Η επεξήγηση Προδρόμου για την πρόταση κατάργησης της στασιμότητας στο Γυμνάσιο λόγω επίδοσης

Ο Υπουργός Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας κ. Πρόδρομος Προδρόμου συμμετείχε σήμερα σε συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας και Πολιτισμού, στην οποία συζητήθηκε η τροποποίηση Κανονισμών που αφορούν στη λειτουργία των Δημόσιων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης.

Μετά το πέρας της συνεδρίας της Επιτροπής, o κ. Προδρόμου προέβη στην ακόλουθη δήλωση προς τα ΜΜΕ: «Συζητήθηκε σήμερα σε μια πρώτη συνεδρίαση η νομοθετική πρόταση που κατέθεσε το Υπουργείο Παιδείας σχετικά με την κατάργηση της στασιμότητας λόγω επίδοσης στα γυμνάσια και την υιοθέτηση καλύτερου προσανατολισμού των μαθητών/τριών στις διαφορετικές ειδικεύσεις του λυκειακού κύκλου.

Τα τελευταία χρόνια έχει εισαχθεί στα σχολεία Μέσης Εκπαίδευσης ένα συγκροτημένο και πιο αξιόπιστο σύστημα αξιολόγησης των μαθητών/τριών. Οι διαδικασίες αξιολόγησης θα ολοκληρωθούν με την πρόταση για αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου και την Αξιολόγηση των Εκπαιδευτικών που έχει ολοκληρωθεί και τα σχετικά νομοσχέδια κατατέθηκαν στη Νομική Υπηρεσία για επεξεργασία.

Στο πλαίσιο αυτών των διαδικασιών μιας σφαιρικής αξιόπιστης αξιολόγησης, αξιοποιούνται ήδη δεδομένα και στοιχεία που προκύπτουν από τα τρία έτη εφαρμογής του νέου συστήματος αξιολόγησης στον λυκειακό κύκλο. Από την εξέταση των δεδομένων προκύπτει η ανάγκη για κάποια βελτιωτικά μέτρα. Ένα πρώτο μέτρο είναι αυτό της κατάργησης της στασιμότητας λόγω επίδοσης, ενώ θα πρέπει να ακολουθήσουν και άλλα μέτρα σχετικά με τον καλύτερο προσανατολισμό και την κατανομή των μαθητών/τριών στις διάφορες Κατευθύνσεις του Λυκείου και στις Τεχνικές Σχολές, με σκοπό να επιτυγχάνεται η όσο το δυνατόν πιο ωφέλιμη φοίτηση των παιδιών.

Προτείνεται κατάργηση της στασιμότητας λόγω επίδοσης στο Γυμνάσιο διότι το όποιο παιδαγωγικό όφελος φαίνεται, από τα διαθέσιμα στοιχεία, να είναι σχεδόν αμελητέο, ενώ η διαδικασία της στασιμότητας δημιουργεί μεγάλη ψυχολογική πίεση και άγχος, ενίοτε δε ακόμα και τάσεις εγκατάλειψης του σχολείου σε ένα μικρό αριθμό παιδιών. Εξάλλου, στην πρόταση αυτή λαμβάνεται υπόψη ότι η φοίτηση μέχρι την ηλικία των 15 ετών είναι υποχρεωτική.

Ταυτόχρονα, λαμβάνεται υπόψη ότι η ρύθμιση αυτή για στασιμότητα λόγω επίδοσης αφορά ένα πολύ μικρό αριθμό μαθητών/τριών. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι κατά τα τρία τελευταία έτη που εφαρμόστηκε (πριν την πανδημία) αφορούσε ένα ποσοστό της τάξης του 0,5% των μαθητών. Ενώ, το όλο διοικητικό κόστος καθώς και η απώλεια διδακτικού χρόνου για το σύνολο των γυμνασίων εξαιτίας των σχετικών διαδικασιών, που φτάνει σε τουλάχιστον δέκα εργάσιμες ημέρες ή περίοδο περίπου δυο εβδομάδων, είναι δυσανάλογα.

Σημειώνεται ότι με την υιοθέτηση αυτής της αλλαγής ο χρόνος που θα κερδηθεί μπορεί να χρησιμοποιείται για την καλύτερη προσαρμογή και πιο άνετη διεξαγωγή των εργασιών του σχολείου μέσα στη δεδομένη χρονοσειρά του έτους, για επαναλήψεις, αλλά και για τη διάθεση χρόνου για τη διεξαγωγή Εργαστηρίων Δεξιοτήτων που σχεδιάζονται από το Υπουργείο. Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο των εργαστηρίων αυτών θα καλλιεργούνται συστηματικότερα οι δεξιότητες του 21ου αιώνα που προβλέπονται και από τους σχεδιασμούς στο επίπεδο της ευρωπαϊκής στρατηγικής για το 2030. Θα μπορεί επίσης να συμπεριληφθούν μια σειρά από θεματικές ενότητες για τις οποίες υπάρχει πάντα η ομόφωνη άποψη ότι είναι αναγκαίες, αλλά κατά κανόνα δεν υπάρχει αρκετός διαθέσιμος χρόνος, όπως είναι οι Ψηφιακές Δεξιότητες, η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, ο Χρηματο-οικονομικός Αλφαβητισμός, η Σεξουαλική Διαπαιδαγώγηση, η Οδική Ασφάλεια κ.ο.κ.

Την πρόταση συμπληρώνει πρόνοια σύμφωνα με την οποία για να ακολουθήσουν οι μαθητές την αντίστοιχη Ομάδα Μαθημάτων Προσανατολισμού στην Α’ Λυκείου θα προϋποτίθεται ότι έχουν τις βασικές απαραίτητες γνώσεις στα αντίστοιχα μαθήματα ειδίκευσης (βαθμολογία 10/20). Με αυτό τον τρόπο θα αποφεύγεται το φαινόμενο που παρατηρείται ορισμένοι μαθητές και μαθήτριες να μην είναι σε θέση να παρακολουθήσουν τα μαθήματα στην Ομάδα και μετέπειτα την Κατεύθυνση που επιλέγουν. Με αυτό τον τρόπο οι μαθητές/μαθήτριες θα προσανατολίζονται στο σχολικό πρόγραμμα κατά τρόπο που να αντιστοιχεί ωφέλιμα στις γνώσεις και επιδόσεις τους.

Με την εφαρμογή της πρότασης θα αναγράφονται σε ενδεικτικά και απολυτήριο Γυμνασίου οι αντίστοιχες πραγματικές βαθμολογίες και κατά τον τρόπο αυτό θα εξακολουθήσει να υπάρχει κίνητρο επίδοσης και βελτίωσης, αφού δεν θα επιθυμούν οι μαθητές να έχουν Απολυτήριο με βαθμολογία χαμηλότερη της «βάσης».

Η νομοθετική πρόταση θεσπίζει την κατάργηση της στασιμότητας λόγω επίδοσης, όπου δεν φαίνεται να υπάρχει ιδιαίτερη παιδαγωγική ωφέλεια από την επανάληψη της ίδιας τάξης, όμως το ίδιο δεν ισχύει για τη στασιμότητα λόγω απουσιών. Διότι προκύπτει στασιμότητα από τόσο μεγάλο βαθμό απουσιών που στη ουσία σημαίνει ότι ο μαθητής ουσιαστικά δεν έχει παρακολουθήσει τα μαθήματα και επομένως δεν πρόκειται στη συνέχεια για «επανάληψη» της τάξης, αλλά ουσιαστικά για πρώτη φοίτηση.

Ελπίζουμε ότι στη συνέχεια και μέσα από την εξέταση από την Κοινοβουλευτική Επιτροπή θα εγκριθούν αυτές οι τροποποιήσεις που θα συμβάλουν στην καλύτερη διοργάνωση των μαθημάτων και λειτουργία των σχολείων, καθώς και στην καλύτερη σχολική σταδιοδρομία των μαθητών. Την πρόταση αυτή θα πρέπει να συμπληρώσουν στη συνέχεια και άλλοι σχεδιασμοί που ήδη γίνονται στο Υπουργείο για την καλύτερη οργάνωση των προγραμμάτων σπουδών στον λυκειακό κύκλο, στη βάση των συμπερασμάτων που εξάγονται από το νέο σύστημα αξιολόγησης που ισχύει.

Ενώ το συνολικό πλαίσιο αξιολόγησης στην εκπαίδευση θα συμπληρωθεί με τα νομοσχέδια για την αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου και των Εκπαιδευτικών που έχουν ολοκληρωθεί και θα μπορεί να κατατεθούν στη Βουλή μετά τις προεδρικές εκλογές».

Google News icon Aκολουθήστε μας στο Google News

Οι τελευταίες ειδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο και όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy