Επέκταση της περιόδου αποπληρωμής για ληξιπρόθεσμες οφειλές στο φόροΕπέκταση της περιόδου καταβολής ληξιπρόθεσμων φορολογικών οφειλών προς το Τμήμα Φορολογίας, λόγω των συνθηκών οι οποίες δημιουργήθηκαν ένεκα του κορονοϊού, αποφάσισε χθες η Ολομέλεια της Βουλής, η οποία προχώρησε στην ψήφιση σχετικής πρότασης νόμου.

Σύμφωνα με την έκθεση, η πρόταση προβλέπει τα ακόλουθα:

• Υποβολή αίτησης για ρύθμιση ληξιπρόθεσμων φορολογικών οφειλών προς το Τμήμα Φορολογίας μέχρι τη 14η Ιανουαρίου 2021.

• Υποβολή φορολογικών δηλώσεων για σκοπούς εξέτασης από τον Έφορο Φορολογίας αίτησης για ρύθμιση ληξιπρόθεσμων φορολογικών οφειλών μέχρι την 30ή Νοεμβρίου 2020.

• Μη συνυπολογισμός των δόσεων που δεν καταβλήθηκαν από πρόσωπα τα οποία ήταν ενταγμένα σε ρύθμιση ληξιπρόθεσμων φορολογικών οφειλών την περίοδο μεταξύ 1ης Μαρτίου και 30ής Ιουνίου 2020 για σκοπούς ακύρωσης της ρύθμισης.

Επίσης, η Ολομέλεια της Βουλής ενέκρινε κατά πλειοψηφία νομοσχέδιο το οποίο δίνει τη δυνατότητα στον Υπουργό Οικονομικών να αναθέτει σε πρόσωπα τα οποία πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα τις εξουσίες, αρμοδιότητες και καθήκοντα του Εφόρου Φορολογίας και των Βοηθών Εφόρων Φορολογίας, για έξι μήνες με δυνατότητα ανανέωσης για επιπλέον έξι μήνες. Όπως αναφέρθηκε από τους εκπρόσωπους του Υπουργείου Οικονομικών κατά την εξέταση του νομοσχεδίου από την Επιτροπή Οικονομικών, η πιο πάνω ρύθμιση κρίθηκε αναγκαία αφού το Διοικητικό Δικαστήριο έκρινε άκυρους τους διορισμούς από το Υπουργικό Συμβούλιο του Εφόρου Φορολογίας και των τριών Βοηθών Εφόρων Φορολογίας. Ως εκ τούτου, όπως ανέφεραν, αποφασίστηκε η αλλαγή της νομοθεσίας ώστε αφενός να διασφαλιστεί η ομαλή και εύρυθμη λειτουργία του Τμήματος Φορολογίας και αφετέρου να δοθεί επαρκής χρόνος στην κυβέρνηση προς επίλυση του προβλήματος που προέκυψε.

Κωνσταντίνος Ζαχαρίου