Επιφυλάξεις στα προτεινόµενα σχέδια του ΣΒΑΚ Λεµεσού

Θα κληθούν οι µελετητές να δώσουν απαντήσεις και να λύσουν απορίες των πολιτών, µε στόχο να περάσουν στον κόσµο τα µέτρα διευκόλυνσης της κυκλοφορίας στο κέντρο της πόλης


 

Του  Χρήστου Χαραλάµπους

Οι προκαταρκτικοί σχεδιασµοί για τις δράσεις του Σχεδίου Βιώσιµης Αστικής Κινητικότητας, όπως παρουσιάστηκαν από τους µελετητές MIC-HUB, ήταν το κύριο θέµα συζήτησης στην τελευταία συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Λεµεσού, το οποίο, όπως διαφάνηκε, ήταν κάπως απροετοίµαστο.

Κατά τη συζήτηση, που έγινε σε κλίµα έντονων απόψεων, αµφισβητήσεων αλλά και διαφωνιών, δόθηκε η εντύπωση ότι ελάχιστοι ήταν οι δηµοτικοί σύµβουλοι που γνώριζαν το θέµα στις λεπτοµέρειές του κι ως εκ τούτου δεν έγινε κατορθωτό να υπάρξει σύγκλιση απόψεων και να ληφθούν σαφείς αποφάσεις ώστε να κινηθούν οι διαδικασίες για να προωθηθεί, χωρίς άλλη καθυστέρηση, η εφαρµογή των σχεδιασµών οι οποίοι προνοούν, µεταξύ άλλων, πεζοδροµήσεις, µονοδροµήσεις, λεωφορειολωρίδες και ποδηλατόδροµους στο ευρύτερο κέντρο της Λεµεσού.

F4F0F2Dbec6511908694Cf32B0Ef4490 2 1

Λιγοστεύει ο χρόνος…


Να θυµίσουµε ότι στη δηµόσια παρουσίαση των σχεδιασµών ο υπεύθυνος του Τµήµατος ∆ηµοσίων Έργων για τα Ευρωπαϊκά κονδύλια, Χάρης Χριστοδούλου, τόνισε ότι είναι ορατός ο κίνδυνος µη υλοποίησης των σχεδιασµών, αφού, όπως υπέδειξε, στενεύουν τα χρονικά όρια που έχουν τεθεί για την εκταµίευση των σχετικών ευρωπαϊκών κονδυλίων.

Κατά τη συζήτηση του θέµατος στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο, ο δήµαρχος Νίκος Νικολαΐδης υπέδειξε ότι υπάρχει ένας επιπρόσθετος λόγος για την προώθηση και υλοποίηση των έργων του ΣΒΑΚ, επισηµαίνοντας το γεγονός ότι η «Αποστολή Πόλεων», το πρόγραµµα στο οποίο έχει ενταχθεί ο ∆ήµος Λεµεσού για την κλιµατική ουδετερότητα µέχρι το 2030, περιλαµβάνει ως βασικό άξονα την αποτελεσµατική αντιµετώπιση του κυκλοφοριακού προβλήµατος, οπότε υπάρχει και ένας επιπρόσθετος σηµαντικός λόγος για να προωθηθεί η ολοκλήρωση και εφαρµογή των σχεδιασµών του Σχεδίου Βιώσιµης Αστικής Κινητικότητας.

Η πρόταση των µελετητών αναφέρεται σε συγκεκριµένα έργα που περιλαµβάνονται στο ΣΒΑΚ και µάλιστα κατά προτεραιότητα, τα οποία αφορούν τρία βασικά ζητήµατα: τη δηµιουργία χώρων park and drive, τις λωρίδες για την κυκλοφορία των λεωφορείων και το δίκτυο ποδηλατοδρόµων.

Πρέπει να δοθεί το πράσινο φως, ώστε να προχωρήσουν µελέτες και να ωριµάσουν τα έργα για να µπορούν να χρηµατοδοτηθούν, όπως ανέφερε ο δήµαρχος, θέτοντας ενώπιον του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και µια δέσµη άλλων σηµαντικών µέτρων τα οποία θα συµβάλουν στην αποσυµφόρηση και την ασφάλεια της διακίνησης ιδιωτικών αυτοκινήτων στο κέντρο της πόλης, όπως η κήρυξη της ζώνης µε όριο ταχύτητας τα 30 χιλιόµετρα στην περιοχή που περικλείεται από την οδό Γλάδστωνος στα βόρεια, τον παραλιακό δρόµο στα νότια, την οδό Φεσίτ Πασά στα δυτικά και την οδό Βύρωνος στα ανατολικά (ανατολικό άκρο του ∆ηµοσίου Κήπου).


Τελικά, µέσα από τη συζήτηση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο προέκυψε ότι θα πρέπει να δοθεί στους µελετητές των δράσεων του Σχεδίου Βιώσιµης Αστικής Κινητικότητας το ελεύθερο να προχωρήσουν και να ενηµερώσουν σύντοµα το ∆ηµοτικό Συµβούλιο για κάποιες λεπτοµέρειες των συναφών σχεδιασµών.

Επιπλέον, αποφασίστηκε να γίνει δηµόσια διαβούλευση «για να περάσουµε κυρίως τα µέτρα διευκόλυνσης της κυκλοφορίας στο κέντρο της πόλης», όπως χαρακτηριστικά αναφέρθηκε. Η διαβούλευση θα γίνει στην παρουσία των ειδικών για να δώσουν απαντήσεις και να λύσουν απορίες των πολιτών.

1A7A1213Ee9Db0E50Cc2F446E170Bc69 1 1

Αναγκαία η µονοδρόµηση της οδού Ανεξαρτησίας

Έντονες ήταν οι απόψεις και οι αντιδράσεις που εκφράστηκαν στη συνεδρία του ∆ηµοτικού Συµβουλίου αναφορικά µε τη διαχείριση της κεντρικής εµπορικής οδού Ανεξαρτησίας, η οποία αποτελεί και την κύρια οδική αρτηρία εισόδου στο κέντρο της Λεµεσού.


Στις προτάσεις τους οι µελετητές αναφέρονται σε µονοδρόµηση της Ανεξαρτησίας µε κατεύθυνση από βορρά (από οδό Γλάδστωνος) προς νότο (µε επιτρεπόµενη δηλαδή είσοδο την πόλη) και ταυτόχρονα εισηγούνται τη δηµιουργία λωρίδας λεωφορείων για άνοδο µε χαµηλή ταχύτητα από την οδό Θεµιστοκλέους (από τη µισή διαδροµή της Ανεξαρτησίας) µέχρι την οδό Γλάδστωνος.

Ανάλογες αντιδράσεις εκφράστηκαν και για τη δηµιουργία λεωφορειολωρίδων στην οδό Αγίας Ζώνης (που αποτελεί κατά κάποιον τρόπο επέκταση της Ανεξαρτησίας, µε βόρεια κατεύθυνση) µέχρι τη λεωφόρο Μακαρίου (µε επιτρεπόµενη είσοδο όχι από τον Πεντάδροµο αλλά από τους πλαγιόδροµους και διακίνηση των οχηµάτων µέσα από τις παρόδιες γειτονιές) και στην οδό Λεοντίου (από λεωφόρο Μακαρίου µέχρι την Αστυνοµική ∆ιεύθυνση).

Κατηγορηµατικός ότι η οδός Ανεξαρτησίας θα πρέπει να µονοδροµηθεί από τώρα, ώστε να λυθεί ριζικά το πρόβληµα, ήταν ο δηµοτικός σύµβουλος Χάρης Τρίκκης. Η λύση στο πρόβληµα του κυκλοφοριακού, όπως υπέδειξε, είναι οι µονοδροµήσεις των οδών Λεοντίου και Αγία Ζώνης κατά τρόπο που να δηµιουργηθεί ένας δακτύλιος, τονίζοντας ότι «όλο το κέντρο της πόλης θα πρέπει να αποτελέσει έναν δακτύλιο απαγορευτικό για τα αυτοκίνητα πλην των δηµοσίων µεταφορών και των εναλλακτικών µέσων διακίνησης, όπως τα ποδήλατα και τα σκούτερ».

Έντονα υποστήριξαν την άποψη ότι η οδός Ανεξαρτησίας θα πρέπει από την αρχή να µετατραπεί σε πεζόδροµο και οι δηµοτικοί σύµβουλοι Μιχάλης Σωκράτους και Νίκη Παντελίδου, οι οποίοι µάλιστα υπέδειξαν πως «ό,τι έγινε µέχρι τώρα σε µεταβατικό στάδιο απέτυχε, γι’ αυτό και στην περίπτωση της Ανεξαρτησίας πρέπει από την αρχή να γίνει πεζοδρόµηση».


Υπέρ της άµεση πεζοδρόµησης της Ανεξαρτησίας τάχθηκε και ο Πρόδροµος Τοπουζής, υποδεικνύοντας ταυτόχρονα ότι ο δήµος θα πρέπει να διασφαλίσει ότι η ΕΜΕΛ θα έχει τακτικά δροµολόγια µε µικρά λεωφορεία και µε συγκεκριµένο ωράριο, ώστε να υπάρχει ουσιαστικό κίνητρο για χρήση του λεωφορείου. «Αν δεν έρθει η ΕΜΕΛ να παρουσιάσει συγκεκριµένο και δεσµευτικό πλάνο, τότε δεν θα βελτιωθεί η κατάσταση», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Την ανάγκη δηµιουργίας περισσότερων µονοδροµήσεων µε ανόδους και καθόδους προς το κέντρο της πόλης εξέφρασε ο δηµοτικός σύµβουλος Μιχάλης Βασιλείου, προτείνοντας την οδό Θεσσαλονίκης για κάθοδο προς την Ανεξαρτησίας και την οδό Βασίλη Μιχαηλίδη για άνοδο προς τη λεωφόρο Μακαρίου.

Ccb83Dbe2F94849367A4E7Aaf2F6Bc0C 3 1

Επέκταση δακτυλίου µε επιτρεπτό όριο ταχύτητας τα 30 χιλιόµετρα  

Από την πλευρά του ο αντιδήµαρχος Νεόφυτος Χαραλαµπίδης εξέφρασε την εκτίµηση ότι οι διαδικασίες που προτείνονται σε ό,τι αφορά τις λεωφορειολωρίδες συγκρούονται µε την κοινή λογική, γιατί, όπως επεσήµανε, «δεν γίνεται να διοχετεύουµε την κίνηση των ιδιωτικών αυτοκινήτων µέσα από τις γειτονιές για να καταλήξουν τελικά στους κεντρικούς δρόµους, όπως στην περίπτωση της οδού Αγίας Ζώνης ή της Λεοντίου».


Εξέφρασε επίσης την εκτίµηση ότι θα υπάρξει πολύ καλύτερο αποτέλεσµα στην προσπάθεια αποµάκρυνσης των ιδιωτικών αυτοκινήτων από το κέντρο της πόλης αν επεκταθεί ο δακτύλιος για διακίνηση οχηµάτων µε ταχύτητα 30 χιλιοµέτρων µε παράλληλη αύξηση των χώρων park and ride, προτείνοντας, µεταξύ άλλων, και το Τσίρειο.

Στην τοποθέτησή του ο δήµαρχος υποστήριξε ότι «δεν µπορούµε να πάµε από την αρχή µε πεζοδρόµηση της οδού Ανεξαρτησίας, όχι γιατί αντιδρούν οι καταστηµατάρχες, αλλά γιατί δεν είµαστε ακόµα έτοιµοι να δηµιουργήσουµε τους αναγκαίους περιφερειακούς χώρους στάθµευσης». Το ΣΒΑΚ, όπως είπε, προβλέπει µια µεταβατική περίοδο µονοδρόµησης για να καλλιεργηθεί η νοοτροπία και να περάσει το µήνυµα στον κόσµο.

Κατά την άποψη του κ. Νικολαΐδη, είναι απαραίτητο µέχρι την πεζοδρόµηση να υπάρξει ένα µεσοδιάστηµα µονοδρόµησης, το οποίο χαρακτήρισε άνευ σηµασίας. Αναφερόµενος στη φορά της µονοδρόµησης από τη Γλάδστωνος προς την παραλία, αυτό, όπως είπε, αποτελεί καθολικό σχεδόν αίτηµα των καταστηµαταρχών.

Ακολουθήστε το dialogos.com.cy, στο Google News

Οι τελευταίες ειδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο και όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.