Επεκτείνουν την Προδηµοτική και… ανοίγουν ταυτόχρονα το δρόµο προς τα ιδιωτικά


  • Καθημερινή ενημέρωση

    Κάθε πρωί η επικαιρότητα στο inbox σου.


  • ∆εν αρκούν οι εξαγγελίες, γονείς και εκπαιδευτικοί ζητούν δωρεάν δηµόσια νηπιαγωγεία
  • Ο αριθµός των παιδιών που µπορούν να φοιτήσουν σε κάθε τµήµα νηπιαγωγείου εξακολουθεί να βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα και µπορεί να φτάσει τα 25 παιδιά

Του Μανόλη Σόβολου

Η επέκταση της υποχρεωτικής Προδηµοτικής Εκπαίδευσης από την ηλικία των 4 ετών αποτελούσε ένα πάγιο αίτηµα των εκπαιδευτικών και των γονιών. Η απόφαση του Υπουργικού Συµβουλίου για τη σταδιακή υλοποίησή της χαιρετίστηκε θετικά, αλλά δηµιούργησε και έντονους προβληµατισµούς.

Μέτρα για να διασφαλιστεί η ποιότητα της προδηµοτικής εκπαίδευσης

Η ∆ρ Ελένη Λοΐζου, καθηγήτρια στο Τµήµα Επιστηµών της Αγωγής (στο Πρόγραµµα Νηπιαγωγών), στο Πανεπιστήµιο Κύπρου, επισηµαίνει ότι η επέκταση της Προδηµοτικής είναι καλό να γίνει, αλλά είναι σηµαντικό να δούµε πώς θα γίνει, ώστε να εξασφαλίζεται η ποιότητα. «Είναι ανησυχητικό αυτό που ακούγεται για κουπόνια και επιχορήγηση των ιδιωτικών. Θα πρέπει να υπάρχει η κατάλληλη επίβλεψη και ο έλεγχος, ώστε να διασφαλιστεί η ποιότητα στην εκπαίδευση που θα προσφέρεται.

Η σωστή και αναµενόµενη κίνηση είναι η επέκταση της δηµόσιας προσχολικής. Είναι σηµαντικό τα παιδιά να βρίσκονται σε χώρο που εξασφαλίζεται υψηλή ποιότητα, µε νηπιαγωγούς που απολαµβάνουν σεβασµό και αξιοπρεπείς µισθούς. Όλα αυτά εντάσσονται στην ποιότητα της παρεχόµενης εκπαίδευσης».

Στα πλαίσια της ποιότητας, ανέφερε, θα πρέπει να συζητηθεί στον κατάλληλο χρόνο και το θέµα του αριθµού των παιδιών στην τάξη. Είναι µια πάγια µεταβλητή για την ποιότητα. «Το Αναλυτικό Πρόγραµµα, τόνισε, έχει σχεδιαστεί για τις ηλικίες 3-6 ετών. ∆εν απαιτείται νέο Αναλυτικό, αλλά η επιµόρφωση για τη σωστή αξιοποίησή του».

Ο κ. Ανδρέας Θεοδωρίδης, Πρώτος Λειτουργός Εκπαίδευσης, σε δηλώσεις του ανέφερε ότι η επέκταση της Προδηµοτικής από 4 χρόνων είναι ένα µέτρο που θα βοηθήσει στην κοινωνικοποίηση των παιδιών. Το µέτρο θα εφαρµοστεί σταδιακά κατά τη διάρκεια τριών σχολικών χρονιών (2 µήνες + 2 µήνες + 4 µήνες). Αναµένεται, πρόσθεσε, να βοηθήσει και τα παιδιά µε µεταναστευτική βιογραφία, καθώς θα έχουν την ευκαιρία να αλληλοεπιδράσουν µε άλλα παιδιά. Μέσα από το παιχνίδι θα κοινωνικοποιηθούν και θα βελτιώσουν την ελληνική γλώσσα, επεσήµανε.

Η πρόεδρος της ΠΟΕ∆, κ. Μύρια Βασιλείου, ανέφερε ότι η επέκταση της Υποχρεωτικής Προδηµοτικής από την ηλικία των 4 ετών, σε πρώτο στάδιο, αποτελεί διαχρονική θέση της ΠΟΕ∆. Η ΠΟΕ∆ είχε αναδείξει και στο παρελθόν την αναγκαιότητα της επέκτασης, γιατί καλύπτει εκπαιδευτικές και κοινωνικές ανάγκες. Τόνισε ότι η απόφαση είναι σηµαντική από πλευράς νοµοθετικής ρύθµισης.

Επεσήµανε ότι «η επέκταση της ∆ηµόσιας Προδηµοτικής Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης πρέπει να συνοδεύεται από ολοκληρωµένους σχεδιασµούς από πλευράς Πολιτείας». Οι σχεδιασµοί αυτοί οφείλουν να περιλαµβάνουν µεταξύ άλλων την αύξηση του αριθµού των τµηµάτων των δηµόσιων νηπιαγωγείων, τη δηµιουργία κατάλληλων χώρων που θα χρησιµοποιηθούν για το σκοπό αυτό κ.α.

Ο αντιπρόεδρος της ΠΟΕ∆, κ. Απόστολος Σκουρουπάτης, επεσήµανε ότι η ΠΟΕ∆ διαφωνεί µε πρόνοιες του νόµου για να εγγράφονται παιδιά σε άλλη περιφέρεια. «Αυτό που πρέπει άµεσα να γίνει είναι η µετατροπή όλων των κοινοτικών σε δηµόσια νηπιαγωγεία».

Πρέπει να αποτραπεί, συµπλήρωσε, η έµµεση ενίσχυση της ιδιωτικής εκπαίδευσης, κάτω από την οµπρέλα µιας προοδευτικής µεταρρύθµισης. Να ιδρυθούν τα αναγκαία δηµόσια νηπιαγωγεία και να προσληφθεί µόνιµο εκπαιδευτικό και βοηθητικό προσωπικό. «Η ουσιαστική αναβάθµιση της Προδηµοτικής δεν µπορεί να γίνει µε νεοφιλελεύθερες συνταγές και κουπόνια επιχορήγησης».

Ο πρόεδρος της Συνοµοσπονδίας Γονέων ∆ηµόσιων και Κοινοτικών Νηπιαγωγείων, κ. Ιωάννης Ιωάννου, δήλωσε ότι η απόφαση είναι προς τη θετική κατεύθυνση. «Μας ικανοποιεί, αλλά πρέπει να εξεταστούν πολλές ακόµα παράµετροι. Πρέπει να δούµε τι θα γίνει µε τα κοινοτικά νηπιαγωγεία και την επάρκεια των κτιριακών εγκαταστάσεων. Αν θα προσληφθούν οι απαραίτητες σχολικοί βοηθοί και αν θα αναλάβει το κόστος η πολιτεία».

Ταυτόχρονα, επεσήµανε ο κ. Ιωάννου, «δεν µπορεί µε 25 παιδιά µέσα στην τάξη να υπάρχει η απαραίτητη προσωπική επαφή του παιδιού µε τη δασκάλα του». Τα παιδιά έχουν ανάγκη από κατάλληλο εξοπλισµό και υλικοτεχνική υποδοµή. Απαιτείται ολοκληρωµένος σχεδιασµός και έργα. ∆εν αρκούν οι εξαγγελίες και οι προθέσεις. Επιπλέον, εκείνο που ανησυχεί τους γονείς είναι αν η πολιτεία θα προχωρήσει στην κατάλληλη κτιριακή υποδοµή και στη δηµιουργία επιπρόσθετων δηµόσιων νηπιαγωγείων».

Η «Προοδευτική Κίνηση ∆ασκάλων και Νηπιαγωγών» καταγγέλλει ότι «κάτω από την οµπρέλα της επέκτασης της Υποχρεωτικής Προδηµοτικής Εκπαίδευσης, το Υπουργικό ενέκρινε την απευθείας επιχορήγηση των ιδιωτικών νηπιαγωγείων!» Επισηµαίνει ότι «µε τον τρόπο που έχει αποφασιστεί να εφαρµοστεί, ανοίγει το δρόµο για απευθείας επιχορήγηση των διδάκτρων στα ιδιωτικά νηπιαγωγεία».

Όπως αναφέρει η πρόνοια των συγκεκριµένων νοµοσχεδίων, που δίνει το δικαίωµα στον εκάστοτε ΥΠΠΑΝ να αποφασίζει για την εκπαιδευτική περιφέρεια των παιδιών, τα οποία θα εµπίπτουν στην υποχρεωτική ηλικία φοίτησης στην Προδηµοτική, έρχεται σε πλήρη αντίθεση µε το δικαίωµα των παιδιών να φοιτούν στο σχολείο της γειτονιάς τους και έµµεσα αναιρεί την υποχρέωση της πολιτείας να µεριµνά και να φροντίζει για την απρόσκοπτη, οµαλή και δωρεάν φοίτηση των παιδιών προδηµοτικής ηλικίας.

Μέχρι 25 παιδιά στην τάξη και δίδακτρα

Ο αριθµός των παιδιών που µπορούν να φοιτήσουν σε κάθε τµήµα νηπιαγωγείου εξακολουθεί να βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα και µπορεί να φτάσει τα 25 παιδιά. Παρά τις πιέσεις των οργανωµένων γονιών και εκπαιδευτικών, δεν έχει γίνει τίποτα ουσιαστικό για τη βελτίωση της κατάστασης.

Σήµερα η Προδηµοτική Εκπαίδευση (4 8/12 χρονών και άνω) παρέχεται δωρεάν µόνο για τα παιδιά που φοιτούν στα δηµόσια νηπιαγωγεία. Τα παιδιά ηλικίας 3 – 4 8/12 χρονών που εξασφαλίζουν θέση σε δηµόσια νηπιαγωγεία καταβάλλουν δίδακτρα, το ύψος των οποίων καθορίζεται από το ΥΠΠΑΝ σε συνεργασία µε το Υπουργείο Οικονοµικών. Τα δίδακτρα καταβάλλονται από τους γονείς ή κηδεµόνες των παιδιών το πρώτο δεκαήµερο κάθε µήνα στην οικεία σχολική εφορεία. Απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής διδάκτρων γονείς από ευάλωτες οµάδες.

Στα κοινοτικά νηπιαγωγεία οι γονείς καταβάλλουν δίδακτρα, το ύψος των οποίων καθορίζεται από τον ιδιοκτήτη του κοινοτικού νηπιαγωγείου σύµφωνα µε τις οικονοµικές υποχρεώσεις και τις ιδιαιτερότητες του κάθε κοινοτικού νηπιαγωγείου.

Υπάρχει υποχρέωση της Πολιτείας για τα παιδιά και τους εργαζόµενους γονείς

Μετά την απόφαση για επέκταση της Προδηµοτικής, αυτό που απαιτούν γονείς και εκπαιδευτικοί είναι να υπάρξουν ουσιαστικά µέτρα και τα κοινοτικά να µετατραπούν σε δηµόσια νηπιαγωγεία. Να σταµατήσουν οι εργαζόµενοι γονείς να χρυσοπληρώνουν για την εκπαίδευση και φροντίδα των παιδιών τους.

Να βρίσκονται σε κατάλληλες, λειτουργικές και εξοπλισµένες εγκαταστάσεις. Να στελεχωθούν τα νηπιαγωγεία µε το αναγκαίο µόνιµο εκπαιδευτικό και βοηθητικό προσωπικό. Να υπάρχουν τα κατάλληλα Αναλυτικά Προγράµµατα και το απαραίτητο εκπαιδευτικό υλικό. Χωρίς τα απαιτούµενα συνοδευτικά µέτρα η απόφαση παραµένει εξαγγελία άνευ αντικρίσµατος. Οφείλει η κυβέρνηση να ασχοληθεί σοβαρά µε την πιο ευαίσθητη ηλικία και να ακούσει µε προσοχή τις εισηγήσεις των οργανωµένων γονιών και εκπαιδευτικών.

Οι νηπιαγωγοί έχουν σηκώσει, για δεκαετίες, ένα τεράστιο βάρος σε αντίξοες συνθήκες. Είναι ώρα να αναγνωριστεί η προσφορά τους, να ακουστούν οι προτάσεις τους. Η αξιοποίηση της εµπειρίας τους µπορεί να κάνει όλους σοφότερους για την πραγµατική αναβάθµιση της Προδηµοτικής Εκπαίδευσης.

Οι εργαζόµενοι γονείς βιώνουν καθηµερινά τα προβλήµατα και αγωνιούν. Πέρα από τις εξαγγελίες, παραµένει η υποχρέωση της Πολιτείας απέναντι στα παιδιά και στους εργαζόµενους γονείς τους. Καιρός είναι η κυβέρνηση να αναλάβει αυτή την ευθύνη της

Ακολουθήστε μας στο Google News.
Eιδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο, όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.