Επικυρώθηκε από το Συμβούλιο η συμφωνία για περιορισμό της πλαστικής σακκούλας    Το Συμβούλιο υπουργών Περιβάλλοντος επικύρωσε σήμερα τη συμφωνία Συμβουλίου, Ευρωκοινοβουλίου και Κομισιόν για την Οδηγία για τις πλαστικές σακούλες, με την οποία τίθενται σε εφαρμογή μέτρα μείωσης της χρήσης πλαστικής σακούλας στην Ενωση.

    Το Συμβούλιο, εξάλλου, ενέκρινε κατά πλειοψηφία και την Πρόταση για την παρακολούθηση, την υποβολή εκθέσεων και την επαλήθευση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα από τις θαλάσσιες μεταφορές, ως ένα πρώτο μέτρο συμβολής του τομέα της ναυτιλίας στις προσπάθειες για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής. Η Κύπρος – που εκπροσωπήθηκε στο Συμβούλιο από τον Υπουργό Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος. Νίκο Κουγιάλη – μαζί με δυο ακόμη ναυτιλιακά κράτη τάχθηκε κατά της εν λόγω Πρότασης.

    Οπως ανέφερε ο Υπουργός, η Κύπρος θα προτιμούσε ένα διεθνές σύστημα, αλλά θα δεχόταν κι ένα ευρωπαϊκό υπό την προϋπόθεση ότι αυτό θα ήταν λειτουργικό. Η Πρόταση που εγκρίθηκε δεν είναι λειτουργική κι αναμένεται να δημιουργήσει προβλήματα, σημείωσε ο κ. Κουγιάλης.

    Ο Υπουργός Περιβάλλοντος, τέλος, εξέφρασε την απογοήτευσή του για την απόσυρση από μέρους της Κομισιόν της νομοθετικής πρότασης για την κυκλική οικονομία.

    ΚΥΠΕ