Στη Βουλή νομοσχέδιο για ιδιωτικοποίησης της CYTA
Σκοπός η μεταφορά όλων των εμπορικών δραστηριοτήτων σε Διάδοχο Εταιρέια

Κατατέθηκε και επίσημα στη Βουλή νέο νομοσχέδιο που έχει ως σκοπό την μεταφορά των εμπορικών δραστηριοτήτων της CYTA σε Διάδοχο Εταιρεία με σκοπό την επίτευξη συμφωνίας με ιδιωτική εταιρεία. Σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση του νομοσχεδίου στόχος είναι «η επίτευξη των πλεονεκτημάτων που προσδίδει το καθεστώς ιδιωτικής εταιρείας, όπως η ευελιξία στη λήψη αποφάσεων και καλύτερη εταιρική διακυβέρνηση».
Ακόμα σκοπός είναι να διασφαλιστεί πλήρως «το καθεστώς, η ιδιότητα και τα δικαιώματα των εργαζομένων της CYTA οι οποίοι θα μεταφερθούν στη Διάδοχο Εταιρεία. Επίσης το νομοσχέδιο προβλέπει να διατηρηθεί η «προοπτική προσέλκυσης στρατηγικού συνεργάτη/επενδυτή, του οποίου η συμμετοχή θα είναι μειοψηφική, αλλά κρίνεται απαραίτητη για τη διασφάλιση της αξίας και προοπτικής της CYTA».
Σε ότι αφορά τη μεταφορά των εργασιών της CYTA στη Διάδοχο Εταιρεία, προνοείται η έκδοση διατάγματος από το Υπουργικό Συμβούλιο κατόπιν εισήγησης του Υπουργού Οικονομικών στο οποίο καθορίζονται τα περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις που θα μεταφερθούν στην Διάδοχο Εταιρεία, καθώς και αυτά που παραμένουν στην CYTA .
Ακόμα, η CYTA «θα παύσει να διεξάγει τηλεπικοινωνιακές δραστηριότητες» και καθήκον της θα είναι να διαχειρίζεται άλλα θέματα καθώς και να εργοδοτεί το προσωπικό. Ακόμα, με βάση το νομοσχέδιο «θα παύσει να υπάρχει ο σημερινός περιορισμός στη διανομή περιουσιακών στοιχείων της CYTAπρος το κράτος (μέχρι το ήμισυ των πλεονασμάτων που είχε πραγματοποιήσει μετά τη φορολογία κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος)».
Στην CYTA θα παραμείνει το προσωπικό του οποίου η εργασία, κατά την κρίση της CYTA , δεν θα σχετίζεται με τα περιουσιακά στοιχεία και τις υποχρεώσεις που θα μεταφερθούν στη Διάδοχο Εταιρεία.
Δημήτρης Στρατής