Έπεσαν όλες οι κυβερνητικές ιστοσελίδες του κράτους λόγω βλάβης στο κεντρικό σύστημα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες το εφεδρικό σύστημα δεν ενεργοποιήθηκε με αποτέλεσμα όλες οι σελίδες να πέσουν.

Οι σελίδες παραμένουν «κάτω» εδώ και μια περίπου ώρα και αναμένεται να επανέλθουν εντός των επόμενων ωρών.