Επέκταση φοροελαφρύνσεων για αναδιαρθρώσεις μέχρι τέλος 2021

  • Καθημερινή ενημέρωση

    Κάθε πρωί η επικαιρότητα στο inbox σου.

Και προστασία σε «εγκλωβισμένους» αγοραστές που δεν κατέθεσαν τη σύμβαση

 

Επέκταση των φοροελαφρύνσεων για τις αναδιαρθρώσεις δανείων αποφάσισε χθες η Ολομέλεια της Βουλής.

Οι υφιστάμενες φοροελαφρύνσεις λήγουν την 31η Δεκεμβρίου 2020, ενώ με την ψήφιση του νέου πακέτου, το χρονοδιάγραμμα παρατείνεται μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2021.

Οι φορολογικές ελαφρύνσεις και τα κίνητρα που παραχωρούνται στο πλαίσιο αναδιάρθρωσης δανείων αφορούν κυρίως τα ακόλουθα:

• Μη καταβολή εξόδων χαρτοσήμων που προκύπτουν από την αναδιάρθρωση δανείων μέχρι το ποσό των υφιστάμενων οφειλών.


• Μη επιβολή φόρου κεφαλαιουχικών κερδών.

• Μη καταβολή τελών μεταβίβασης, στην περίπτωση μεταβίβασης ακίνητης περιουσίας επ’ ονόματι του δανειστή.

• Μη επιβολή έκτακτης εισφοράς για την άμυνα της Δημοκρατίας, σε περίπτωση λογιστικού κέρδους και/ή πλασματικού μερίσματος.

• Μεταφορά εμπράγματου βάρους, σε περίπτωση απόκτησης ακινήτου από τον δανειστή στο πλαίσιο αναδιάρθρωσης δανείου, κατά τη μεταβίβαση του ακινήτου από τον δανειολήπτη στον δανειστή.


• Εξαίρεση από τον υπολογισμό του φορολογητέου εισοδήματος οποιουδήποτε οφέλους, πλεονάσματος, κέρδους ή ζημιάς προσώπου που προκύπτει στο πλαίσιο αναδιάρθρωσης δανείου.

Εν τω μεταξύ, η Ολομέλεια της Βουλής ενέκρινε επίσης νομοθεσία για επέκταση της προστασίας η οποία αφορά τους «εγκλωβισμένους» αγοραστές, ώστε να καλύπτονται και όσοι δεν έχουν καταθέσει ακόμη τις συμβάσεις αγοραπωλησίας στο Επαρχιακό Κτηματολογικό Γραφείο. Συγκεκριμένα, η πρόταση αφορά την περαιτέρω επέκταση του χρονικού πλαισίου εφαρμογής των διατάξεων, ώστε να περιλαμβάνει συμβάσεις αγοραπωλησίας ακινήτου που κατατίθενται δυνάμει διατάγματος δικαστηρίου, το οποίο εκδίδεται μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2021, ή που κατατίθενται μετά από έκδοση διατάγματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του ίδιου νόμου, κατόπιν αίτησης η οποία κατατέθηκε στο δικαστήριο μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2021.

Φοροαπαλλαγές για κατοίκους εξωτερικού

Σε μια άλλη εξέλιξη, η Ολομέλεια ενέκρινε σχετικό νομοσχέδιο, ώστε να επεκταθεί η παραχώρηση φοροαπαλλαγής σε πρόσωπο, το οποίο ήταν κάτοικος εκτός Δημοκρατίας πριν την έναρξη της εργοδότησής του στη Δημοκρατία είτε σε ποσοστό 20% επί της αμοιβής του, είτε σε ποσό ύψους 8.550 ευρώ, οποιοδήποτε εκ των δύο είναι μικρότερο, μέχρι το φορολογικό έτος 2025, καθώς και η διασφάλιση εφαρμογής της φοροαπαλλαγής για πέντε έτη από την ημερομηνία έναρξης της εργοδότησης του φορολογουμένου. Όπως αναφέρθηκε, από τη νομοθεσία επωφελούνται κυρίως Κύπριοι φοιτητές που επαναπατρίζονται, καθώς και υπήκοοι άλλων χωρών που επιθυμούν να εργαστούν στη Δημοκρατία, ενώ επίσης αποτελεί κίνητρο για την προσέλκυση εργατικού δυναμικού και επενδύσεων.

Ακολουθήστε το dialogos.com.cy, στο Google News

Οι τελευταίες ειδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο και όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.