Επ. Θεσμών: Έξι μήνες για βελτιώσεις στη λειτουργία του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Δεν πρέπει να εκσυγχρονίζουμε μόνο τα εισπρακτικά τμήματα του κράτους αλλά και αυτά που σχετίζονται με τις παροχές, δήλωσε ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Θεσμών, Ζαχαρίας Ζαχαρίου, ο οποίος σημείωσε ότι δόθηκε περιθώριο έξι μηνών για βελτίωση των διαδικασιών της Υπηρεσίας Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Η Επιτροπή συνέχισε τη συζήτηση για τη λειτουργία του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων, κατά τη διάρκεια της οποίας δόθηκαν απαντήσεις από εκπροσώπους της Υπηρεσίας.

Σύμφωνα με τον κ. Ζαχαρίου, η Επιτροπή κατέληξε στη βελτίωση σειράς θεμάτων, όπως οι συνεδριάσεις του Συμβουλίου του ΤΚΑ όπως προνοεί ο νόμος (δηλαδή κάθε τρεις μήνες και όχι μία φορά ετησίως), να εκφράσει απόψεις στο ορθό πλαίσιο, να υπάρξει σύντμηση χρόνου στην παραχώρηση ανεργιακών επιδομάτων και σύνταξης γήρατος.

«Είναι απαράδεκτο να παίρνει κανείς ανεργιακό ύστερα από τέσσερις μήνες και σύνταξη γήρατος μετά από έξι μήνες», ανέφερε στις δηλώσεις του ο κ. Ζαχαρίου.

Είπε πως η επιτροπή ζήτησε επίσης όπως εκπαιδευτούν καλύτερα οι λειτουργοί του Τμήματος και να δίνουν ορθή πληροφόρηση στο κοινό αναφορικά με τα συνταξιοδοτικά τους δικαιώματα.

«Είναι ανεπίτρεπτο σήμερα, τον 21ο αιώνα, ο εργαζόμενος να μην μπορεί να υπολογίσει πόση σύνταξη θα πάρει για να προγραμματίζει τη ζωή του. Το Τμήμα δεσμεύτηκε ότι θα κινηθεί προς αυτές τις διαδικασίες και θα γίνει αυξημένη χρήση της τεχνολογίας.

Όπως είπε, δεν πρέπει να εκσυγχρονίζουμε τις διαδικασίες μόνο για τα εισπρακτικά τμήματα του κράτους.

Ο κ. Ζαχαρίου είπε πως η επιτροπή θα επανέλθει επί του θέματος σε έξι μήνες για να εξετάσει τις αλλαγές που έγιναν. «Είναι ο χρόνος που οι ίδιοι έχουν ζητήσει», είπε.

«Πρέπει να δούμε τα θέματα με διαφορετικό φακό, πρέπει να τα δούμε με ένα φακό κοινωνικής αλληλεγγύης μέσω των εισφορών τους», κατέληξε.

Εξάλλου, μιλώντας ενώπιον της Επιτροπής ο γενικός διευθυντής του ΤΚΑ Κώστας Σταυράκης, σημείωσε την ανάγκη αναδιοργάνωσης και εφαρμογής αλλαγών στις εσωτερικές διαδικασίες της υπηρεσίας, έτσι ώστε να επέλθει μείωση των καθυστερήσεων που παρατηρούνται στην απόδοση συντάξεων.

Ο κ. Σταυράκης αναγνώρισε αδυναμίες, ιδιαίτερα στο θέμα των καθυστερήσεων, διαβεβαιώνοντας ότι λαμβάνονται τόσο βραχυπρόθεσμα, όσο και μεσοπρόθεσμα μέτρα για την εφαρμογή καλύτερων λύσεων με τη χρήση και της τεχνολογίας. Πρόσθεσε ότι έχουν τεθεί χρονοδιαγράμματα και πως ο στόχος είναι η μείωση των καθυστερήσεων από τους 6 στους 3 μήνες.

Μέλη της Επιτροπής αναφέρθηκαν σε προβλήματα σε ό,τι αφορά λανθασμένη πληροφόρηση των πολιτών από λειτουργούς, με τον κ. Σταυράκη να σημειώνει ότι η βελτίωση της εξυπηρέτησης των πολιτών αποτελεί ένα από τους βασικούς πυλώνες μελλοντικής πολιτικής του ΤΚΑ. Σε αυτό το πλαίσιο, όπως ανέφερε γίνεται προσπάθεια να βρεθούν οι κατάλληλοι μηχανισμοί για καλύτερη ενημέρωση των πολιτών σε σχέση με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους.

Επεσήμανε ότι σημαντικό ζήτημα αποτέλεσε η φυγή προσωπικού που δεν αναπληρώθηκε μετά την περίοδο της οικονομικής κρίσης, τονίζοντας ότι στόχος είναι τώρα το ζήτημα να διορθωθεί ώστε να υπάρχει καλύτερη εκπαίδευση και συντονισμός.

Περιθώρια βελτίωσης εντόπισε και σε ό,τι αφορά το θέμα της αξιοποίησης του συμβουλίου κοινωνικών ασφαλίσεων, το οποίο θέτουν επιτακτικά τα μέλη του συμβουλίου, στα οποία περιλαμβάνονται εκπρόσωποι συνδικαλιστικών και εργοδοτικών οργανώσεων.

Ο κ. Σταυράκης σημείωσε ότι ο συμβουλευτικός ρόλος του συμβουλίου είναι ξεκάθαρος και πρόσθεσε ότι θα εξεταστεί το ζήτημα της καλύτερης αξιοποίησής του προς υλοποίηση.