Επιδότηση του επιτοκίου και σε μεγαλύτερα δάνεια

Παράθυρο για περαιτέρω αύξηση του επιτοκίου στις επιχειρήσεις

 

Αύξηση των οροφών στα σχέδια επιδότησης του επιτοκίου στεγαστικών και επιχειρηματικών δανείων ανακοίνωσε χθες το Υπουργείο Οικονομικών. Παρά ταύτα, για άλλη μια φορά δεν συμπεριλήφθηκε στα σχέδια οποιαδήποτε ρήτρα, ώστε να διασφαλιστεί ότι η επιδότηση θα καταλήξει στους δανειολήπτες και δεν θα χρησιμοποιηθεί από τις τράπεζες για αύξηση του επιτοκίου και του περιθωρίου του κέρδους τους, όπως έγινε με τα προηγούμενα δάνεια. Αντίθετα, στα επιχειρηματικά δάνεια μπήκε ρήτρα η οποία δίνει την ευχέρεια στις τράπεζες να συνδέουν τα νέα δάνεια με κρατική επιδότηση με το Euribor 12 μηνών, το οποίο διαχρονικά είναι πιο υψηλό από το Euribor 6 μηνών το οποίο χρησιμοποιείται σήμερα. Οι αλλαγές οι οποίες ανακοινώθηκαν είναι οι ακόλουθες:

Στεγαστικά: Το σχέδιο επεκτείνεται μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2021, ενώ η οροφή αυξάνεται από τις 300 χιλ. ευρώ στις 400 χιλ. ευρώ. Η διάρκεια επιδότησης του επιτοκίου είναι τέσσερα χρόνια και το ύψος της επιδότησης είναι μέχρι 1,5%.

Επιχειρηματικά: Το σχέδιο επεκτείνεται μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2021, ενώ η οροφή αυξάνεται από 800 χιλ. ευρώ σε 1,2 εκατ. ευρώ. Επίσης, για τον τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας η οροφή αυξάνεται από 120 χιλ. ευρώ σε 270 χιλ. ευρώ, ενώ για τον τομέα της πρωτογενούς παραγωγής γεωργικών προϊόντων αυξάνεται από 100 χιλ. ευρώ σε 225 χιλ. ευρώ. Η διάρκεια επιδότησης του επιτοκίου είναι τέσσερα χρόνια και το ύψος της επιδότησης είναι μέχρι 3,5% για τα πρώτα δύο χρόνια και στη συνέχεια 2% για ΜΜΕ και 1,5% για μεγάλες επιχειρήσεις. Όπως αναφέρεται, «η τιμολόγηση των δανείων που παραχωρούνται μέσω της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, του Ταμείου Επιχειρηματικότητας Κύπρου και του Πανευρωπαϊκού Ταμείου Εγγυήσεων δύναται να χρησιμοποιεί διαφορετικές ληκτότητες του Euribor (π.χ. 1 μήνας, 3, 6 ή 12 μήνες) αντί την τιμολόγηση με Euribor – 6 μηνών που ορίζει το Σχέδιο».

Σημειώνεται ότι μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2020 δόθηκαν μέσω των πιο πάνω σχεδίων 2.237 στεγαστικά δάνεια συνολικού ύψους 301 εκατ. ευρώ (μέσο επιτόκιο 1,67%), καθώς επίσης 339 επιχειρηματικά δάνεια συνολικού ύψους 87 εκατ. ευρώ (μέσο επιτόκιο 2,96%).

Σύμφωνα με στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας, τον Δεκέμβριο 2020 ο μέσος όρος του επιτοκίου στα νέα στεγαστικά δάνεια ανήλθε στο 2,16%, σε σύγκριση με 2,03% τον Φεβρουάριο πριν την έναρξη του σχεδίου επιδότησης του επιτοκίου, παρά το γεγονός ότι την ίδια περίοδο το επιτόκιο το οποίο πληρώνουν οι τράπεζες στους καταθέτες μειώθηκε δραματικά (σ.σ.: ενδεικτικά στα συμβόλαια με διάρκεια μέχρι ενός έτος μειώθηκε στο 0,08%, έναντι 0,14% τον Φεβρουάριο). Επίσης το επιτόκιο στα επιχειρηματικά δάνεια αυξήθηκε στο 3,13%, έναντι 3,07% τον Φεβρουάριο.

Κωνσταντίνος Ζαχαρίου

Eιδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο, όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.
Ακολουθήστε μας και στο Google News.