Αντιπροσωπεία του ΑΚΕΛ, με επικεφαλής τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο, Γιώργο Λουκαΐδη, πραγματοποίησε σήμερα επίσκεψη στα Κεντρικά Γραφεία των Κυπριακών Ταχυδρομείων και συναντήθηκε με τη Διεύθυνση των Ταχυδρομείων και εκπρόσωπο των εργαζομένων. Στην αντιπροσωπεία του ΑΚΕΛ συμμετείχαν οι βουλευτές και μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Μεταφορών, Κώστας Κώστα και Χριστάκης Τζιοβάννης.

Η αντιπροσωπεία του ΑΚΕΛ ενημερώθηκε για την επέκταση των ταχυδρομικών υπηρεσιών που παρέχει ο Οργανισμός και για την τεχνολογική του αναβάθμιση, ενώ εξέφρασε την ικανοποίησή της για το επίπεδο των παρεχόμενων δημόσιων υπηρεσιών μέσω της λειτουργίας των Ταχυδρομείων ως Υπηρεσίες Κέντρου Πολίτη (ΚΕ.ΠΟ.).

Μετά και τις πρόσφατες δηλώσεις της Υπουργού Μεταφορών για αυτονόμηση των Ταχυδρομείων με τη μορφή εταιρείας ιδιωτικού δικαίου, η αντιπροσωπεία του ΑΚΕΛ επανέλαβε εκ νέου την θέση ότι ο καλύτερος τρόπος για να διασφαλιστούν τα συμφέροντα των εργαζομένων, των φορολογουμένων, των καταναλωτών και γενικότερα της κοινωνίας, είναι μέσα από τη διατήρηση του δημόσιου χαρακτήρα των Κυπριακών Ταχυδρομείων και του περαιτέρω εκσυγχρονισμού τους. Η στασιμότητα που παρατηρείται εκ μέρους της Κυβέρνησης τα τελευταία χρόνια για στήριξη και εκσυγχρονισμό των Ταχυδρομείων, διατηρεί την αβεβαιότητα για τον Οργανισμό και υπονομεύει την προσπάθειά του να παραμείνει στην πρωτοπορία στον τομέα των ταχυδρομικών υπηρεσιών.

Ακολούθως, η αντιπροσωπεία του ΑΚΕΛ επισκέφθηκε το Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας και πραγματοποίησε διαδοχικές συναντήσεις με τις συνδικαλιστικές οργανώσεις των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας, καθώς και με τη Διεύθυνση του Τμήματος.

Οι εκπρόσωποι των συνδικαλιστικών οργανώσεων υιοθετούν τις ανησυχίες του ΑΚΕΛ, σε σχέση με πρόνοιες του αρχικού νομοσχεδίου που κατατέθηκε εκ μέρους της Κυβέρνησης και το οποίο προνοεί την δημιουργία κρατικής εταιρείας ιδιωτικού δικαίου, στην οποία θα ανατεθεί η παροχή υπηρεσιών αεροναυτιλίας. Ανάμεσα σε άλλα, το ΑΚΕΛ επιμένει ότι θα πρέπει να εισαχθούν σχετικές πρόνοιες στο νομοσχέδιο για απαγόρευση πώλησης ή εκχώρησης των αρμοδιοτήτων της εταιρείας σε τρίτους, καθώς και πτώχευσης/εκκαθάρισης και διάλυσης της εταιρείας, ως προστασία που παρέχουν όλα τα κράτη παγκοσμίως στους παρόχους υπηρεσιών αεροναυτιλίας, ώστε να μπορούν να συνεχίζουν απρόσκοπτα το έργο τους.
Η αντιπροσωπεία του ΑΚΕΛ εξέφρασε τη στήριξή της στο δύσκολο έργο που επιτελούν οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας και στα αιτήματά τους για διασφάλιση των όρων εργασίας τους, την ανάγκη άμεσης πρόσληψης προσωπικού, την δημιουργία Υπηρεσίας Ραντάρ Προσέγγισης και την μετακίνησή τους σε αξιοπρεπείς εγκαταστάσεις.

Το ΑΚΕΛ θα επιδιώξει συνάντηση με την Υπουργό Μεταφορών για όλα τα πιο πάνω ζητήματα, ενώ θα αναμένει την κατάθεση του αναθεωρημένου νομοσχεδίου στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών και θα παρέμβει, εφ’ όσον χρειαστεί, προς την κατεύθυνση της διασφάλισης των δικαιωμάτων των εργαζομένων και της εξυπηρέτησης του δημόσιου συμφέροντος και των νομικών υποχρεώσεων της Κύπρου, στο πλαίσιο της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και ως μέλους του Διεθνούς Οργανισμού Πολιτικής Αεροπορίας.