Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων του ΣτΕ συνιστά περαιτέρω προώθηση της αρμενικής και κυπριακής μαρωνιτικής αραβικής γλώσσας

Οι κυπριακές αρχές ενθαρρύνονται να προωθήσουν περαιτέρω τη διδασκαλία και τη μελέτη της αρμενικής και της κυπριακής μαρωνιτικής αραβικής γλώσσας και πολιτιστικής κληρονομιάς, αναφέρει η τελευταία αξιολόγηση της εφαρμογής των συστάσεων για άμεση δράση που περιέχονται στην έκτη έκθεση αξιολόγησης της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων για την Κύπρο, του 2021, στο πλαίσιο της συμμόρφωσης με τον Ευρωπαϊκό Χάρτη Περιφερειακών ή Μειονοτικών Γλωσσών υπό την αιγίδα του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Όπως αναφέρεται, η ενδιάμεση έκθεση, που υιοθετήθηκε την περασμένη εβδομάδα, αξιολογεί τον τρόπο με τον οποίο δόθηκε συνέχεια σε προηγούμενες «συστάσεις για άμεση δράση» και περιλαμβάνει περαιτέρω συστάσεις για άμεση δράση, όπως η ενίσχυση και επέκταση της διδασκαλίας της κυπριακής μαρωνιτικής αραβικής γλώσσας, η κατάρτιση εκπαιδευτικών για την αρμενική και την κυπριακή μαρωνιτική αραβική γλώσσα, η προώθηση της μελέτης και της έρευνας για την αρμενική γλώσσα σε πανεπιστημιακό επίπεδο και η ενίσχυση της παρουσίας της αρμενικής και της κυπριακής μαρωνιτικής αραβικής γλώσσας σε ραδιοτηλεοπτικές εκπομπές.

Αναφορικά με την κατάρτιση των καθηγητών της αρμενικής γλώσσας, παρότι χαιρετίζει τη χρηματοδότηση για την εισαγωγή της αρμενικής γλώσσας στην ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και τα μέτρα που έχουν ληφθεί για την κατάρτιση των καθηγητών σε μαθήματα, η Επιτροπή θεωρεί ότι εκτός από αυτά τα μαθήματα είναι απαραίτητη μια «πιο δομημένη κατάρτιση των καθηγητών», προκειμένου οι καθηγητές να αποκτήσουν επαρκή προσόντα για τη διδασκαλία στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Επιπλέον, με βάση τη θετική εμπειρία ενός παρόμοιου έργου αναζωογόνησης που ξεκίνησε το 2013 σε σχέση με την κυπριακή μαρωνιτική αραβική γλώσσα, η Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων αναμένει ότι το έργο CARMELA, που ξεκίνησε τον Δεκέμβριο του 2022 σε συνεργασία με τους ομιλητές της γλώσσας και το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας και θα ολοκληρωθεί μέχρι τις 30 Νοεμβρίου 2024, θα είναι «μεγάλης σημασίας για τη διατήρηση της αρμενικής γλώσσας και της πολιτιστικής κληρονομιάς» και ενθαρρύνει τις κυπριακές κρατικές αρχές να παρουσιάσουν την πρόοδο του έργου αυτού στην επόμενη περιοδική έκθεση.

Η έκθεση ενθαρρύνει επίσης το Πανεπιστήμιο Κύπρου να επεκτείνει την προσφορά διδακτικών ενοτήτων για την αρμενική ιστορία σε συνεργασία με τους ομιλητές της γλώσσας, ενώ για την περαιτέρω ευαισθητοποίηση σχετικά με την αρμενική γλώσσα και τον πολιτισμό στην Κύπρο, η Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων καλεί τις αρχές να διερευνήσουν τη δυνατότητα παρουσίασης των αποτελεσμάτων και των δύο πρωτοβουλιών μέσω ηλεκτρονικών μέσων ενημέρωσης σε συνεργασία με το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου.

Όσον αφορά τη βασική και περαιτέρω κατάρτιση των εκπαιδευτικών της κυπριακής μαρωνιτικής αραβικής γλώσσας, η έκθεση σημειώνει ότι οι αρχές έχουν λάβει μέτρα για την ενίσχυση της κατάρτισης των εκπαιδευτικών και καλεί τις εθνικές αρχές να αναφέρουν στην επόμενη περιοδική έκθεση πόσοι από τους συμμετέχοντες που έλαβαν μέρος στην κατάρτιση κατά την Ετήσια Θερινή Γλωσσική Κατασκήνωση έχουν πράγματι εγγραφεί ως εκπαιδευτικοί της κυπριακής μαρωνιτικής αραβικής γλώσσας, ενώ πληροφορίες σχετικά με τον αντίκτυπο του νέου εγχειριδίου και τα σχέδια για περαιτέρω κατάρτιση των εκπαιδευτικών αναμένονται επίσης στην επόμενη περιοδική έκθεση.

Όσον αφορά την προσχολική εκπαίδευση στην κυπριακή μαρωνιτική αραβική γλώσσα, εκφράζεται ικανοποίηση για το γεγονός ότι η χρήση της γλώσσας ξεκίνησε στην προσχολική εκπαίδευση τον Οκτώβριο του 2022, ωστόσο η ακριβής διάρκεια της εβδομαδιαίας διδασκαλίας παραμένει ασαφής.

Προστίθεται ότι η Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων επαναλαμβάνει τη θέση της ότι λιγότερες από τρεις ώρες εβδομαδιαίας διδασκαλίας μιας μειονοτικής γλώσσας δεν είναι επαρκείς για τη διατήρηση και την ανάπτυξη των γλωσσικών δεξιοτήτων, κατά συνέπεια ενθαρρύνει τις κυπριακές αρχές να αυξήσουν τη χρήση της κυπριακής μαρωνιτικής αραβικής στην προσχολική εκπαίδευση.

Google News icon Aκολουθήστε μας στο Google News


Οι τελευταίες ειδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο και όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy