλυψε παγκύπρια 168 καταστήματα, (85 στην Α’ φάση και 83 στην Β’  φάση) σχολικής και παιδικής ένδυσης, στα οποία πραγματοποιήθηκαν επιτόπιοι έλεγχοι με σκοπό τον εντοπισμό και απόσυρση επικίνδυνων παιδικών ενδυμάτων, καθώς και την ενημέρωση των οικονομικών φορέων.

Η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή προσθέτει ότι θα συνεχίσει να πραγματοποιεί ελέγχους στα καταστήματα παιδικής ένδυσης στο πλαίσιο των καθημερινών επιθεωρήσεων που πραγματοποιεί και θα ενημερώνει τους καταναλωτές για τα παιδικά ενδύματα που εμπεριέχουν κινδύνους και αποσύρονται από την αγορά.

Υπενθυμίζεται ότι στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας υπάρχουν αναρτημένα ενημερωτικά έντυπα τόσο για τους καταναλωτές όσο και για τους οικονομικούς φορείς, στα οποία επεξηγούνται οι κύριες τεχνικές προδιαγραφές που πρέπει να πληρούν τα κορδόνια στα παιδικά ενδύματα και δίνονται συμβουλές με πρωταρχικό στόχο την ασφάλεια των παιδιών.