Επιθυμία μας είναι να καταστήσουμε το Θυμέλη όσο το δυνατό πιο δίκαιο και πιο λειτουργικό

Πολυφωνία αλλά με τρόπο τέτοιο που να μην εξελιχθεί σε Βαβυλωνία.

 

Η απαίτηση για αλλαγές στα σχέδια επιχορήγησης της θεατρικής ανάπτυξης και δημιουργίας του ΘΟΚ ήταν σχεδόν καθολική. Η ανακοίνωση όμως των αποτελεσμάτων του καινούργιου ενιαίου σχεδίου Θυμέλη, δεν ήταν η αναμενόμενη: πέντε θίασοι θα πάρουν πάνω από το 70% της επιχορήγησης ενώ αρκετές προτάσεις δεν θα επιχορηγηθούν καθόλου. Τα «κριτήρια ποιότητας», που εισάγει το Σχέδιο, δεν φαίνονται ικανά να ανατρέψουν τα «κριτήρια οργάνωσης και διαχείρισης» στα οποία φυσιολογικά υπερτερούν οι καθιερωμένες ομάδες. Θίασοι αναγκάζονται να υποβάλλουν πολλές προτάσεις, τις οποίες δεν είναι βέβαιο ότι μπορούν να υλοποιήσουν, ενώ η απόφαση για καταβολή της επιχορήγησης ανά παραγωγή κρίνεται ως μη ορθολογιστική. Ο ΘΟΚ πάντως δηλώνει έτοιμος για επαναξιολόγηση του Σχεδίου. Μιλάμε για το Θυμέλη με τον Σταύρο Κυριακίδη, Πρόεδρο της Επιτροπής Θεατρικής Ανάπτυξης του ΔΣ του ΘΟΚ.

Συνέντευξη στον Αντώνη Γεωργίου 

 

Ποια είναι η φιλοσοφία του Θυμέλη; Μελετήσατε μοντέλα άλλων χωρών ή την εμπειρία σε συναφείς τομείς στην Κύπρο, π.χ. κινηματογράφος;

 

Το Δ.Σ. του ΘΟΚ πιστεύει πως ο τρόπος διάθεσης των χορηγιών πρέπει να διασφαλίζει δίκαιη αντιμετώπιση αναμεταξύ των θεάτρων, αναγνωρίζοντας τις ιδιομορφίες τους από τη μια αλλά σε πλαίσιο ισονομίας και εξορθολογισμού από την άλλη – κάτι εξάλλου που ζήτησαν επανειλημμένα από τον ΘΟΚ τόσο η Βουλή όσο και ο Γενικός Ελεγκτής και η Επίτροπος Διοικήσεως. Συνεχίσαμε λοιπόν τη διαδικασία που ξεκίνησε εδώ και χρόνια,  μελετήσαμε ενδελεχώς τις παλαιότερες απόψεις όλων των εμπλεκομένων, αναπτύξαμε εκτεταμένο διάλογο με τα θέατρα μέσω δημόσιων διαβουλεύσεων και καταλήξαμε στο σχέδιο Θυμέλη που έγινε ακριβώς με σεβασμό και έγνοια προς τα θέατρα.

 

Πώς αντιλαμβάνεται το Δ.Σ. του ΘΟΚ το «καλό θέατρο» και πώς τον ανταγωνισμό στο θέατρο;

Καλό είναι το θέατρο που σέβεται τον θεατή. Το θέατρο που προσφέρεται σωστά, με καλλιτεχνική επάρκεια αλλά και διοικητική οργάνωση. Το καλό θέατρο προσφέρει γνώση, προβληματισμό, ψυχαγωγία. Το καλό θέατρο σε κάνει να θες να επιστρέψεις.

 

Μήπως τελικά, με αυτό το Σχέδιο, οδηγούμαστε, προς «ολιγοπώλια» στο θέατρο;

Απεναντίας! Αυτή ήταν η «κατηγορία» που βάραινε για χρόνια τα προηγούμενα Σχέδια του Οργανισμού (Α, Β, Γ) εφόσον οι μικροί ήταν πρακτικά αδύνατο να ενταχθούν στο Σχέδιο των μεγάλων θιάσων που παραδοσιακά απολάμβαναν μεγαλύτερων επιχορηγήσεων. Το ΘΥΜΕΛΗ επιχορηγεί πλέον παραγωγές και όχι σχήματα, μέσα από συγκεκριμένα και μετρήσιμα κριτήρια που καθιερώθηκαν ώστε να διασφαλίσουν τόσο την καλλιτεχνική ποιότητα της παραγωγής όσο και τη διοικητική οργάνωση από τον Φορέα.

 

Πιστεύετε πως είναι ευθύνη των μελών ενός Δ.Σ. και όχι ειδικών στο θέατρο να αποφασίζουν για την ποιότητα μιας πρότασης;

Το Δ.Σ. του ΘΟΚ καλείται να αντιμετωπίσει μία σωρεία θεμάτων που αφορούν στον ευρύτερο τομέα του θεάτρου περιλαμβανομένου ασφαλώς και του δικού του καλλιτεχνικού προϊόντος. Συνεπώς, πρέπει κανείς να του αναγνωρίσει ότι δύναται να αξιολογήσει τις προτάσεις που κατατίθενται από τα θέατρα που αιτούνται επιχορήγησης. Ασφαλώς, την τελική αξιολόγηση της ποιότητας έχει η Επιτροπή Αξιολόγησης Παραστάσεων, της οποίας – ειρήσθω εν παρόδω – έχουμε αλλάξει τον τρόπο καταρτισμού και αξιολόγησης ώστε να ενισχύσουμε περαιτέρω το αξιοκρατικό της διαδικασίας αφού την ευθύνη της σύστασης έχουν πλέον αποκτήσει τα θέατρα. Η βαθμολόγηση της Επιτροπής λαμβάνεται σοβαρά υπόψη και έχει σημαντική βαρύτητα στην αξιολόγηση μίας πρότασης.

 

Πώς θα παίξει καθοριστικό ρόλο η Επιτροπή αφού δεν αξιολογεί τις προτάσεις και ουσιαστικά δεν θα έχει λόγο για τις νεοσύστατες ομάδες, όπως και για τις ομάδες που, χωρίς επιχορήγηση, δεν θα ανεβάσουν παραστάσεις για το 2016;

Η Επιτροπή έχει την ευθύνη της παρακολούθησης και αξιολόγησης όλων των παραγωγών που χρηματοδοτούνται από τον ΘΟΚ καθώς και όσων άλλων το επιθυμούν έστω και αν δεν έχουν εγκριθεί επιχορήγησης. Η βαθμολόγηση της λαμβάνεται σοβαρά υπόψη και έχει σημαντική βαρύτητα στην αξιολόγηση μίας πρότασης ενός φορέα για το επόμενο έτος. Συνεπώς, κανείς δεν αδικείται και κανείς δεν μένει πίσω.

 

Υπάρχουν κάποια παραδείγματα σύμφωνα με τα οποία ο πρωτοποριακός χαρακτήρας κάποιας πρότασης συνέβαλε στο να αντικριστεί η πρόταση θετικότερα σε σχέση με άλλες;

Ασφαλώς υπάρχουν κι αν κοιτάξει κανείς στον πίνακα των επιχορηγούμενων προτάσεων, που μέσα σε πλαίσια απόλυτης διαφάνειας και χρηστής διοίκησης έχουμε ανακοινώσει με τις βαθμολογίες μίας έκαστης των προτάσεων, θα δει ότι νέα σχήματα και μικροί φορείς έχουν τύχει σημαντικής επιχορήγησης.

 

Νομίζω όμως ότι αν δε λάβουμε υπόψη τις προτάσεις που επιχορηγήθηκαν λόγω του κονδυλιού των Πολιτιστικών Υπηρεσιών (Π.Υ.) και παρατηρήσουμε μόνο τις 40 πρώτες, που ήταν ο αρχικός αριθμός που θα επιχορηγούνταν από το Θυμέλη είναι ελάχιστά εκεί τα νέα σχήματα και οι μικρές ομάδες και δεν φαίνεται να επιχορηγήθηκε καμιά μικρή ομάδα ή νέο σχήμα με ποσά άνω των 10,000 Ευρώ.  Αυτό δεν είναι ανησυχητικό;

Μα εδώ έγκειται το λάθος που κάνει κάποιος όταν «διαβάζει» αποσπασματικά τα θέματα και εξαγάγει συμπεράσματα. Εάν το κονδύλι των Π.Υ. δεν ενσωματωνόταν με αυτό του Θυμέλη και διατίθετο αυτόνομα, τότε οι μικροί φορείς θα υποστηρίζονταν μέσω των Π.Υ. Από τη στιγμή που το κονδύλι ενοποιήθηκε, αυτό έγινε μέσω του ΘΟΚ. Είναι σημαντικό να καταλάβει κάποιος ότι δεν χάθηκε ούτε ένα ευρώ από τα χρήματα που το κράτος προόριζε για τη στήριξη της θεατρικής παραγωγής για το 2016.

 

Μήπως πρέπει να επαναξιολογηθούν τα ποσοστά των κριτηρίων; Για παράδειγμα για τον αριθμό των ηθοποιών, παρόλο που συνεπάγεται ένα μεγάλο κόστος για την παραγωγή δίνεται ένα σχετικά μικρό ποσοστό σε συνάρτηση με άλλα (π.χ. αριθμός συνδρομητών).

 

Αυτό θα συμβεί ούτως ή άλλως κι είναι κάτι που είχαμε ανακοινώσει τόσο κατά την εξαγγελία του ΘΥΜΕΛΗ όσο και κατά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων. Της ανακοίνωσης του Σχεδίου προηγήθηκαν δημόσιες διαβουλεύσεις κάτι ασφαλώς που θα μας ενδιαφέρει να συνεχίσουμε εφόσον πρόθεση και επιθυμία μας είναι να καταστήσουμε το Σχέδιο όσο το δυνατό πιο δίκαιο και πιο λειτουργικό. Ασφαλώς και η εμπειρία που έχουμε αποκομίσει έπειτα από αυτή την πρώτη εφαρμογή του Σχεδίου θα βοηθήσει τα μέγιστα εφόσον κριτήρια και ποσοστά τίθενται όλα ξανά επί τάπητος.

 

Σας απασχολεί το γεγονός πως έχοντας ως κοινή εκκίνηση τα κριτήρια που αφορούν την οργάνωση και διαχείριση όλες οι παράγωγες μιας ομάδας μοριοδοτούνται σχεδόν το ίδιο;

Ο τομέας της οργάνωσης είναι πάρα πολύ σημαντικός στην θεατρική παραγωγή. Είναι λάθος να αποδίδουμε σημασία μόνο στην πρόταση αγνοώντας το ποιος καλείται να τη φέρει σε πέρας. Αυτό δεν αφορά μόνο στο επίπεδο των συντελεστών, αλλά ασφαλώς στην οικονομική διαχείριση, στην ανάπτυξη ακροατηρίου, στην αποκέντρωση μέσω περιοδειών και σωρείας άλλων παραμέτρων.

 

Ενδέχεται κάποιες παραγωγές, αν και αξιόλογες, να προσελκύουν λιγότερους θεατές, συνεπώς ο αριθμός των θεατών και των περιοδειών δεν θα έπρεπε να μετριούνται ανάλογα;

Εδώ είναι που έγκειται σε κάθε φορέα να κάνει τις επιλογές του και να καταθέσει το στίγμα του. Δεν μπορεί να παίζουμε σε άδεια θέατρα με τη δικαιολογία πως προσφέρουμε ποιότητα που δεν είναι «εμπορική» όπως δεν κάνει να επιλέγουμε κακές παραγωγές γιατί εκτιμάται πως θα είναι εμπορικές. Το ΘΥΜΕΛΗ κάνει μία γενική αξιολόγηση και λαμβάνει υπόψη τα πάντα ενώ μία σημαντική καινοτομία είναι ότι επιχορηγεί και ολιγοπρόσωπες παραγωγές, ακόμη και μονόλογο, κάτι που πρωτύτερα φάνταζε ως απαγορευτικό.

 

Πόσο ορθολογιστική είναι η απόφαση για καταβολή της επιχορήγησης ανά παραγωγή, κάτι που, μεταξύ άλλων, μπορεί να δημιουργήσει στα θέατρα πρόβλημα ρευστότητας; 

Πρόθεση του ΘΟΚ όχι μόνο δεν είναι να δημιουργήσει πρόβλημα στα θέατρα, αλλά απεναντίας, να τα υποστηρίξει στον μέγιστο δυνατό βαθμό. Για τον σκοπό αυτό το 75% της επιχορήγησης με την οποία εγκρίνεται να χρηματοδοτηθεί η πρόταση, καταβάλλεται στα θέατρα πριν ακόμη κάνει πρεμιέρα. Συνεπώς, η επιχορήγηση ανά παραγωγή μάλλον βελτιώνει τη ρευστότητα των θεάτρων που ασφαλώς θα πρέπει να έχουν εξασφαλίσει πόρους και από άλλες πηγές εφόσον δεν μπορεί να είναι εξαρτώμενοι της κρατικής χορηγίας.

 

Αυτό ακούγεται σωστό, αλλά από ποιες πηγές εισηγείστε ώστε να μην είναι εξαρτώμενα τα θέατρα και ειδικά οι μικρές και νέες ομάδες; Μήπως αυτή την στιγμή δεν γίνεται αλλιώς; Αναγνωρίζω τη σημασία του Κρατικού Θεάτρου μιας χώρας αλλά και ο ίδιος ο ΘΟΚ, ως θίασος εννοώ, δεν είναι εξαρτώμενος από την κρατική χορηγία;

Είναι πολλές οι πηγές απ’ τις οποίες μπορεί κανείς να επιχειρήσει να αντλήσει οικονομική στήριξη, αναμεταξύ των οποίων εταιρείες και οργανισμοί που παρά τις δυσκολίες των καιρών εξακολουθούν να εντάσσουν τον Πολιτισμό ψηλά στην ατζέντα τους και βασικό πυλώνα της Εταιρικής τους Κοινωνικής Ευθύνης. Επίσης, πρέπει να καταβληθεί προσπάθεια ώστε να αυξηθούν τα έσοδα των θεάτρων με προσέλκυση νέου κοινού, εγγραφή συνδρομητών και άλλες παρόμοιες ενέργειες αλλά και μείωση των εξόδων με καλύτερη διαχείριση του προϋπολογισμού τους. Ασφαλώς, ως ΘΟΚ αναγνωρίζουμε τις δυσκολίες των θεάτρων και γι’ αυτό μέσα από το Θυμέλη οι παραγωγές μπορεί να επιχορηγηθούν έως και το 80% του συνολικού τους προϋπολογισμού.

Ο ΘΟΚ δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως «θίασος». Πρόκειται για κρατικό φορέα ο οποίος είναι εντεταλμένος από την Πολιτεία να προστατεύσει και να αναπτύξει την Τέχνη του Θεάτρου στην Κύπρο. Έχει την υποχρέωση να προσφέρει στο θεατρόφιλο κοινό παραγωγές τέτοιες των οποίων το κόστος ή οι απαιτήσεις ενδεχομένως να αποτελούσαν αποτρεπτικό (απαγορευτικό ίσως) παράγοντα για το ιδιωτικό θέατρο, σεμινάρια, τεχνική και άλλη υποστήριξη, ενδυνάμωση του σχολικού και του ερασιτεχνικού θεάτρου κ.λπ.  Συνεπώς δεν είναι ορθό να λέγεται ότι ο ΘΟΚ είναι εξαρτώμενος του κράτους εφόσον με μία έννοια πρόκειται για το κράτος το ίδιο και δεν μπορεί να συγκρίνεται με το ελεύθερο θέατρο όπως δεν νοείται να συγκρίνεται η Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου με τις όποιες ιδιωτικές πρωτοβουλίες ή ένα δημόσιο σχολείο με ένα ιδιωτικό.

 

Θα μελετούσατε το ενδεχόμενο ο ΘΟΚ, αλλά και οι άλλες καθιερωμένες ομάδες, να παραχωρούν δωρεάν τη θεατρική τους στέγη σε μικρότερες και νεοσύστατες ομάδες;

Ο τομέας των επιχορηγήσεων είναι μία μόνο πτυχή της γενικότερης προσφοράς του Οργανισμού προς την τέχνη του θεάτρου. Η στέγη του ΘΟΚ φιλοξενεί παραστάσεις σχολικού ή ερασιτεχνικού θεάτρου, διαλέξεις, σεμινάρια προς επαγγελματίες του χώρου ή εκπαιδευτικούς κι ένα μεγάλο αριθμό δραστηριοτήτων.

 

Το Θέατρο Αποθήκες ΘΟΚ δεν θα μπορούσε, για παράδειγμα, να αποτελέσει στέγη νέων ομάδων και σχημάτων κάτι που προσφέρουν και άλλα Κρατικά Θέατρα;

Ο ΘΟΚ είναι σταθερός συνεργάτης και ουσιαστικός υποστηρικτής πολλών δράσεων και πρωτοβουλιών που σκοπό έχουν τη στήριξη και ενθάρρυνση νέων ομάδων ή επαγγελματιών του θεάτρου. Η στέγη είναι μία μόνο πτυχή αλλά όχι η μόνη. Ο ΘΟΚ υποστηρίζει εκεί και όπου μπορεί με μία σειρά ενεργειών όπως μέσω του βεστιαρίου, του τεχνικού του εξοπλισμού ή ακόμη και του ανθρώπινου του δυναμικού.

 

Μήπως τελικά είναι πιο χρήσιμο να υπάρχει ένα ξεχωριστό σχέδιο για την υποδομή και διαφορετικά σχέδια επιχορήγησης, χωρίς να είναι κλειστά, ώστε ο ανταγωνισμός να είναι ανάμεσα σε ισοδύναμες ομάδες;  

Μα αυτό ακριβώς είναι που συντελεί στην αδικία και την ανομοιογένεια. Ο τρόπος αυτός δοκιμάστηκε και στην πάροδο του χρόνου κρίθηκε ότι έχριζε επανεξέτασης. Το προηγούμενο σύστημα επιχορηγήσεων βοήθησε στην ανάπτυξη της Τέχνης του Θεάτρου στην Κύπρο. Σήμερα, υπάρχει μία πολυφωνία έκφρασης από διάφορους φορείς, ομάδες ή άτομα για το οποίο έχουν συνεισφέρει πολλοί, ανάμεσα στους οποίους ασφαλώς και ο ΘΟΚ. Ο ΘΟΚ επιθυμεί να διατηρηθεί και να προστατευθεί η πολυφωνία αυτή αλλά με τρόπο τέτοιο που να μην εξελιχθεί σε Βαβυλωνία.

 

Χρειάζεται άραγε, με δεδομένο την αύξηση των θεατρικών σχημάτων και προτάσεων, να διεκδικήσετε από το Υπουργείο μεγαλύτερο κονδύλι για θεατρική ανάπτυξη;

Αυτός είναι ασφαλώς ένας φαύλος κύκλος. Όσο αυξάνονται τα κονδύλια, θα αυξάνονται και οι φορείς που θα τα διεκδικούν και όσο αυξάνονται οι φορείς, θα ζητούμε περισσότερα κονδύλια. Φυσικά, εμείς ως θέμα αρχής θέτουμε το ότι ο Πολιτισμός αξίζει και δικαιούται περισσότερα και η Πολιτεία πρέπει να βοηθήσει ώστε οι τέχνες και τα γράμματα, καθώς και οι άνθρωποι που τα υπηρετούν, να τύχουν περισσότερης και πιο ουσιαστικής στήριξης – κι αυτό δεν αφορά μόνο την οικονομική πτυχή.

 

Πόσο σωστό ήταν να χρησιμοποιήσετε το κονδύλι των Πολιτιστικών Υπηρεσιών (Π.Υ.) που προέκυψε από την απόφαση τους να αποκλείσουν το θέατρο από το ήδη εξαγγελθέν σχέδιο Πολιτισμός, αποκλείοντας, έστω μη εσκεμμένα, ομάδες που δεν έκαμαν αίτηση στο Θυμέλη και θα αποτείνονταν στις Π.Υ.; 

Ως αρχή, η απόφαση των Π.Υ. μας βρήκε σύμφωνους εφόσον ενοποίησε το κονδύλι που το κράτος διαθέτει για θεατρική παραγωγή. Οι Π.Υ. αποφάσισαν για το 2016 να απέχουν της χορηγίας θεατρικής παραγωγής αλλά εξακολουθούν να στηρίζουν άλλες θεατρικές δράσεις ενώ η ενσωμάτωση του ποσού εκείνου στο Θυμέλη, βοήθησε ώστε να χρηματοδοτηθούν περισσότερες παραγωγές από όσες το Σχέδιο αρχικά είχε εξαγγείλει. Πιστεύουμε ότι αυτή ήταν η αρχή μίας ενιαίας αντιμετώπισης του κεφαλαιώδους αυτού ζητήματος των επιχορηγήσεων, και θεωρούμε ότι το Θυμέλη έχει συμβάλει καταλυτικά προς την κατεύθυνση αυτή.

 

Τελικά ο ΘΟΚ είναι υπέρ της μεταφοράς του κονδυλιού επιχορηγήσεων του θεάτρου στο Υπουργείο, όπως αποφασίστηκε από την Κυβέρνηση ή όχι;

Τέτοια απόφαση δεν υπάρχει. Αυτό που υπάρχει είναι η [κοινή] επιθυμία μίας ενιαίας διαχείρισης εφόσον πρόκειται για χρήματα που διατίθενται από την ίδια πηγή (το κράτος) και για τον ίδιο σκοπό (θεατρική δημιουργία). Ο Θ.Ο.Κ. έχει αναλάβει εδώ και χρόνια την ευθύνη διαχείρισης ενός σημαντικού κονδυλίου για τη στήριξη της ιδιωτικής θεατρικής δημιουργίας. Προσπάθεια και επιδίωξη μας είναι να το κάνουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο μέσα σε πλαίσια διαφάνειας, ισονομίας, ισοτιμίας, δικαιοσύνης και χρηστής διοίκησης.

Φέτος έγινε ένα σημαντικό βήμα. Εφαρμόστηκε ένα καινούργιο σχέδιο αξιολόγησης των προτάσεων και ενοποιήθηκε το κονδύλι του ΘΟΚ και των Π.Υ. Έως ότου το κράτος επιλέγει να διορίζει τον ΘΟΚ θεματοφύλακα και διαχειριστή των χρημάτων αυτών, εμείς θα εργαζόμαστε με τον ίδιο ζήλο και μεθοδικότητα για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

 

Πιστεύετε θα ήταν χρήσιμο, ένα συνέδριο, στο οποίο να τεθούν τα ζητήματα κρατικής πολιτικής στο θέατρο;

Ο ΘΟΚ είναι φύσει και θέσει υπέρ των όποιων ενεργειών συμβάλλουν στην περαιτέρω ανάπτυξη της τέχνης του θεάτρου στον τόπο και συνεισφέρουν εποικοδομητικά προς αυτή την κατεύθυνση. Το νέο Δ.Σ. έχει αποδείξει ότι εργάζεται με μεθοδικότητα και προσήλωση προς επίτευξη του στόχου αυτού μέσα από την αναβάθμιση του καλλιτεχνικού του προϊόντος, τη σύναψη σημαντικών συνεργασιών με φορείς της Κύπρου και του εξωτερικού (όπως το Εθνικό Θέατρο της Ελλάδος), τη στήριξη του σχολικού και του ερασιτεχνικού θεάτρου, την επιβράβευση των επαγγελματιών που διακρίνονται κάθε χρόνο μέσα από την αναβάθμιση του θεσμού των Βραβείων Θεάτρου Κύπρου κ.ά.

Κατά την περίοδο επεξεργασίας του νέου σχεδίου επιχορηγήσεων είχαμε κατ’ ιδίαν συναντήσεις με όσους φορείς ή άτομα το είχαν ζητήσει και ανταλλάξαμε απόψεις, επισκεφθήκαμε και ενημερώσαμε τον Γενικό Ελεγκτή και την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού ενώ προσκαλέσαμε άπαντες σε δημόσια γραπτή διαβούλευση και δύο πολύωρες συζητήσεις εφ’ όλης της ύλης, εδώ στον ΘΟΚ.

Πιστεύουμε ότι οι χειρισμοί του ΘΟΚ οι οποίοι αποτελούν το προϊόν της συλλογικής γνώσης και εμπειριών των μελών του ΔΣ υπό τον Γιάννη Τουμαζή που προεδρεύει, υποστηρίζουν και ενδυναμώνουν τη θεατρική παραγωγή στην Κύπρο και οποιοσδήποτε έχει να συνεισφέρει προς αυτή την κατεύθυνση είναι ευπρόσδεκτος να καταθέσει τις απόψεις και να εκφράσει τους προβληματισμούς του.

 

Ακολουθήστε το dialogos.com.cy, στο Google News

Οι τελευταίες ειδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο και όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.