Επιθεώρηση προγραμματίζει στο μεταλλείο της Σκουριώτισσας το Τμήμα Περιβάλλοντος στο πλαίσιο ελέγχου των όρων αδειοδότησης του εργοστασίου εξόρυξης χρυσού και αργυρού στην περιοχή. Αυτό ανέφερε η κα Χρυστάλλα Στυλιανού από το Τμήμα Περιβάλλοντος σε χθεσινή συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Περιβάλλοντος που συζήτησε τους Περί Διαχείρισης των Αποβλήτων της Εξορυκτικής Βιομηχανίας Κανονισμούς του 2019 και τη χρήση βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών σε περιπτώσεις παρουσίας κυανίου σε λίμνη τελμάτων και για το διασπώμενο με ασθενές οξύ κυάνιο. Η κα Στυλιανού εξήγησε ότι στην Κύπρο λειτουργεί μόνο μια μονάδα Κατηγορίας Α, η οποία εντάσσεται στην πιο πάνω εναρμονιστική νομοθεσία και κανονισμούς.

Πρόκειται για την εγκατάσταση της Hellenic Copper Mines στο μεταλλείο Σκουριώτισσας. Η άδεια υπογράφηκε το 2017 από τον τέως Υπουργό Περιβάλλοντος, Νίκο Κουγιάλη, για παραγωγή χρυσού και αργυρού, ανέφερε η κα Στυλιανού. Πρόσθεσε ότι η άδεια Βιομηχανικών Εκπομπών δόθηκε τον Οκτώβριο του 2018. Σε αυτήν, σημείωσε, περιλαμβάνονται όροι και προϋποθέσεις για περιορισμό των επιπτώσεων στο περιβάλλον. Μάλιστα, το Τμήμα Περιβάλλοντος διαβεβαίωσε ότι οι ποσότητες κυανίου για τη συγκεκριμένη εγκατάσταση δεν υπερβαίνουν, σύμφωνα με τα στοιχεία που υπέβαλε η εταιρεία, τα 1-2 ppm και είναι πολύ πιο κάτω από το ανώτατο επιτρεπτό όριο των 10 ppm, σύμφωνα με τη σχετική ευρωπαϊκή οδηγία.

Η εκπρόσωπος του Τμήματος Περιβάλλοντος εξήγησε ότι κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εξόρυξης και επεξεργασίας χρυσού γίνεται διάσπαση του κυανίου, το οποίο μετατρέπεται σε ασθενές οξύ κυανίου, το οποίο δεν έχει τις ίδιες συνέπειες με το κυάνιο. Μετά τη διάσπαση, σημείωσε, ακολουθεί η αποτοξικοποίηση πριν την απόρριψη. Συνολικά στην Κύπρο λειτουργούν δεκατρείς εγκαταστάσεις εξορυκτικών αποβλήτων, εκ των οποίων μια, η πιο πάνω, κατηγορίας Α. Όλες οι εμπλεκόμενες υπηρεσίες έδωσαν τη συγκατάθεσή τους και δεν εξέφρασαν ενστάσεις για τους συγκεκριμένους Κανονισμούς, όπως και για τους Κανονισμούς για Επιθεωρήσεις και Χρηματικές Εγγυήσεις που αφορούν το ίδιο θέμα.

Άννα Μισιαούλη