Επαναξιολόγηση του συστήματος μεταφορών και εισαγωγή της χρήσης της «έξυπνης κάρτας»

Οι εταιρείες έπρεπε να εγκαταστήσουν συστήματα τηλεματικής από το 2009, αλλά δεν το έπραξαν ποτέ

Στην επαναξιολόγηση του συστήματος μεταφορών προχωρεί το Υπουργείο Μεταφορών, αφού δέκα χρόνια μετά δεν έχουν επιλυθεί ακόμη σοβαρά προβλήματα. Για παράδειγμα, όπως αναφέρει το Υπουργείο σε σημείωμά του προς τη Βουλή, τα συστήματα τηλεματικής τα οποία με βάση τα συμβόλαια με τις εταιρείες λεωφορείων έπρεπε να υλοποιηθούν στα πρώτα τρία χρόνια από την υπογραφή των συμβάσεων, δηλαδή από τον Δεκέμβριο του 2009, ακόμη δεν έχουν υλοποιηθεί. Επίσης δεν υπάρχουν ηλεκτρονικά αρχεία ποιες στάσεις ανήκουν σε πια δρομολόγια, ενώ κάποια από τα αρχεία δεν είναι ούτε πλήρεις.

Για την επαναξιολόγηση του συστήματος μεταφορών το Υπουργείο Μεταφορών κατέθεσε στη Βουλή αίτημα για την αποδέσμευση κονδυλίου ύψους 60 χιλ. ευρώ για την αγορά υπηρεσιών Τοπογράφου Μηχανικού για καταγραφή στάσεων λεωφορείων, αρίθμηση, ονομασία, βαθμονόμηση, δημιουργία δρομολογίων – στάσεων και εισαγωγή των πληροφοριών σε σύστημα γεωγραφικής βάσης δεδομένων.

Το θέμα συζητήθηκε την προηγούμενη εβδομάδα κατά τη συνεδρία της Επιτροπής Οικονομικών της Βουλής, ωστόσο τα μέλη της Επιτροπής ζήτησαν πρόσθετες πληροφορίες τις οποίες και έλαβαν με νεότερο σημείωμα του Υπουργείου Μεταφορών. Ενόψει αυτού η Επιτροπή αναμένεται ότι κατά τη συνεδρία της τη Δευτέρα 19 Ιουνίου θα τοποθετηθεί κατά πόσο εγκρίνει ή όχι την αποδέσμευση του κονδυλίου.

Οι βουλευτές ζήτησαν να ενημερωθούν τι σημαίνει βαθμονόμηση ως εργασία στο συγκεκριμένο έργο. Όπως αναφέρει το Υπουργείο Μεταφορών στην απαντητική του επιστολή, «το συμβόλαιο Τοπογράφου Μηχανικού θα συμπεριλαμβάνει την αξιολόγηση της φυσικής κατάστασης των στάσεων από τον μελετητή με βάση κριτήρια που θα αναπτυχθούν από την Αναθέτουσα Αρχή και θα συμπεριλαμβάνουν φυσική κατάσταση πεζοδρομίων, στάσεων και στεγάστρων. Η πληροφορία αυτή», προστίθεται, «θα συνδυαστεί με την επισκεψιμότητα στη στάση – δηλαδή πόσοι επιβάτες δημοσίων μεταφορών επιβιβάζονται από το συγκεκριμένο σημείο». Επίσης «θα δημιουργηθεί πρόγραμμα εργασιών για βελτίωση των υποδομών και στάσεων με σειρά προτεραιότητας στη βάση του βαθμού που θα λάβει κάθε σημείο (βαθμονόμηση)». Ακόμη, όπως αναφέρει το Υπουργείο, «η πληροφορία για επισκεψιμότητα θα δίδεται από το σύστημα Τηλεματικής των Λεωφορείων».

Οι βουλευτές ρώτησαν επίσης ποιος έχει την ευθύνη για τη δημιουργία των δρομολογίων και στάσεων, πώς αυτά ορίζονται και τι ζητείται ακριβώς από τον μελετητή στη συγκεκριμένη περίπτωση; Όπως αναφέρει το Υπουργείο η ευθύνη για τη δημιουργία των δρομολογίων των δημοσίων μεταφορών ανήκει στο Υπουργείο Μεταφορών. Στο συγκεκριμένο έργο, προσθέτει, «ζητείται από τον μελετητή με την καταγραφή των στάσεων να δημιουργήσει ηλεκτρονικά αρχεία σε μορφή Microsoft Excel (ποιες στάσεις ανήκουν σε ποια δρομολόγια), τα οποία θα εισαχθούν στο σύστημα τηλεματικής. Οι πληροφορίες αυτές», συνεχίζει το Υπουργείο, «δεν είναι στην παρούσα φάση ψηφιοποιημένες αλλά ούτε και πλήρεις». Όπως διευκρινίζεται «δεν ζητείται από τον μελετητή να δημιουργήσει δικά του δρομολόγια ή στάσεις».

Οι βουλευτές ρώτησαν ακόμη γιατί μόνο σε 60 λεωφορεία θα τοποθετηθεί πρόσθετος εξοπλισμός (CCTV, μετρητές επιβατών, TFT οθόνες) και όχι σε όλο το στόλο. Όπως αναφέρει το Υπουργείο, ο πρόσθετος εξοπλισμός αφορά μόνο τα νεότερα οχήματα που καλύπτουν τις πιο αποδοτικές γραμμές (δηλαδή μεταφέρουν τον περισσότερο κόσμο) και επομένως υπάρχει ανάγκη για έγκαιρη πληροφόρηση των διαχειριστών του στόλου για θέματα πληρότητας αλλά και ασφάλειας, όπως και προβολής πληροφοριών που σχετίζονται με τη διαδρομή. «Τέτοιες διαδρομές για παράδειγμα θα είναι οι διαδρομές που εξυπηρετούν το παραλιακό μέτωπο της Κύπρου, διαδρομή από κέντρο προς Νοσοκομείο, στην περίπτωση της Λευκωσίας», προσθέτει.

Οι βουλευτές ρώτησαν επίσης «γιατί γίνεται η εγκατάσταση τηλεματικής τόσο αργά και ποιο σκοπό εξυπηρετεί. Όπως αναφέρει το Υπουργείο, «τα υφιστάμενα συμβόλαια με τις εταιρείες λεωφορείων προβλέπουν όπως τα πιο πάνω συστήματα υλοποιηθούν στα πρώτα τρία χρόνια από την υπογραφή της σύμβασης, δηλαδή από τον Δεκέμβριο 2009». Ωστόσο, προσθέτει, «οι εταιρείες λεωφορείων δεν προέβηκαν σε συντονισμένες ενέργειες για την εγκατάσταση τέτοιων συστημάτων και εντός των χρονικών απαιτήσεων της σύμβασης. Μεμονωμένες ενέργειες από μερικές εταιρείες», συνεχίζει, «δεν κατέληξαν σε υλοποίηση και προσφορές που λήφθηκαν είχαν μεγάλο συγκριτικά κόστος με το κεντρικό σύστημα που προωθείται τώρα από το Υπουργείο Μεταφορών».
Όσον αφορά τα υπόλοιπα ερωτήματα των βουλευτών, το Υπουργείο αναφέρει μεταξύ άλλων ότι «το έργο καταγραφής αφορά όλη την Κύπρο και συμπεριλαμβάνει τόσο τις αστικές όσο και τις αγροτικές περιοχές, όπου εκτελούνται δρομολόγια δημοσίων μεταφορών». Αναφέρει επίσης ότι «δεν μπορεί να αναθέσει απευθείας την εργασία αυτή είτε σε ιδιώτες, είτε σε πανεπιστήμια χωρίς τη διεξαγωγή διαγωνισμού, ενώ δεν είναι σε θέση να εξοπλίσει, να συντονίσει και να επιβλέψει ομάδες ατόμων σε παγκύπρια βάση, οι οποίες θα συλλέξουν και θα επεξεργαστούν τα στοιχεία».

 

Κωνσταντίνος Ζαχαρίου

 

 

 

 

 

 

 

Ακολουθήστε το dialogos.com.cy, στο Google News

Οι τελευταίες ειδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο και όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.