Για ξενοδοχεία, βιομηχανία, αγροτικό και κτηνοτροφικό τομέα

Η Βουλή ψήφισε ομόφωνα την παραχώρηση αυξημένης έκπτωσης ποσοστού ύψους 20% στο Φόρο Εισοδήματος για όλα τα μηχανήματα και εγκαταστάσεις, καθώς και αυξημένης έκπτωσης ποσοστού ύψους 7% για βιομηχανικά και ξενοδοχειακά κτίρια που αποκτώνται κατά τα φορολογικά έτη 2012 έως 2016 να παραχωρηθεί μέχρι το φορολογικό έτος 2018.


Εγκρίθηκε ακόμα τροπολογία του ΑΚΕΛ και του Κινήματος Οικολόγων που προβλέπει την επέκταση των κινήτρων μέχρι το φορολογικό έτος 2017 και για επενδύσεις και στον αγροτικό και κτηνοτροφικό τομέα.

Δημήτρης Στρατής