Επίλυση των προβλημάτων τους ζητούν από τα αρμόδια Υπουργεία οι ναυαγοσώστες

Αν και τα τελευταία χρόνια διαπιστώνεται σημαντικές βελτιώσεις, προβλήματα εξακολουθούν να ταλανίζουν τους ναυαγοσώστες, οι οποίοι σε παγκύπρια συνέλευση τους αποφάσισαν να ζητήσουν από τα αρμόδια Υπουργεία Οικονομικών και Εσωτερικών την προώθηση συγκεκριμένων λύσεων.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΟΕΚΔΥ ΣΕΚ, την περασμένη Τρίτη πραγματοποιήθηκε στο οίκημα της ΣΕΚ Λεμεσού, παγκύπρια συνέλευση των ναυαγοσωστών, οι οποίοι στελεχώνουν τις οργανωμένες παραλίες σε όλη την ελεύθερη Κύπρο.

Στη συνέλευση, ο Γενικός Γραμματέας της ΟΕΚΔΥ ΣΕΚ, Γιώργος Κωνσταντίνου έκανε αναφορά στις βελτιώσεις που επιτεύχθηκαν τα τελευταία τρία χρόνια και που αφορούν τη στελέχωση, τον εξοπλισμό και τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας και των όρων απασχόλησης των ναυαγοσωστών.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, τα τελευταία χρόνια έχει αυξηθεί ο αριθμός των ναυαγοσωστών που εργοδοτούνται από τις Επαρχιακές Διοικήσεις και στελεχώνουν τις οργανωμένες παραλίες και συγκεκριμένα, ο αριθμός στελέχωσης αυξήθηκε σταδιακά,  από 141 ναυαγοσώστες το έτος 2016,  σε 267 ναυαγοσώστες το έτος 2019.

Επίσης, προστίθεται, βελτιώθηκε ο εξοπλισμός και ρυθμίστηκαν αρκετά θέματα ασφάλειας και οργάνωσης, ενώ στελεχώθηκε αριθμός παραλιών οι οποίες λειτουργούν όλο το έτος με μόνιμους ναυαγοσώστες καθώς και τα αεροδρόμια Πάφου και Λάρνακας, για σκοπούς διάσωσης.

Στη συνέλευση οι ναυαγοσώστες έχουν εκφράσει την εκτίμηση τους για τις σημαντικές βελτιώσεις που έγιναν, διαπιστώθηκε όμως μέσα από την συζήτηση ότι εξακολουθούν να υπάρχουν σοβαρά προβλήματα, τα οποία επηρεάζουν αρνητικά τις συνθήκες απασχόλησης τους και την ασφάλεια των λουομένων.

Τα κυριότερα προβλήματα αφορούν τη στελέχωση όλων των οργανωμένων παραλιών με τον απαιτούμενο αριθμό ναυαγοσωστών, όπως προνοεί  το Εθνικό Σχέδιο Ασφάλειας Οργανωμένων Παραλιών “Σαλαμίς”,  τον απαραίτητο εξοπλισμό για την παροχή βοήθειας σε λουόμενους που κινδυνεύουν και τέλος, την κατασκευή πύργων με τις απαιτούμενες προδιαγραφές για  την ασφάλεια και υγεία των ναυαγοσωστών, ώστε να είναι σε θέση να εκτελούν επαρκώς τα καθήκοντα τους.

Η παγκύπρια συνέλευση των ναυαγοσωστών αποφάσισε να ζητήσει από τα αρμόδια Υπουργεία, Εσωτερικών και Οικονομικών, την επίσπευση των  απαιτούμενων ενεργειών που βρίσκονται σε εξέλιξη για τη δημιουργία της Αρχής Ασφάλειας Παραλιών, η οποία εκτιμάται πως θα επιλύσει τα πολλαπλά προβλήματα που υπάρχουν σήμερα και οφείλονται στη διασπορά αρμοδιοτήτων για την ασφάλεια των λουομένων στις παραλίες.

Επίσης θα ζητηθεί όπως υπάρξει επαρκής στελέχωση των οργανωμένων παραλιών έτσι ώστε να μην λειτουργούν οργανωμένες παραλίες χωρίς ναυαγοσώστες καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, ως επίσης και όπως τοποθετηθούν ναυαγοσώστες σε ψηλότερη  μισθοδοτική κλίμακα, η οποία να είναι αντίστοιχη των προσόντων που απαιτούνται για το επάγγελμα του ναυαγοσώστη,  των κίνδυνων που υπάρχουν στα καθήκοντα του, των συνθηκών εργασίας και της εξειδίκευσης που απαιτείται για την διάσωση ανθρώπινων ζωών.

Η συνέλευση των ναυαγοσωστών ζητά όπως ολοκληρωθούν οι διαδικασίες που απαιτούνται για τα πιο πάνω μέχρι τέλος του έτους, έτσι ώστε να καταστεί δυνατό να λειτουργούν το επόμενο έτος οι οργανωμένες παραλίες με ασφάλεια για όλους, καταλήγει η ανακοίνωση.

Eιδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο, όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.
Ακολουθήστε μας και στο Google News.