Ο ψεκασμός χημικών που μειώνουν την ηλιακή ακτινοβολία πάνω από τη Γη, ως μέθοδο για επιβράδυνση της υπερθέρμανσης του πλανήτη, μπορεί να αποδειχθεί αρκετά φθηνή, στοιχίζοντας γύρω τα 2,25 δισεκατομμύρια δολάρια τον χρόνο για περίοδο 15 ετών, σύμφωνα με τα αποτελέσματα μελέτης επιστημόνων στις ΗΠΑ.

Κάποιοι ερευνητές θεωρούν ότι η γεωμηχανική τεχνική για ψεκασμό της στρατόσφαιρας θα μπορούσε να περιορίσει τις ανοδικές θερμοκρασίες που προκαλούν την κλιματική αλλαγή.