Επανεκλογή Καθηγητή Φίλιππου Πουγιούτα στη θέση του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Λευκωσίας

Η διαδικασία εκλογής της νέας Πρυτανείας του Πανεπιστημίου Λευκωσίας ολοκληρώθηκε στις 14 Νοεμβρίου 2019, με τον Καθηγητή Φίλιππο Πουγιούτα να επανεκλέγεται στη θέση του Πρύτανη.

Στις εκλογές των Αντιπρυτάνεων, ο Καθηγητής Κωνσταντίνος Φελλάς, νυν Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκού Προσωπικού και Έρευνας, εξελέγη Ανώτερος Αντιπρύτανης, ο Καθηγητής Παναγιώτης Αγγελίδης εξελέγη Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων, και ο Καθηγητής Δημήτρης Βρόντης εξελέγη Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκού Προσωπικού και Έρευνας.

Η θητεία της νέας Πρυτανείας τίθεται σε ισχύ στις 2 Απριλίου 2020 και θα διαρκέσει μέχρι την 1η Απριλίου 2024.

Επανεκλογή Καθ. Φίλιππου Πουγιούτα στη θέση του Πρύτανη του Παν. Λευκωσίας σύντομο

Αναλυτικά Στοιχεία

Κατά τη διαδικασία εκλογής της νέας Πρυτανείας, δικαίωμα ψήφου είχαν συνολικά 328 άτομα, 278 μέλη Διδακτικού Ερευνητικού και Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού και 50 φοιτητές.

Διεξάχθηκαν συνολικά 4 εκλογικές διαδικασίες, στις 4 Νοεμβρίου για την εκλογή Πρύτανη, στις 11 Νοεμβρίου για την εκλογή Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων, καθώς και για την για εκλογή Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκού Προσωπικού και Έρευνας, και τέλος, στις 14 Νοεμβρίου, μία επαναληπτική διαδικασία για την εκλογή Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκού Προσωπικού και Έρευνας μεταξύ των 2 επικρατέστερων από τους 4 υποψήφιους της εκλογής της 11ης Νοεμβρίου.

Το ποσοστό προσέλευσης στις εκλογές κυμάνθηκε σε πολύ υψηλά επίπεδα ύψους 85% – 89% (87% – 89% για τα μέλη Διδακτικού Ερευνητικού και Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού και 72% – 82% για τους φοιτητές).

Ο Καθηγητής Φίλιππος Πουγιούτας επανεξελέγη στη θέση του Πρύτανη με ποσοστό 66.42%.

Ο Καθηγητής Κωνσταντίνος Φελλάς, νυν Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκού Προσωπικού και Έρευνας, εξελέγη Ανώτερος Αντιπρύτανης χωρίς ανθυποψήφιο.

Ο Καθηγητής Παναγιώτης Αγγελίδης εξελέγη Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων με ποσοστό 56.52%.

Τέλος, ο καθηγητής Δημήτρης Βρόντης εξελέγη Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκού Προσωπικού και Έρευνας, με ποσοστό 61.13%.