Επιβάλλεται η προστασία και στήριξη της µεσαίας τάξης και των μικροµεσαίων επιχειρήσεων

Στην τελευταία Ολοµέλεια του Ευρωκοινοβουλίου έγιναν δύο συζητήσεις αναφορικά µε τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις. Η µια αφορούσε τη µεταφορά της οικονοµίας στην υπηρεσία της µεσαίας τάξης και η άλλη την κατάσταση των µικροµεσαίων επιχειρήσεων.

Στην ανάλυση που παρουσίασε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το πρώτο θέµα, κεντρικό ρόλο έχει η αναντιστοιχία δεξιοτήτων µε την αγορά εργασίας. Υπενθύµισε ταυτόχρονα ότι στόχος της Συνόδου Κορυφής του Πόρτο το 2021 ήταν το ποσοστό απασχόλησης να φτάσει το 78% µέχρι το τέλος της δεκαετίας µε νέες θέσεις εργασίας που θα διασφαλίζουν εργασιακά δικαιώµατα και θα επικεντρώνονται στις πράσινες και τις πράσινες τεχνολογίες.

Εκ µέρους της Οµάδας της Αριστεράς η Σάντρα Περέιρα (ΚΚ Πορτογαλίας) ανάφερε ότι ο πληθωρισµός µπορεί να συγκρατηθεί µέσω της γενικής αύξησης των µισθών και των συντάξεων, τον έλεγχο και τη ρύθµιση των τιµών και την καταπολέµηση της κερδοσκοπίας. Επίσης, η επένδυση στην ενίσχυση του κοινωνικού κράτους είναι εξίσου απαραίτητη. Η υγεία, η παιδεία, η στέγαση είναι δικαιώµατα που δεν πρέπει να εγκαταλειθφούν.

Στη δεύτερη σηµαντική συζήτηση, που αφορούσε την κατάσταση των ΜµΕ στην ΕΕ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκανε µια πρώτη παρουσίαση µιας δέσµης µέτρων στήριξης των ΜµΕ, η οποία προγραµµατίζεται για τη 12η Σεπτεµβρίου 2023. Κύριος πυλώνας της δέσµης θα είναι η αναθεώρηση της Οδηγίας σχετικά µε τις καθυστερήσεις πληρωµών, ούτως ώστε να διευρυνθεί η χρήση ψηφιακών εργαλείων και ταχέων πληρωµών, να βελτιωθεί η συµµόρφωση µε τους ισχύοντες κανόνες και να υπάρχει ρήτρα για κυρώσεις καθυστερήσεων πληρωµών.

Η θέση της Αριστεράς στην Ολοµέλεια ήταν συνεπής. Η σκιώδης εισηγήτρια για το θέµα Μαρίνα Μεσούρ (Ανυπότακτη Γαλλία) τόνισε πως το µεγαλύτερο πρόβληµα που αντιµετωπίζουν οι ΜµΕ αυτή τη στιγµή δεν είναι τόσο η ψηφιακή συµµόρφωση, όσο το αυξηµένο κόστος λόγω ενεργειακής κρίσης και έλλειψης ελέγχου των τιµών του ηλεκτρικού ρεύµατος. Οι ιδιωτικοποιήσεις και η απορρύθµιση του τοµέα των τελευταίων δεκαετιών οδηγούν δεκάδες χιλιάδες µικρές επιχειρήσεις στη χρεοκοπία. Αυτό που χρειάζονται οι ΜµΕ επιχειρήσεις είναι προστασία µέσω της ρύθµισης του τοµέα ενέργειας και στήριξη για διασφάλιση θέσεων εργασίας µε πλήρη εργασιακά δικαιώµατα.

Η Σάντρα Περρέιρα συµπλήρωσε  ότι οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις απειλούνται από τη µείωση της αγοραστικής δύναµης των εργαζοµένων αλλά και τη δυσανάλογη φορολογία τους έναντι των µεγάλων οικονοµικών οµίλων.

Google News icon Aκολουθήστε μας στο Google News

Οι τελευταίες ειδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο και όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy