Επικύρωση Συμφωνίας Κύπρου, Ελλάδας, Ισραήλ για Υπο-Περιφερειακό Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης για τη Θαλάσσια Ρύπανση

Η Βουλή των Αντιπροσώπων επικύρωσε την Πέμπτη ομόφωνα τη Συμφωνία Εφαρμογής μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας, της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης του Κράτους του Ισραήλ για το Υπο-Περιφερειακό Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης για τη Θαλάσσια Ρύπανση.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της Επιτροπής Εξωτερικών της Βουλής, η  Δημοκρατία, ως συμβαλλόμενο μέρος της Σύμβασης  της Βαρκελώνης, και τα υπόλοιπα συμβαλλόμενα μέρη οφείλουν, βάσει του Άρθρου 9 της εν λόγω σύμβασης και τα Άρθρα 3 και 4 του πρωτοκόλλου που υιοθετήθηκε το 2002 και αφορά στη Συνεργασία για την Παρεμπόδιση της Ρύπανσης από Πλοία και, σε Περιπτώσεις Επειγούσης Ανάγκης, για την Καταπολέμηση της Ρύπανσης της Μεσογείου Θάλασσας, να συνεργάζονται, μεταξύ άλλων, και για τη λήψη των αναγκαίων μέτρων σε περιπτώσεις περιστατικών ρύπανσης στη θάλασσα και για τον σκοπό αυτό να προσπαθούν να διατηρούν και να προωθούν, είτε μονομερώς είτε μέσω διμερούς ή πολυμερούς συνεργασίας, έκτακτα σχέδια για την αντιμετώπιση περιστατικών ρύπανσης στη θάλασσα.

Στο πλαίσιο της εξέτασης του προτεινόμενου νόμου η εκπρόσωπος του Τμήματος Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ανέλυσε τους λόγους για τους οποίους καθίσταται αναγκαία η κύρωση της υπό αναφορά συμφωνίας.

Περαιτέρω,  ενημέρωσε την επιτροπή ότι παρόμοια συμφωνία προωθείται και με την Αίγυπτο, ενώ στο πλαίσιο της τριμερούς Συμφωνίας Εφαρμογής Κύπρου-Ελλάδας-Ισραήλ για το Υπο-Περιφερειακό Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης για τη Θαλάσσια Ρύπανση θα διοργανωθούν κοινές επιχειρησιακές ασκήσεις.

Eιδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο, όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.
Ακολουθήστε μας και στο Google News.